SZÁMVITEL 2017
Év eleji és évközi változások
Sztv módosításai, Sajátos beszámolási kötelezettségek, Beruházás, felújítás, karbantartás számvitele
+ Könyv kedvezménnyel!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/számviteli témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 6 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Időpont:

2017. szeptember 29., péntek, 09.00–16.30, regisztráció 8 órától.

Előadó(k):

 09.00-16.30.: Tóth Mihály(könyvvizsgáló, adószakértő, MB Tax Consulting)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 25.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (40% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 15.540 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (40%+5% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 14.765 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (50% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 12.950 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (50%+5% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 12.300 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Spóroljon 4.000 Ft-ot!

Kizárólag a konferencia mellé most 4.000 Ft-kedvezménnyel, 8.900 Ft helyett 4.900 Ft-ért, megvásárolhatja a Számvitel 2017 című szakkönyvet.

A jelentkezésnél a kiegészítő termékek közül válassza ki a Számvitel 2017 szakkönyvet és máris Öné 45% kedvezménnyel!

 

TOVÁBBI RÉSZLETEK (TEMATIKA, FORGATÓKÖNYV, JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK)

Forgatókönyv:

08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–10.30: Előadás 1. része
10.30–10.45: Kávészünet
10.45–12.15: Előadás 2. része
12.15–13.15: Ebédszünet
13.15–14.45: Előadás 3. része
14.45–15.00: Kávészünet
15.00–16.30: Előadás 4. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot a reggeli édes és sós süteményeket,  valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

Tematika:

A 2016-BAN és 2017 TAVASZÁN ELFOGADOTT SZÁMVITELI MÓDOSÍTÁSOK

Ez az előadás-rész azokat a számviteli tartalmú törvényi változásokat tárgyalja, amelyeket 2016 végén, illetve 2017 tavaszán fogadtak el, és a vállalkozások számára a 2017. üzleti évtől alkalmazandók, illetve alkalmazhatók.

A számviteli törvény módosítása a 2016. évi LXVI. törvénnyel

A nem pénzügyi kimutatás

Gyakorlati kérdések rendezése

A számviteli törvény módosítása a 2016. évi CXXV. törvénnyel

■ A származékos ügyletekkel kapcsolatos kimutatási, elszámolási szabályok változásának ismertetése

■ Az IFRS-ek szerinti egyedi beszámolókkal kapcsolatos pontosítások

■ A gyakorlati kérdések rendezése (egyéb szervezet fogalma, kapott működési támogatás visszafizetése, átalakulással létrejövő könyvviteli nyitásának időpontja)

A számviteli törvény módosítása a 2017. évi LXXVII. törvénnyel

■ Adóellenőrzés elszámolt megállapításainak utólagos megváltoztatása

■ A fejlesztési támogatás visszafizetése elszámolásának szövegpontosítása

■ A származékos leszállítási ügyletekkel kapcsolatos pontosítások

SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

Ez az előadás-rész az átalakuláson, egyesülésen, szétváláson kívüli, további sajátos beszámolási kötelezettségek számviteli teendőivel foglalkozik.

Előtársaság

■ Az előtársasági időszak, mint üzleti év

■ A beszámolókészítési kötelezettség a társaság bejegyzésekor, illetve a bejegyzés elutasításakor

■ Mikor nem kell külön beszámolót készíteni az előtársasági időszakról

Üzletiév-váltás

■ A számviteli törvény szerinti lehetőségek az üzleti év fordulónapjának megváltoztatására

■ A mérlegfordulónap megváltoztatásának folyamata

■ A beszámolókészítés specialitásai az új fordulónapon

■ Az üzleti évek közötti összehasonlíthatóság megteremtése

Az adózási mód megváltoztatása

■ Az adóév és az üzleti év azonosságai, különbségei

■ A társasági adóról egyszerűsített vállalkozói adóra való áttérés, visszatérés számviteli, beszámolókészítési szabályai

■ A társasági adóról kisadózó vállalkozások tételes adójára való áttérés, visszatérés számviteli, beszámolókészítési szabályai

■ A társasági adóról kisvállalati adóra való áttérés, visszatérés számviteli, beszámolókészítési szabályai

Áttérés mikrogazdálkodói beszámolóra, visszatérés mikrogazdálkodói beszámolóról

■ Az áttérés, a visszatérés számviteli, beszámolókészítési szabályai

Devizaáttérés

Könyvvezetés, beszámolókészítés devizában

A devizanemek közötti áttérés számviteli szabályai

A devizaáttérés hatása a társasági adóra

BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS, KARBANTARTÁS SZÁMVITELE

Ez az előadás-rész részletesen, példákkal alátámasztva tárgyalja a tárgyi eszközök beruházásának, felújításának karbantartásának részletkérdéseit, így a tárgyi eszközök nyilvántartásba vételét, a beruházás, felújítás, karbantartás egymástól történő megkülönböztetését, helyes értelmezését is.

A tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása

■ Földterület, telek, épület esetében

■ Egyéb építménynél

■ Bérbe vett épület, egyéb építmény esetében

■ Gépeknél, berendezéseknél, járműveknél

A tárgyi eszközök bekerülési értéke

Általános szabályok

Sajátos bekerülési értékek

Nem számlázott szállítások, szolgáltatások

Saját vállalkozásban végzett beruházás bekerülési értékének meghatározása

A bekerülési értékből kizárt tételek

A tárgyi eszközök üzembe helyezése, használata

■ Az üzembe helyezés tartalma, időpontja, dokumentuma

■ Egyedi és csoportos nyilvántartás

■ Hasznos élettartam, maradványérték, terv szerinti értékcsökkenés meghatározása

■ A terv szerinti értékcsökkenési leírás megváltoztatása, indoka

■ Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

■ Kivezetés, a kivezetés jogcímei, selejtezés

A beruházás, a felújítás, a karbantartás fogalma, elkülönítése, értelmezése

A számviteli törvény szerint

Részletesebb értelmezéssel

A gyakorlat során felmerült esetekben, például:

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

További részletek bezárása

INTERNETES JELENTKEZÉS
>