SZÁMVITEL + ADÓVÁLTOZÁSOK 2017
Év eleji és évközi változások
Sztv változásai, Beszámolókészítés, Mérleg, Eredménykimutatás, Saját tőke + Szja, Áfa, Tao, Art, Helyi adók, Tbj, Kata, Kiva
+ Könyv kedvezménnyel!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 16 kreditpont 
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 15 kreditpont
Könyvvizsgálók: 6 kreditpont

Időpont:

2017. október 26-27., csütörtök + péntek, 09.00–16.30, regisztráció 8 órától.
Könyvelők: 16 kreditpont (8 kredit számviteli + 8 kredit nem számviteli terület/vállalkozási szak)

Előadó(k):

2017. október 26.: Dr. Sallai Csilla

(könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke) – számvitel

2017. október 27.: Gottgeisl Rita 

(könyvvizsgáló, adószakértő, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozatának elnöke) – adózás

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj 2 napra (kedvezmények nélkül): 39.800 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (45% kedvezmény): 39.800 Ft + áfa/fő helyett 21.890 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (45%+5% kedvezmény): 39.800 Ft + áfa/fő helyett 20.795 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (50% kedvezmény): 39.800 Ft + áfa/fő helyett 19.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (50%+5% kedvezmény): 39.800 Ft + áfa/fő helyett 18.905 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Spóroljon 4.000 Ft-ot!

Kizárólag a konferencia mellé most 4.000 Ft-kedvezménnyel, 8.900 Ft helyett 4.900 Ft-ért, megvásárolhatja a Adózás/Számvitel 2017 című szakkönyvet.

A jelentkezésnél a kiegészítő termékek közül válassza ki a Adózás/Számvitel 2017 szakkönyvet és máris Öné 45% kedvezménnyel!

TOVÁBBI RÉSZLETEK (TEMATIKA, FORGATÓKÖNYV, JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK)

Forgatókönyv:

Külön-külön 1-1 napra is lehet jelentkezni!
08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–10.30: Előadás 1. része
10.30–10.45: Kávészünet
10.45–12.15: Előadás 2. része
12.15–13.15: Ebédszünet
13.15–14.45: Előadás 3. része
14.45–15.00: Kávészünet
15.00–16.30: Előadás 4. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket,  valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/nap; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

Tematika:

Számvitel Nap (2017. október 26.)

BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS:

■ Beszámolókészítés és EU-háttér ■ Beszámolótípusok, áttérési lehetőségek és kötelezettségek ■ Éves beszámoló (2016: új értékhatár) ■ Egyszerűsített beszámoló (2016: új értékhatár) ■ Mikrogazdálkodói beszámoló ■ Konszolidált éves beszámoló ■ Üzleti év fogalmaSpeciális beszámolási időszakok ■ Tevékenység záró beszámoló ■ Kényszertörlési eljáráshoz kapcsolódó beszámolókészítési, számviteli feladatok ■ Közbenső mérleg ■ Beszámolóra vonatkozó formai és tartalmi előírások, elvárások ■ Beszámolóra vonatkozó számviteli elvek érvényesülése ■ 2016-tól új sorok és tagolások ■ Tulajdoni részesedéssel kapcsolatos változások ■ Számviteli alapelvek érvényesítése (Általánosságban, Mikrogazdálkodói beszámolásnál) ■ Beszámolókészítés devizábanFőkönyvi kivonatBeszámolókészítés folyamata, fázisai ■ Beszámoló alátámasztása leltárral ■ Kiegészítő melléklet (Tartalma az Sztv. szerint, 2016-os tartalmi változások) ■ Beszámoló elfogadása ■ Közzététel ■ Beszámoló megőrzésének szabályai ■ Beszámolóval kapcsolatos felelősségi szabályok, szankciók.

