MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK ALAPKÉPZÉSE (16 óra)
2019. január 1-től ez a képzés KIZÁRÓLAG a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet! >>Tehát: VEZINFÓ
20 alkalmazottól KÖTELEZŐ! Képzés elvégzéséről államilag elismert tanúsítványt állítunk ki. Max. 40 fő. (E-001513/2016/D006)
BUDAPEST
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2019. április 8-9., hétfő-kedd, 09.00–16.15, regisztráció 8 órától. 

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001513/2016/D006

Államilag elismert, engedélyezett Munkavédelmi Képviselő Képzés!

A 2 napos képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

Azok az intézmények, vállalatok, ahol a foglalkoztatottak létszáma legalább 20 fő, kötelesek munkavédelmi képviselő foglalkoztatására.

Előadó(k):

09.00–16.15: Mészáros Balázs
elnök, Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete (MUFOSZ)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj 2 napra (kedvezmények nélkül): 64.000 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (10% kedvezmény): 64.000 Ft/fő helyett 57.600 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (10%+5% kedvezmény): 64.000 Ft/fő helyett 54.720 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 64.000 Ft/fő helyett 51.200 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 64.000 Ft/fő helyett 48.640 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–10.30: Előadás 1. része
10.30–10.45: Kávészünet
10.45–12.15: Előadás 2. része
12.15–13.00: Ebédszünet
13.00–14.30: Előadás 3. része
14.30–14.45: Kávészünet
14.45–16.15: Előadás 4. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
Az előadás áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.
Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő/nap; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

Tematika:

Államilag elismert, engedélyezett Munkavédelmi Képviselő Képzés!

A 2 napos képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

Kétnyelvű tanúsítványt (magyar-angol) is lehet kérni, ára 5.000 Ft. A Kosárban a “Megjegyzés” rovatban kell ezt az igényt jelezni.

Azok az intézmények, vállalatok, ahol a foglalkoztatottak létszáma legalább 20 fő, kötelesek munkavédelmi képviselő foglalkoztatására.

A munkavédelmi törvény 75. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a munkavédelmi képviselőnek a megválasztását követően egy éven belül 16 órás, azután évente 8 órás ismétlő képzésen kell részt vennie.

2019. január 1-től: A munkavédelmi törvény 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint képzés csak rendes munkaidőben és a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet. >> Ezt nyújtja szinte egyedüliként az országban a VEZINFÓ!

A képzés célja: A résztvevők megismerkedjenek a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint a főbb munkavédelmi jogszabályok szerinti előírásokkal annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő feladatokat maradéktalanul és kiemelt színvonalon el tudják látni. A munkavédelmi képviselő olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket. A munkáltatónak biztosítania kell a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben való részvétel lehetőségét.

A képzés célcsoportja: A képesítést megszerezni kívánó személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy uniós támogatásban részesülő résztvevők.

Megszerezhető szakmai kompetenciák: Munkavédelmi normák típusai, rendszere, hatálya, a legfontosabb jogszabályok előírásai; a munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtésével kapcsolatos általános feladatai és kötelezettségei; munkavédelmi feladatok, eljárások; a munkavégzés személyi, tárgyi feltételei; vizsgálatok szükségessége és típusai; a munkavállaló munkavédelmi jogai és kötelezettségei; a munkavédelmi érdekképviseletre vonatkozó szabályok; a munkavédelmi hatóságok ellenőrzési rendszere; szankciók; balesetek bejelentése, dokumentációk; kockázatértékelés és becslés; egyéni védőeszközök; védőintézkedése; veszélyes anyagok; biztonsági jelzések; tűzvédelmi, környezetvédelmi követelmények.

Minden témához kapcsolódóan ismertetésre kerül a vonatkozó jogszabályi háttér, továbbá a gyakorlati megvalósítás lehetőségeinek bemutatása.

Tematika:

■ A munkavédelem jogszabályi felépítése, hierarchiája, részei

■ A munkáltatók munkavédelemmel kapcsolatos feladatai, jogai, kötelezettségei

■ A munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos feladatai, jogai, kötelezettségei

■ Érdekképviselet, munkavédelmi képviselő, bizottság, paritásos testület

■ A kötelező írásos szabályozók

■ Az alkalmazás munkavédelmi feltételei

■ A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok rendszere

■ A munkavédelmi oktatással kapcsolatos ismeretek

■ A munkabalesettel, foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos ismeretek

■ Munkakörnyezettel kapcsolatos előírások

■ Munkaeszközökkel kapcsolatos feladatok

■ Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos feladatok

■ Veszélyes anyaggal kapcsolatos munkáltatói feladatok

■ Környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek

■ Tűzvédelemmel kapcsolatos ismeretek

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>