SZÁMVITEL 2018
A vállalkozások élete a beszámolók tükrében
+ Könyv kedvezménnyel!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/számviteli témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 6 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Időpont:

2018. január 31., szerda, 09.00–16.30, regisztráció 8 órától.

Előadó(k):

09.00-16.30: Dr. Sallai Csilla

(könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 27.300 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (40% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 16.380 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (40%+5% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 15.560 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (50% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 13.650 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (50%+5% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 12.970 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Spóroljon 4.000 Ft-ot!

Kizárólag a konferencia mellé most 4.000 Ft-kedvezménnyel, 8.900 Ft helyett 4.900 Ft-ért, megvásárolhatja a Számvitel 2017 című szakkönyvet.

A jelentkezésnél a kiegészítő termékek közül válassza ki a Számvitel 2017 szakkönyvet és máris Öné 45% kedvezménnyel!

 

Forgatókönyv:

08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–10.30: Előadás 1. része
10.30–10.45: Kávészünet
10.45–12.15: Előadás 2. része
12.15–13.15: Ebédszünet
13.15–14.45: Előadás 3. része
14.45–15.00: Kávészünet
15.00–16.30: Előadás 4. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot a reggeli édes és sós süteményeket,  valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

Tematika:

BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Beszámolókészítés és EU-háttér ■ 2013/34/EU irányelv átvételének hatása a magyar számviteli gyakorlatra ■ Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóBeszámolótípusok, áttérési lehetőségek és kötelezettségek ■ Éves beszámoló ■ Egyszerűsített éves beszámoló ■ Mikrogazdálkodói beszámoló ■ Konszolidált éves beszámoló ■ Üzleti év fogalmaIFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő hazai bevezetéséhez kapcsolódó számviteli előírások ■ IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő bevezetési menetrendje ■ IFRS-ek szerinti beszámolókészítés választásának alanyi köre ■ IFRS-ek alkalmazásának néhány jellegzetessége ■ IFRS-ek szerinti beszámolót készítőkre vonatkozó szabályok (áttérés, visszatérés, első alkalmazás szabályai) ■ Számviteli alapelvek szerepe, tartalma és érvényesülése ■ Beszámolóval szembeni elvárások – kinek készül a beszámoló? ■ Beszámolóhoz kapcsolódó kontrollok ■ Beszámolóban szereplő adatok, információk szerepe a piac szereplőire ■ Könyvvizsgálati kötelezettség, illetve a könyvvizsgálat szerepe a hitelesség biztosításában ■ Beszámolókészítés devizában ■ Beszámoló alátámasztása ■ Főkönyvi kivonat ■ Eszközök, források felleltározási folyamata, a leltárak ■ Dokumentálás ■ Beszámoló elfogadása ■ KözzétételBeszámoló megőrzésének szabályaiBeszámolóval kapcsolatos felelősségi szabályok, szankciók.

SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA, SZEREPE A VÁLLALKOZÁSOK ÉLETÉBEN

Saját tőke fogalma, a mérlegben betöltött helye, szerepeSaját tőke elemei (növekedésük, csökkenésük, könyvelés időpontja, módja) ■ Jegyzett tőke ■ Jegyzett, be nem fizetett tőke ■ Tőketartalék ■ Eredménytartalék ■ Lekötött tartalék ■ Értékelési tartalék ■ Adózott eredmény ■ Adózott eredmény felhasználásának számvitele ■ Eredménytartalék szerepe – szabad eredménytartalék ■ Eredménytartalékból való lekötés ■ Osztalék számviteli elszámolása, osztalékfizetési korlát ■ Saját tőke és jegyzett tőke összefüggései, s az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályok az új Ptk. alapján ■ Lassú tőkevesztés ■ Gyors tőkevesztés ■ Saját tőke pótlásának lehetőségei ■ Törzstőke felemelése pénzzel vagy apporttal ■ Tőketartalék emelése törzstőke-emeléssel párhuzamosan ■ Tagi kölcsönből lehet-e saját tőke helyzetét javítani? ■ Pótbefizetés ■ Értékhelyesbítés ■ Jegyzett tőke leszállításaSaját tőke probléma megoldatlanságának következményei.

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA, EGYESÜLÉSE, SZÉTVÁLÁSA

■ Jogi háttér ■ Fogalmi meghatározások ■ Társasági formaváltás ■ Egyesülés: beolvadás, összeolvadás ■ Szétválás: kiválás, szétválás ■ Átalakulás speciális szabályai ■ Az átalakulási folyamat lépései ■ Döntés az átalakulásról ■ Közzététel szabályai ■ Cégbírósági eljárás ■ Átalakulással érintett társaságok tulajdonosi körének változásával kapcsolatos elszámolások ■ Kilépő taggal való elszámolás ■ Belépés vonatkozó szabályok ■ Átalakulásra vonatkozó számviteli előírások ■ Átalakulási terv ■ Vagyonmérleg-tervezet (Átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezet, Átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg-tervezet) ■ Vagyonleltár-tervezet ■ Sajátosságok az egyesülés és szétválás esetén ■ Bejegyzést követő számviteli feladatok ■ Végleges vagyonmérlegek ■ Végleges vagyonleltárak ■ Eltérések a tervezetek és végleges vagyonmérlegek és leltárak között ■ Számviteli elszámolások az átalakulások folyamatában ■ A jogelőd és jogutód társaságoknál ■ Az átalakulással érintett társaságok tulajdonosainál ■ Könyvvizsgálati, közzétételi és letétbehelyezési kötelezettségek az átalakulások esetén.

VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS, KÉNYSZERTÖLÉS

■ Végelszámolás – jogi háttér ■ Végelszámolás megindítása ■ Végelszámoló feladatai ■ Beszámolási időszakok alakulása a végelszámolás alatt ■ Tevékenységet lezáró beszámoló ■ Korrigált végelszámolási nyitómérleg ■ Végelszámolás időszaka alatti beszámoló(k) ■ Végelszámolási időszakot lezáró beszámoló ■ Vagyonfelosztási javaslat ■ Számviteli teendők a végelszámolás befejezésekor ■ Kényszertörlési eljárás – jogi háttér ■ Kényszertörlési eljárás fajtái ■ Nem peres eljárás ■ Törvényességi felügyeleti eljárás ■ Kényszertörlési eljárás számviteli teendői ■ Csődeljárás – jogi háttér ■ Számviteli teendők csődeljárásban ■ Felszámolási eljárás – jogi háttér ■ Felszámolási eljárás ■ Egyszerűsített felszámolási eljárás ■ Számviteli teendők felszámolási eljárás esetén ■ Tevékenység záró beszámoló ■ Felszámolási eljárás alatt ■ Közbenső felszámolási mérleg ■ Felszámolási zárómérleg.

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>