MÉRLEG:

Bekerülési érték fogalma ■ Immateriális javak ■ Szellemi termékek fogalma ■ Üzleti vagy cégérték (2016: új fogalom, értékcsökkenési szabályok) ■ Üzembe helyezés időpontja ■ Értékhelyesbítés lehetősége ■ Befektetett pénzügyi eszközök tartalma – értékelési szabályok ■ Év végi készletek értékének meghatározása ■ Készletek fogalma, tartalma (Csoportok és azok tartalma, Esetleges átsorolások, Bemutató termékek) ■ Követelések értékelésének szabályai – értékvesztések ■ Készpénzállomány problémái ■ Dokumentálás – valóságtartalom ■ Pénzkezelési szabályzat ■ Adott–kapott engedmények áttekintése ■ Egyedi termékhez kötött ■ Mennyiséghez kötött (bónusz, rabatt) ■ Fizetési határidőhöz kapcsolódó (szkontó) ■ Kötelezettségek csoportosítása (rövid, hosszú, hátrasorolt) ■ Követelések és kötelezettségek megkülönböztetése ■ Devizás ügyletek számviteli áttekintése ■ Választott árfolyam, csoportos nyilvántartás ■ Eszközök és kötelezettségek beazonosítása, fogalma, fajtái ■ Év közbeni könyvelési szabályok ■ Devizás tételek év végi átértékelésének szabályai ■ Adózott eredmény és Mérleg szerinti eredmény összefüggésének bemutatása.

EREDMÉNYKIMUTATÁS:

BevételekKöltségek, ráfordítások csoportosítása ■ Anyagjellegű ráfordítások ■ Személyi jellegű ráfordítások ■ Értékcsökkenés ■ Egyéb ráfordítások ■ Rendkívüli tételek megszűnésének következményei (2016. évtől) ■ Számviteli politikában: kivételes nagyság vagy előfordulás ■ Tételek új helye ■ Halasztott ráfordítások ■ Eredménykategóriák (2016: új eredményséma) ■ Képződött eredmény számviteli elszámolása ■ Előző időszaki eredményt befolyásoló jelentős hibák kezelése ■ Ellenőrzés és megállapításainak kezelése a számvitelben ■ Önellenőrzés és ellenőrzés értelmezése az Art.-ban, kapcsolata az Sztv.-vel ■ Ellenőrzés, önellenőrzés szankciói ■ Ellenőrzés megállapításainak könyvelése ■ Ellenőrzés és önellenőrzés hatásainak megjelenése a beszámolóban ■ Hibajavítás menete ■ Jelentős összegű hiba megjelenése a kiegészítő mellékletben.

SAJÁT TŐKE:

Saját tőke fogalma, a mérlegben betöltött helye, szerepe ■ Saját tőke elemei (növekedésük, csökkenésük, könyvelés időpontja, módja) ■ Jegyzett tőke ■ Jegyzett, be nem fizetett tőke ■ Tőketartalék ■ Eredménytartalék ■ Lekötött tartalék ■ Értékelési tartalék ■ Saját tőke és jegyzett tőke összefüggései, s az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályok ■ Új Ptk. szerinti tőkeszabályok, ennek való megfelelés szabályai, időbeli korlátja ■ Saját tőke pótlásának lehetőségei ■ Törzstőke felemelése pénzzel vagy apporttal ■ Tőketartalék emelése törzstőke-emeléssel párhuzamosan ■ Tagi kölcsönből lehet-e saját tőke helyzetét javítani? ■ Pótbefizetés ■ Értékhelyesbítés ■ Jegyzett tőke leszállításaMérleg szerinti eredmény képződése, könyvelése ■ Osztalékkorlát meghatározása, osztalékfizetés (2015. év előtti időszak, 2016-tól) ■ Saját tőkén belüli átvezetések ■ Saját tőke bemutatása, kiegészítő melléklet ■ Saját tőke probléma megoldatlanságának következményei.

Adóváltozások Nap (2017. október 27.)

