Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2019
Közösségen belüli és export-import ügyletek
SZEGED
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 7 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Időpont:

2019. április 29., hétfő, 10.00–16.30, regisztráció 9 órától.

Előadó(k):

10.00–16.30: Dr. Csátaljay Zsuzsanna 
(áfa szakértő, jogász)

Helyszín:

MTA SZAB Székház Szeged (6720 Szeged, Somogyi u. 7.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 29.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 23.920 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 22.725 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 20.930 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 19.885 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

09.00–10.00: Regisztráció, kávészünet
10.00–13.00: Előadás 1. része
13.00–13.30: Ebédszünet, Kávészünet
13.30–16.30: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, az ebédszünetben kapott pizzaszeleteket, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz!
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Alapjaiban alakult át a Közösségen belüli termékügyletek ÁFA kezelése. Megszűnt a Közösségen belüli termékbeszerzés, általánossá vált a célország elve szerinti adózás. Döntő jelentőségű lett, hogy ki kapja meg a megbízható adóalany minősítést, ugyanis a közöttük lévő ügyletekre teljesen más szabályok fognak vonatkozni, mint általában. Az átmenet kezelésére gyors intézkedéseket is bevezetett az Európai Unió.

2019-től jelentősen változtak a nemzetközi fuvarozásra vonatkozó szabályok. Sok éves beidegződést, számlázási gyakorlatot kell módosítani. Az alvállalkozó fuvarozókban 2019-től felmerül a kérdés: mi az, amit továbbra is áfa nélkül lehet számlázni és mi az, amit már áfásan kell. Ha áfa nélküli a fuvardíj, akkor az adómentességet, fordított adózást vagy áfa területi hatályon kívüliséget jelent-e? Számít-e, hogy importfuvarról, exportfuvarról vagy tranzitfuvarról van-e szó? Befolyásolja-e a minősítést, hogy a speditőr belföldi, más tagállambeli vagy harmadik országbeli?

Ezekről és a jelenlegi szabályokról lesz szó az előadás keretében.

Tematika:

Termékügyleteket érintő ÁFA-reform lényege – mit jelent a célország elve?

Új fogalom: Uniós termékértékesítés

Megbízható adóalany fogalma, jelentősége, a csak őket megillető kedvezmények

Melyek azok a 2020-tól bevezetendő „gyors intézkedések”?

Alapfogalmak nemzetközi ÁFA ügyleteknél

Hogyan oldjunk meg egy nemzetközi ÁFA-problémát? Az ÁFA-elemzés menete

Tárgyi hatály vizsgálata Területi hatály vizsgálata Személyi hatály vizsgálata ■ Adóalanyok fogalma és a belföldön nyilvántartásba vett adóalany fogalma ■ Adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalma a nemzetközi ÁFA ügyleteknél ■ Székhely-telephely, a székhely fióktelep, a székhely és a kereskedelmi képviselet, valamint az anya- és a leányvállalat közötti gazdasági kapcsolatok ÁFA minősítése ■ ÁFA-regisztráció ■ Nemzetközi fordított adózás és az ÁFA-regisztráció kapcsolata ■ Belföldiek regisztrációja külföldön, külföldiek regisztrációja belföldön ■ Állandó telephely jelentősége a a más tagállambeli adóregisztrációnál ■ Megrendelő adóalanyiságának jelentősége a regisztrációnál ■ Gyakorlati példák regisztrációra ■ Állandó telephely fogalma és jelentősége az ÁFA-banGazdasági célú letelepedettség ■ Székhely ■ Természetes személy ■ Állandó telephely fogalma a magyar és az EU-s jog alapján ■ Személyi és tárgyi feltételek és a kellően állandó jelleg és megfelelő szervezettség fogalma ■ Alapügyletek ■ Termékértékesítés ■ Szolgáltatásnyújtás ■ Termék Közösségen belüli beszerzése ■ Termékimport

