2017. ÜZLETI ÉV VÉGI ZÁRÁS, BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS
Fordulónapig történt események könyvelése, Zárás előtti egyeztetések, Eszközök, források számbavétele, Korrekciók végrehajtása, Eredmény-megállapítás, Zárás, Beszámoló
+ Könyv kedvezménnyel!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2018. február 5., hétfő, 09.00–13.00, regisztráció 8 órától.

Előadó(k):

09.00–13.00: Tóth Mihály
(könyvvizsgáló, adószakértő, MB Tax)

Helyszín:

Danubius Hotel Aréna (1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 27.300 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 21.840 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 20.750 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 19.110 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 18.155 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Spóroljon 4.000 Ft-ot!

Kizárólag a konferencia mellé most 4.000 Ft-kedvezménnyel, 8.900 Ft helyett 4.900 Ft-ért, megvásárolhatja a Számvitel 2017 című szakkönyvet.

A jelentkezésnél a kiegészítő termékek közül válassza ki a Számvitel 2017 szakkönyvet és máris Öné 45% kedvezménnyel!

Forgatókönyv:

08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–10.40: Előadás 1. része
10.40–11.00: Kávészünet
11.00–13.00: Előadás 2. része, Konzultáció
13.00–13.45: Ebéd (annak, aki ezt külön igényelte)
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot,  valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön ebédet igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos ebéd (ami a legtöbb esetben többfogásos büféebéd) ára: 3.360 Ft + áfa/fő; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

Tematika:

Eljött a 2017. üzleti év zárása, a második év, amikor a jelentősen megváltozott számviteli szabályok alapján kell a beszámolót összeállítani. A konferencián a számviteli beszámoló elkészítésének lépéseit, az üzleti év végi zárási feladatokat ismertetjük részletesen, példákkal alátámasztva. Az előadásban külön kitérünk a 2016-ban és 2017-ben megváltozott szabályokra, az átmeneti rendelkezésekre is.

Fordulónapig történt események könyvelése, zárás előtti egyeztetések: Mérlegfordulónapig megtörtént gazdasági események könyvelése ■ Zárás előtt az időszak „normál” gazdasági eseményeit le kell könyvelni ■ Elfogadott, elismert bizonylat alapján, a szerződés szerinti teljesítési időponttal ■ Bizonylat hiányában, mi van, ha később sincs bizonylat ■ Bekerülési érték és annak változása ■ Év közben aktivált, illetve a folyamatban lévő beruházásoknál ■ Terv szerinti értékcsökkenés ■ Év közben, év végén elszámolt ■ Értékcsökkenés megváltoztatásának lehetőségei ■ Zárás előtti egyeztetések ■ Mérlegegyezőség, analitika-szintetika egyeztetések.

Eszközök, források számbavétele:Leltározás ■ Mikor kötelező, mikor választható? ■ Leltározás módszerei: mennyiségi felvétel, egyeztetés ■ Leltáreltérések ■ Mikor nem értelmezhető a leltáreltérés? ■ Adminisztrációs, elszámolási hibára visszavezethető eltérés ■ Tényleges eltérés ■ Kereskedelmi áruk leltárértékelési különbözete ■ Leltáreltérések elszámolása ■ Befejezetlen termelés ■ Értékmeghatározás termékelőállításnál ■ Befejezetlen termelés értelmezése szolgáltatásnál.

Korrekciók végrehajtása:Időbeli elhatárolások ■ Elszámolási feltételei (kötelező vagy választott elhatárolás) ■ Egyes tételek helytelen időbeli elhatárolása (például teljes egészében tárgyévi teljesítmény következő évi számlázása) ■ Halasztott bevétel, halasztott ráfordítás elszámolása, feloldása jellemzően nem év végi tétel ■ Átsorolások ■ Átsorolás általános szabálya ■ Immateriális jószág, tárgyi eszköz átsorolása készletté ■ Készlet átsorolása befektetett eszközzé ■ Befektetett pénzügyi eszköz átsorolása forgóeszközzé ■ Hosszú lejáratú kötelezettségek átsorolása rövid lejáratúvá ■ Értékkorrekciók ■ Elszámolás általános kritériumai (jelentős, tartós) ■ Piaci árak figyelembevétele (honnan, milyen időponti érték) ■ Terven felüli értékcsökkenés (visszaírás is) ■ Értékvesztés (visszaírás is) ■ Értékhelyesbítés (könyvvizsgálat) ■ Devizaátértékelés (az egyes tételek minősítésének nehézségei) ■ Értékkorrekciók könyvvitele ■ Fedezetképzés ■ Céltartalék (kötelező vagy választott) ■ Lekötött tartalék (kötelező lekötések, visszavezetések, fejlesztési tartalék.

Eredmény-megállapítás, zárás:Hozamok, ráfordítások összevezetéseTársasági adómegállapítás, az adózott eredmény megállapítása ■ Osztalékbecslés, tulajdonosok tájékoztatása (osztalékfizetési korlát) ■ Számlák technikai zárása.

Beszámoló:Kire vonatkozik a beszámolókészítési kötelezettség? ■ Kinek milyen fajta beszámolót kell/lehet készíteni? ■ Elkészítendő dokumentumok ■ Dokumentumokkal kapcsolatos általános követelmények ■ Főkönyvi kivonat ■ Leltár (leltározás vagy nyilvántartás alapján) ■ Mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet ■ Üzleti jelentés ■ Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat ■ Könyvvizsgálói jelentés ■ Beszámoló elfogadása ■ Elfogadásra vonatkozó hatályos törvényi előírások ■ Teendők, ha a beszámoló tartalma az elfogadáskor megváltozik ■ Nyilvánosságra hozatal ■ Elektronikus nyilvánosságra hozatali kötelezettség alá tartozók köre ■ Beküldendő dokumentumok köre ■ Elektronikus űrlap kitöltése, csatolmányok ■ Beküldő feladatai, felelőssége ■ Határidők, szankciók ■ Elektronikus beszámolás tapasztalatai ■ Elkészített dokumentumok megőrzése ■ Ha az eredeti (hiteles) dokumentum papír alapú (hagyományos, kézi aláírás) ■ Ha az eredeti (hiteles) dokumentum elektronikus (elektronikus aláírás).

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>