SZÁMVITEL 2017
Év eleji és évközi változások
Sztv módosításai, Sajátos beszámolási kötelezettségek, Beruházás, felújítás, karbantartás számvitele
+ Könyv kedvezménnyel!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/számviteli témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 6 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Időpont:

2017. november 23., csütörtök, 09.00–16.30, regisztráció 8 órától.

Előadó(k):

09.00-16.30: Tóth Mihály

(könyvvizsgáló, adószakértő, MB Tax Consulting)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 25.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (40% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 15.540 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (40%+5% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 14.765 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (50% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 12.950 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (50%+5% kedvezmény): 25.900 Ft + áfa/fő helyett 12.300 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Spóroljon 4.000 Ft-ot!

Kizárólag a konferencia mellé most 4.000 Ft-kedvezménnyel, 8.900 Ft helyett 4.900 Ft-ért, megvásárolhatja a Számvitel 2017 című szakkönyvet.

A jelentkezésnél a kiegészítő termékek közül válassza ki a Számvitel 2017 szakkönyvet és máris Öné 45% kedvezménnyel!

 

TOVÁBBI RÉSZLETEK (TEMATIKA, FORGATÓKÖNYV, JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK)

Forgatókönyv:

08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–10.30: Előadás 1. része
10.30–10.45: Kávészünet
10.45–12.15: Előadás 2. része
12.15–13.15: Ebédszünet
13.15–14.45: Előadás 3. része
14.45–15.00: Kávészünet
15.00–16.30: Előadás 4. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot a reggeli édes és sós süteményeket,  valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

Tematika:

A 2016-BAN ÉS 2017 TAVASZÁN ELFOGADOTT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOK:

Számviteli törvény módosítása a 2016. évi LXVI. törvénnyelNem pénzügyi kimutatás ■ Új számviteli irányelv módosítása a 2014/95/EU irányelvvel ■ Nem pénzügyi kimutatás készítési kötelezettség alanya ■ Kimutatás tartalma ■ Elkészítés, közzététel, mentesülés ■ Gyakorlati kérdések rendezése ■ A jegyzett, de még be nem fizetett tőke feltöltése az eredménytartalékból, példával ■ Követelések, vásárolt követelések elszámolása példával ■ Mérlegkészítésig elszámolt, kapott működési támogatás könyvelése példával ■ Beszámoló közzétételével kapcsolatos változások ■ Könyvvizsgáló megbízásával, a könyvvizsgálói jelentés tartalmával kapcsolatos változások ■ Számviteli törvény módosítása a 2016. évi CXXV. törvénnyelSzármazékos ügyletekkel kapcsolatos kimutatási, elszámolási szabályok változásának ismertetése ■ IFRS-ek szerinti egyedi beszámolókkal kapcsolatos pontosítások ■ Gyakorlati kérdések rendezése (egyéb szervezet fogalma, kapott működési támogatás visszafizetése, átalakulással létrejövő könyvviteli nyitásának időpontja) ■ Számviteli törvény módosítása a 2017. évi LXXVII. törvénnyel ■ Adóellenőrzés elszámolt megállapításainak utólagos megváltoztatásaFejlesztési támogatás visszafizetése elszámolásának szövegpontosítása ■ Származékos leszállítási ügyletekkel kapcsolatos pontosítások.

SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Előtársaság ■ Előtársasági időszak, mint üzleti év ■ Beszámolókészítési kötelezettség a társaság bejegyzésekor, illetve a bejegyzés elutasításakor ■ Mikor nem kell külön beszámolót készíteni az előtársasági időszakról ■ Üzletiév-váltás ■ Számviteli törvény szerinti lehetőségek az üzleti év fordulónapjának megváltoztatására ■ Mérlegfordulónap megváltoztatásának folyamata ■ Beszámolókészítés specialitásai az új fordulónapon ■ Üzleti évek közötti összehasonlíthatóság megteremtése ■ Adózási mód megváltoztatása ■ Adóév és az üzleti év azonosságai, különbségei ■ Társasági adóról egyszerűsített vállalkozói adóra való áttérés, visszatérés számviteli, beszámolókészítési szabályai ■ Társasági adóról kisadózó vállalkozások tételes adójára való áttérés, visszatérés számviteli, beszámolókészítési szabályai ■ Társasági adóról kisvállalati adóra való áttérés, visszatérés számviteli, beszámolókészítési szabályai ■ Áttérés mikrogazdálkodói beszámolóra, visszatérés mikrogazdálkodói beszámolóról ■ Az áttérés, a visszatérés számviteli, beszámolókészítési szabályai ■ Devizaáttérés ■ Könyvvezetés, beszámolókészítés devizában ■ Euróban, dollárban történő könyvvezetés, beszámolókészítés szabályai ■ Funkcionális pénznem szerinti devizában történő könyvvezetés, beszámolókészítés szabályai ■ Devizanemek közötti áttérés számviteli szabályai ■ Áttérés forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára ■ Mérlegtételek meghatározása, felvétele a nyitómérlegbe ■ Különbözetek rendezése ■ Devizaáttérés hatása a társasági adóra.

BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS, KARBANTARTÁS SZÁMVITELE:

Tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása ■ Földterület, telek, épület esetében ■ Egyéb építménynél ■ Bérbe vett épület, egyéb építmény esetében ■ Gépeknél, berendezéseknél, járműveknél ■ Tárgyi eszközök bekerülési értéke ■ Általános szabályok ■ Vételár, előállítás önköltsége, tervezés, lebonyolítás ■ Szállítási és rakodási költség ■ Közvetítői, bizományi díj ■ Betanítás költségei ■ Igénybe vett hitel kamata, egyéb költségei, biztosítási díj ■ Devizakötelezettség árfolyamkülönbözete ■ Próbaüzemeltetés többletköltségei ■ Pótlólagos beruházás, felújítás stb. ■ Sajátos bekerülési értékek ■ Térítés nélküli átvételnél, alapításkor, tőkeemeléskor, tőkeleszállításakor, megszűnéskor, átalakulásnál ■ Nem számlázott szállítások, szolgáltatásokSaját vállalkozásban végzett beruházás bekerülési értékének meghatározása Bekerülési értékből kizárt tételekTárgyi eszközök üzembe helyezése, használata ■ Üzembe helyezés tartalma, időpontja, dokumentuma ■ Egyedi és csoportos nyilvántartás ■ Hasznos élettartam, maradványérték, terv szerinti értékcsökkenés meghatározása ■ Terv szerinti értékcsökkenési leírás megváltoztatása, indoka ■ Terven felüli értékcsökkenés elszámolása ■ Kivezetés, a kivezetés jogcímei, selejtezés ■ A beruházás, a felújítás, a karbantartás fogalma, elkülönítése, értelmezése ■ A számviteli törvény szerint ■ Részletesebb értelmezéssel ■ Épületek esetében beruházás, felújítás, karbantartás ■ Egyéb építmények esetében ■ Gépek, berendezések, járművek esetében ■ Gyakorlat során felmerült esetekben ■ Rendeltetésváltozás épületnél ■ Bérelt épületen végzett átalakítás ■ Tetőszerkezet cseréje, szigetelése ■ Járda, út, parkoló, füvesítés ■ Korszerűsítés meglévő épületnél ■ Bérelt telken épített út, épület ■ Motorcsere minősítése gép esetében ■ Tartozékok, tartalék alkatrészek ■ Autógumik cseréje ■ Eszközök beszerzése bérelt járműhöz ■ Termelőgépek új telephelyre telepítése ■ Szennyezett talaj cseréje ■ Klíma, napkollektor, szélerőmű minősítése ■ Szálloda felújítása ■ Bérelt épületen végzett beruházás elszámolása a bérlet megszűnésekor ■ Erdő, ültetvények.

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

További részletek bezárása

INTERNETES JELENTKEZÉS
>