IFRS Aktualitások
Lízing standardok + Beszámoló-készítéshez kapcsolódó standardok
KÖTELEZŐ KREDITPONTOK!!!
BUDAPEST
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 4 kreditpont  (IFRS szak/számviteli témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 3 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Időpont:

2019. június 7., péntek, 09.30–13.00, regisztráció 8.30-tól.

Előadó(k):

09.30–13.00: Dr. Rózsa Ildikó

(könyvvizsgáló, tanácsadó, egyetemi oktató, BME Gazdálkodási Szak)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 29.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 23.920 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 22.725 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 20.930 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 19.885 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.30: Regisztráció, kávészünet
09.30–11.00: Előadás 1. része
11.00–11.20: Kávészünet
11.20–13.00: Előadás 2. része, Konzultáció
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket,  valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

A képzés célja a már IFRS ismeretanyagban járatos résztvevők tudásának ismétlése és frissítése. A képzés során áttekintésre kerülnek a jelenlegi lízing standarddal kapcsolatos szabályok, ahol az alapok felfrissítése mellett kitérünk azokra a kérdésekre is, amelyek a magyar specialitásokat jelentik. A képzés során áttekintésre kerül a már régóta várt, új lízing standard, az IFRS 16 is, melynek bevezetési szabályai, mentességei, valamint számviteli elszámolási technikái a jövőben jelentős kihívásokat tartogatnak.

A képzés során bemutatásra kerül összefoglaló módon a Beszámoló készítéséhez kapcsolódó már hatályban lévő standardok köre, melyet elsősorban a standard változások szemszögéből, valamint a számviteli törvénnyel összehasonlítva tekintünk át. Ugyancsak áttekintésre kerül a Céltartalékokhoz kapcsolódó szabályozás is, melyet szintén a magyar számviteli szabályokkal összehasonlításban tekintünk át, különös tekintettel azokra az eltérésekre, amelyeket a magyar számviteli szabályok nem nevesítenek, illetve nem ismernek.

Tematika:

Lízingek

 • IAS 17 Lízing – a jelenleg érvényes szabályok
  • Fogalmak bemutatása, hatókör
  • Pénzügyi és operatív lízing meghatározása
  • Elszámolás a lízingbe adó és a lízingbe vevő oldalán
 • IFRS 16: Lízing
  • A standard célja
  • A standard hatálya
  • Alkalmazási mentességek
  • Főbb fogalmak
  • Lízing elszámolása lízingbeadónál
  • Lízing elszámolása lízingbevevőnél
  • A kimutatásokban való besorolások szabályai
  • Közzétételi feladatok

Beszámoló-készítéshez kapcsolódó standardok – IAS 8, IAS 10, IAS 37

 • IAS 8: Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és a hibák

  • Standard hatóköre
  • A számviteli politika megválasztása és alkalmazása
  • A számviteli politika változás hatásainak kezelése
  • Számviteli becslések hatása
 • IAS 10: Mérlegfordulónap utáni események
  • Mérlegfordulónap utáni gazdasági események
  • Módosító gazdasági események
 • IAS 37: Céltartalékok, kötelezettségek és függő követelések
 • Fogalmi tisztázások
 • Céltartalékok értékelése
 • Céltartalékok típusai
 • A jelenérték alkalmazása
 • Közzétételi kötelezettségek

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>