SZJA:
■ Megváltozott cafeteria rendszer
■ Régi béren kívüli juttatások kezelése ■ Új elemekben rejlő lehetőségek ■ Új elemek alkalmazásának bemutatása ■ Különböző lehetőségek előnyei és hátrányai ■ Új elemek feltételeinek részletes kezelése (kiemelten a bölcsődei és az óvodai szolgáltatás megtérítését, a mobilitási célú lakhatási támogatást, sport, kultúra, Szép Kártya, pénzjuttatás, önkéntes pénztári támogatások) ■ Magánszemély ingatlan hasznosításának adózása, bérbeadás, fizető vendéglátás, értékesítés megváltozott szabályai ■ Családi adókedvezmény szabályai ■ Kétgyermekes családok összevont adóalapot csökkentő családi kedvezményének fokozatos növelése ■ Családi kedvezmény érvényesítésére jogosultak köre ■ Eltartottak létszáma ■ Közös érvényesítés és megosztás ■ Nyilatkozattételi kötelezettség az adóelőleghez és az év végén ■ Adóazonosító jel a családi kedvezményhez ■ Nyugdíjbiztosítások feltételrendszere ■ Kft. tőkeemelésének Szja fizetése ■ Szja előírások gyakorlati problémái ■ Kiküldetés ■ Személygépkocsi norma költség változása ■ Céges telefon kezelése ■ Reprezentáció ■ Munkavállalók képzése iskolarendszeren belül vagy azon kívül ■ Egyéni vállalkozók adózása ■ Adómérték változása (9% vállalkozói SZJA) ■ Költségek tartalmának változása – az előző adózási módban megfizetett adó kezelése ■ Adókedvezmények ■ Ingatlan értékesítésből származó jövedelem adózása ■ Szociális hozzájárulási adó mértékváltozás hatása az összevont adóalapba ■ Műemlékekkel kapcsolatos változások ■ SZJA 1% felajánlásával kapcsolatos változások ■ 2017. évközi változások ■ Iskolarendszerű képzés tartalma ■ Közös tulajdon kezelése ■ Átalányadózó vállalkozás szüneteltetetése ■ Osztalék és osztalék előleg tartalma ■ Ingatlan értékesítésből származó jövedelemből igénybe vehető kedvezmény változása – az adókiegyenlítés változása ■ Elhunyt számára juttatott jövedelem megszerzésének időpontja ■ Adómentes juttatások bővülése ■ Fuvarozási tevékenységet végzők napidíja saját részre végzett fuvarozás esetén ■ Személygépjárművek költségelszámolása, a fizető vendéglátás és a mobilitási célú lakhatási támogatás 2018-tól hatályos változása.
TAO:
■ Adómérték változása (9% egységes társasági adó) és hatása a vállalkozás helyzetére, az igénybe vehető kedvezményekre, és az adóelőleg fizetés 2017-ben ■ Új adóalap kedvezmények ■ Korai fázisú vállalkozások kedvezménye
■ Műemlék kedvezmények ■ Munkaerő-mobilitás kedvezménye – kiegészítve a 2017. évközi módosítással ■ Beruházási adóalap kedvezménye ■ Új adókedvezmények és a régiek változó feltételei ■ Energia-hatékony beruházás ■ Élőzenei szolgáltatás ■ KKV beruházási hitel kamatának kedvezménye ■ Fejlesztési adókedvezmény változása ■ Látványcsapat-sport és kultúra támogatás juttatásának módja és feltételei ■ IFRS szerinti beszámolót készítő társaságok TAO kezelése ■ Előadó művészetek és látványcsapat-sport támogatás kezelése az adóelőlegnél, a feltöltésnél, az éves adóbevallásnál ■ Ingyenes juttatások kezelése ■ 2017. évközi változások ■ Nyugdíjas szövetkezetek ■ Elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye ■ Növekedési adóhitellel kapcsolatos 2018-tól hatályos változások ■ Látványcsapatsportok bővülése.
ÁFA:
■ Adólevonási jog kezelése,
