ADÓELJÁRÁS, ADÓPER Új Szabályai 2018
Az ügyvéd és az ügyvezető szerepe az adóeljárásban
+ Könyv kedvezménnyel!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2017. november 27., hétfő, 10.00–15.00, regisztráció 9 órától.

Előadó(k):

10.00–15.00: Vadász Iván 
(okleveles adószakértő, Adótanácsadók Egyesületének alelnöke)
10.00–15.00: Dr. Kises Éva
(ügyvéd, adószakértő)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 25.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 20.720 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 19.685 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 18.130 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 17.225 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Spóroljon 4.000 Ft-ot!

Kizárólag a konferencia mellé most 4.000 Ft-kedvezménnyel, 12.900 Ft helyett 8.900 Ft-ért, megvásárolhatja a Munkajogi és Polgári jogi Szerződés- és Iratmintatár 2017 című szakkönyvet + pendrive-ot.

A jelentkezésnél a kiegészítő termékek közül válassza ki a Munkajogi és Polgári jogi Szerződés- és Iratmintatár 2017 című szakkönyvet + pendrive-ot és máris Öné 4.000 Ft kedvezménnyel!

TOVÁBBI RÉSZLETEK (TEMATIKA, FORGATÓKÖNYV, JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK)

Forgatókönyv:

09.00–10.00: Regisztráció, kávészünet
10.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Ebédszünet, kávészünet
12.45–15.00: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot a reggeli édes és sós süteményeket,  valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

Tematika:

2018. január 1. napján négy új törvény lép hatályba: a közigazgatási perrendtartásról (Kp.), az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.), az adóigazgatási rendtartásról (Air.) és az adózás rendjéről szóló, újraírt törvény (Art.). Az előadók bemutatják az új jogintézményeket és a várható nehézségeket, segítséget nyújtunk a védekezés stratégiájának kidolgozásához. Kiemelendő, hogy az adózóknak már az ellenőrzés kezdetekor teljes fegyverzetben kell állniuk, mert az eljárás első szakaszában elkövetett hibák végzetesek lehetnek.

Tematika:

Új szabályozási koncepció

■ Eljárások elhúzásának megakadályozása – Kiemelt célok a szigorítás hátterében ■ Jogszabályok rendszere ■ Hatálybalépés, felkészülés

Megelőző biztonsági intézkedések

Korszerű cégszerkezet, vagyonőrző cég ■ Jogszerű adótervezés ■ Adózási alapelvek alkalmazása ■ Kapcsoltság kizárása ■ Személyes felelősség csökkentése

Adóeljárás

Adóellenőrzés és jogkövetési vizsgálat ■ Adóeljárás folyamatábrái ■ Ügyvezető helyettesítése az adóeljárásban – Bárki lehet meghatalmazott? ■ Adózói bizonyítás új időbeli korlátai, az észrevétel kiemelt szerepe ■ Biztosítási intézkedés, ideiglenes biztosítási intézkedés – Végrehajtás a jogerő előtt ■ Módosuló jogorvoslati határidők ■ Jogorvoslatok ■ Észrevétel – Az adóeljárás új kulcsbeadványa? ■ Fellebbezés ■ Közigazgatási per (adóper) ■ Egyéb jogorvoslati eljárások (felügyeleti eljárás, módosítás és visszavonás) ■ Semmisség ■ Súlyosítási tilalom

Adóper

Egy ügyben három bíróság ■ A jó képviselet – Az ügyvéd és az ügyvezető együttműködése a perben ■ Módosuló határidők, e-per ■ Keresetlevél és az első tárgyalás jelentősége ■ Új bizonyítási rendszer ■ Adóeljárásban elő nem adott új tényekre nem lehet hivatkozni? ■ Bizonyítási indítvány legkésőbb az első tárgyaláson? ■ Bizonyítás hivatalból is ■ Kereset halasztó hatálya a végrehajtásra – avagy a végrehajtás felfüggesztésének szempontjai ■ Végrehajtás szüneteltetésének egyéb lehetőségei ■ Több személy a felperesi oldalon: felperesi pertársaság, beavatkozás, perbe hívás ■ Jogorvoslatok ■ Fellebbezés – A Kúria előtt már két bíróság tárgyalja az ügyet ■ Felülvizsgálati kérelem a Kúriához ■ Teljesítés kikényszerítése – Kiutalás és adófolyószámla rendezés meggyorsítása

Adózói védekezés taktikái és következményei

Aktív és passzív adózói magatartás az ellenőrzés során ■ Adózó lehetőségei az ellenőrzés megkezdésekor ■ Hallgatás jogaCégtemető (cégeladáshoz kapcsolódó bűncselekmények és felelősségi szabályok) ■ Iratok eltűnése ■ Vagyonmentés, fedezetelvonás ■ Adóeljárás negatív következményei ■ Gazdasági tevékenység ellehetetlenülése ■ Vezető tisztségviselők és a többségi tulajdonosok mögöttes felelőssége ■ Cégalapítási és egyéb adóregisztrációs akadályok ■ Csődtörvény szerinti felelősség ■ Büntetőjogi felelősség

Beadványok

Észrevétel, a fellebbezés és a keresetlevél szükséges tartalma ■ Új stratégia – Az észrevételben mindent elő kell adni? ■ Adóhatározatok hibái ■ Érdekelt ügyfelek bevonásának elmaradása ■ Számszaki ellentmondások, hiányok ■ Bizonyítékok ismertetésének elmaradása ■ Bizonyítékok minősége, mérlegelésük indokai ■ Becslés feltételeinek bizonyítása ■ Tényállás téves és/vagy hiányos feltárása ■ Bizonyítási indítvány, eljárási kifogások elutasítása ■ Szakértő bevonása ■ Méltányosság – mérlegelési szempontok ■ Alkotmány- vagy EU-jog ellenes jogszabályra hivatkozás ■ Ellentmondás büntetőüggyel ■ Tesztek (az adóhiány maximuma; polgári jogi és számviteli összefüggések; anyagmérleg)

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

További részletek bezárása

INTERNETES JELENTKEZÉS
>