CIVIL SZERVEZETEK 2019
Egyesületek, Alapítványok, Civil társaságok
Működés, Számvitel, Adózás
BUDAPEST
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2019. április 24., szerda, 10.00–16.00, regisztráció 9 órától.

Előadó(k):

10.00–16.00: Gottgeisl Rita 

(könyvvizsgáló, adószakértő, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozatának elnöke)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 29.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 23.920 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 22.725 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 20.930 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 19.885 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

09.00–10.00: Regisztráció, kávészünet
10.00–11.10: Előadás 1. része
11.10–11.20: Kávészünet
11.20–12.30: Előadás 2. része
12.30–13.10: Ebédszünet, kávészünet
13.10–14.30: Előadás 3. része
14.30–14.40: Kávészünet
14.40–16.00: Előadás 4. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

Tematika:

Civileket érintő jogszabályok a gyakorlatban

Kinek szól a konferencia? A civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, civil társaságok) vezetőinek, ügyintézőinek, valamint az őket könyvelő kollégáknak. Az előadás áttekinti és bemutatja a civil szervezetek tavaszi-nyári tennivalóit, a könyvelési, adózási és egyéb adminisztrációs feladatait a zárás tapasztalatainak, illetve a 2018-as és 2019-es változások tükrében.

ÖTLETTŐL A MEGVALÓSULÁSIG

Célok és azok elérése érdekében végzett tevékenységek meghatározása

Egyes szervezeti formák ismérvei, összehasonlítása

■ Jogi személyiséggel nem rendelkező forma: a civil társaság

■ Jogi személyiséggel rendelkező formák: egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság

■ Egyesület és annak speciális formái

■ Alapítvány

Létesítő okirat

■ A létesítő okirat kötelező elemei

■ Az egyesület létesítő okirata

■ Az alapítvány létesítő okirata

■ A létesítő okirat szerepe az adminisztráció során

Gazdálkodás alapjai (költségvetés: bevételek, kiadások)

■ Alapvetések

■ Civil szervezet bevételei

■ Civil szervezet költségei, ráfordításai

■ Költségvetés

KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS

Közhasznúság fogalma, feltételei

Közhasznú szervezet működésének szabályai

Közhasznúsághoz kapcsolódó kedvezmények és kötelezettségek

ALAKULÁS

Egyes jogi formák alapításának folyamata

■ Nyilvántartásba vételre irányuló bírósági eljárás

Elektronikus eljárás

■ Bejegyzés utáni teendők

■ Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Számviteli rendszer felépítése

■ Számviteli politika

■ Számvitel-politikai döntések

■ A számviteli politika részei

■ Pénzkezelési szabályzat

■ Bizonylati rend

■ Szigorú számadású bizonylatok

■ Könyvviteli bizonylatok

■ Számlatükör

MŰKÖDÉS

Gazdálkodás, számvitel, adó a civil szervezeteknél

Bevételek elszámolása és áfa

■ Tevékenységből származó bevételek

■ Tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adómentes tevékenységek

■ Alanyi adómentes áfa-alany

■ Sajátos jellegükre tekintettel adómentes tevékenységekre adókötelesség választása

■ Számlázás

■ Tagdíjak, alapítói befizetések

■ Támogatások, adományok

■ A támogatások csoportosítása

■ A támogatás-elszámolás kérdései

■ Továbbutalási céllal kapott támogatás

■ Adomány az egyes jogszabályokban

■ Támogatók kedvezményei a Tao tv.-ben (film, előadó-művészet, sport)

■ Adófelajánlás – rendelkezés az adóról

■ Adományok és az áfa

■ Támogatások és az áfa

Felajánlás az SZJA 1%-ból

Költségek/ráfordítások elszámolása és kapcsolódó adók

■ Cél szerinti juttatások pénzben (ösztöndíj, szociális segély, egyéb közcélú juttatás) – SZJA, EHO

■ Cél szerinti juttatások természetben (reprezentáció, üzleti ajándék) – SZJA, EHO

■ Reprezentáció, üzleti ajándék

■ Kiadások és a levonható áfa

■ Reklámadó

■ Környezetvédelmi termékdíj

Zárás, eredmény-megállapítás, év végi adók

■ Számviteli zárás

■ Társasági adó

■ Vállalkozási tevékenységet nem végző / is végző civil szervezetek

■ Helyi adók

Beszámolókészítés, közzététel, letétbe helyezés, vagyonnyilatkozat

■ Számviteli beszámoló

■ Közhasznúsági melléklet

■ Kiegészítő melléklet

■ Letétbe helyezés, közzététel

■ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Egyéb beszámolók, elszámolások, adatszolgáltatás (1% KOZ, KSH)

■ Szja 1%-ból kapott támogatás felhasználásának szabályai

■ KSH éves jelentés

Közhasznú jogállás elvesztéséből származó adójogi kérdések

TÖRPÉBŐL ÓRIÁS

■ Pályázati elszámolások

Tartós eszközök, beruházások

Foglalkoztatottak

■ Munkaviszony

■ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízás)

■ Választott tisztségviselők

■ Ösztöndíjas foglalkoztatás

■ Önkéntes munkavállalás

■ Egyszerűsített foglalkoztatás

■ Szakképzési hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás

Befektetések

Intézmény-fenntartás

MEGSZŰNÉS

Jogutódlással történő megszűnés (átalakulás)

■ Átalakulás formái, folyamata

■ Átalakulás számvitele, adózása

Jogutód nélküli megszűnés

■ Megszűnés formái, folyamata

■ Nyilvántartásból való törlés, fennmaradó vagyon

■ Megszűnés számvitele, adózása

ADÓNAPTÁR

KÜLFÖLDRŐL TÁMOGATOTT SZERVEZETEK

BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓ

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>