időbeli korlátai ■ Alanyi mentesség értékhatára nyolcmillió Ft ■ Adószám-törlés és -felfüggesztés és az adólevonási jog ■ Számlázó programokkal kapcsolatos változások ■ 2016. évi pontosítás új építésű lakóingatlannál ■ Pénztárgépet használók körének kiterjesztése ■ Lakás ÁFA ■ Adómérték-csökkenések kezelése, hatályba lépése, különös tekintettel a vendéglátásra ■ 2017. évközi változások ■ Új adómérték változások és azok alkalmazásának hatálya ■ Számlák, a számlázó programok kezelése, nyilvántartása ■ Online adatszolgáltatás hatályba lépése.
ART:
■ Adózók minősítése – kockázatos és megbízható adózó,
a megbízható adózók előnyei és a kockázatos adózó hátrányai ■ Szja bevallások új módozatai ■ Adóregisztrációs eljárások keretében vizsgált feltételek ■ Számlázásra vonatkozó új adókötelezettségek ■ Mulasztási bírság cégbejegyzésre nem kötelezett adózóknál  ■ Teendők az adószám törlését követően ■ 2017. évközi változások ■ Külföldi bankszámlák bejelentési kötelezettsége ■ Élelmiszer értékesítő automatákkal kapcsolatos változások ■ NAV honlapján közzétételre kerülő információk bővülése – áfa bevallásukat nem teljesítők adataival ■ Székhelyszolgáltatás bejelentése.
Helyi adók:
■ Helyi iparűzési adó egységes bevallása 
■ Háziorvosok kedvezménye ■ IFRS kezelése a helyi adónál ■ Nonprofit szervezetekkel kapcsolatos változás ■ Telekadó építési telkeknél ■ ANYK-n keresztüli bevallási lehetőség ■ Kutatás-fejlesztés az adóalapnál ■ 2017. évközi változás ■ Nettó árbevétel tartalmának változása ■ Tulajdonos fogalmának változása ■ Egyéb fogalmi pontosítások: adótárgy, belmagasság, napelem erőmű.
TBJ, EHO, Rehabilitációs hozzájárulás:
■ SZOCHO mértékének csökkenése (22%), és a kedvezmények változása ■ EHO mértékének változása – 2018-as adat is ■ Egyszerűsített foglalkoztatottak alkalmazásának gyakorlati kérdései
■ Munkavégzés és járulékfizetés gyermeknevelési ellátások folyósítása mellett ■ Egyéb változások ■ Nyilatkozattételi lehetőség kiegészítő tevékenységű vállalkozóvá év közben válás során ■ Rehabilitációs járulék mértékének megemelése ■ 2017. évközi változás ■ Nyugdíjas szövetkezeti tag járuléka ■ Külföldi egyetemi tanulmányok figyelembe vétele a szociális hozzájárulás mértékének megállapításánál ■ EKHO értékhatár módosulás.
KATA:
■ KATA, EVA és TAO szerinti adózás összehasonlítása ■ KATA-t választó bt.-k kisadózóként be nem jelentett tagja részére kifizetett összegek ■ Bejelentési kötelezettség változása
■ Burkolt munkaviszony esetei ■ Iparűzési adónál a tételes adó alóli kijelentkezés ■ KATA bevétel fogalmának évközi változása ■ Bevétel megszerzésének időpontja megszűnés esetén ■ Kiegészítő tevékenységű vállalkozó adófizetése ■ Szociális hozzájárulási adó mérték változás hatása a kisadózó vállalkozók társadalombiztosítási ellátásának alapjára ■ 2017. évközi változások ■ Osztalékadót kiváltó adó – eva adónemnél is bemutatva ■ Adóalanyiság megszűnésével kapcsolatos változás ■ Támogatások elszámolása a bevételben ■ Adóalanyiság ismételt választhatósága ■ Bevételi nyilatkozat adóbevallásnak minősül.
KIVA:
■ KIVA 2017-re elfogadott változásai
■ Ki választhatja? ■ Adóalapba tartozó tételek ■ Adóalap-növelő és -csökkentő tételek változása ■ Különleges csökkentő tételek ■ Pénztár kezelése az adóalapnál ■ Veszteségelhatárolás ■ KIVA-ból visszatérés a TAO-ba ■ KIVA mértékének változása, és ennek hatása az előleg fizetésére ■ 2017. évközi változás Beszámoló készítési kötelezettség kezelése áttérésnél.

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

További részletek bezárása

INTERNETES JELENTKEZÉS
>