Határon átnyúló termékértékesítések

Teljesítési hely szabályok termékértékesítéseknél Termékértékesítés ■ Fuvarozással nem járó ügyleteknél ■ Fuvarozással járó termékértékesítés ■ Fel- vagy összeszerelés ■ Távolsági értékesítés, webáruházak értékesítése ■ Gyakorlati példák az egyes esetekre ■ Közösségi termékértékesítés ■ Teljesítési helye, az indulási tagállam szerepe ■ Adómentesség feltételei ■ Eladó és a vevő jogállása ■ Adóalanyiság mint feltétel, annak gyakorlati ellenőrzése ■ Kiszállítás igazolása – elmélet és gyakorlat, az adóhatóság által elvárt igazolások az egyes szállítási módozatoknál ■ Kinek mit és mivel kell bizonyítani – a bizonyítási teher kérdései ■ Van kiszállítási határidő? ■ Bármelyik szereplő (eladó vagy vevő) is fuvarozhat? ■ Magyar bírósági gyakorlat ■ EU bírósági gyakorlat: Teleos-ügy, Mecsek-Gabona ügy, Thow-ügy, VSTR-ügy, Collee-ügy, X-ügy ■ Konkrét esetek ismertetése ■ 2020-től bevezetendő változások, felkészülés az új rendszerre ■ Gyors intézkedések ■ A közösségi adószám jelentősége az új rendszerben – még szigorúbb feltételek ■ 2020-től új szabály: a közösségi összesítőben nem szerepeltetett ügyletekre nem alkalmazható az adómentesség ■ Nagyobb lesz a szabadság a kiszállítást igazoló dokumentumokkal kapcsolatban? ■ Termék átszállítása két tagállam között – önálló termékértékesítés ■ Vagyonmozgatás gyakorlati alkalmazási köre ■ Mikor kell beregisztrálni egy másik tagállamban csak azért mert az adóalany odaszállítja a termékét? ■ A saját termékátszállításának bizonylatolása ■ Kivételek: amikor elkerülhető az adóregisztráció (megmunkálás céljából vagy szolgáltatásnyújtás céljából történő átszállítás majd visszaszállítás, vevői készletre történő átszállítás stb.) ■ Logisztikai célú átrakodás, a más tagállamba bérmunka vagy szolgáltatás teljesítése vagy visszaviteli kötelezettséggel átvitt termék stb. ■ Adólevonásra jogosító bizonylat ■ Példák ■ Közösségi termékbeszerzés ■ Szabályai és feltételei ■ Teljesítési helye ■ Közösségi beszerzés beszállítás nélkül – szankciós tényállás ■ Készlet behozatal adófizetés nélkül ■ Adólevonás időpontja, tárgyi feltétele ■ Adómentességek ■ Példák ■ Termékexport ■ A termék harmadik országba történő érétkesítéséhez kapcsolódó adómentesség ■ Teljesítési helye ■ Adómentesség feltételei ■ Kiszállítás igazolásának módja ■ Kiléptetésre nyitva álló határidő, a kiléptetés igazolása ■ Önellenőrzés, az ismételt ellenőrzés lehetőségei, illetve kötelezettsége, ha kifut a határidőből az adóalany ■ Késve történő igazolás és az elkésett kiléptetés ■ Mi a következmény, ha az eladó és mi, ha a vevő fuvaroz? ■ A vevő illetőségének van jelentősége? ■ Belföldről feladott és más tagállamban harmadik országba kiléptetett áru ■ Exportszámla ■ Példák ■ Termékimport ■ Termékimport teljesítési helye – az import tagállam ■ Önadózás vagy kivetés ■ Adókötelezettség és a levonási jog keletkezési időpontja ■ Adólevonás tartalmi és tárgyi feltétele ■ Adómentes termékimport ■ Közvetlen és közvetett termékexport ■ Más tagállamban importált és onnan továbbszállított termék kezelése ■ Közvetett és a közvetlen képviselő ■ Speciális vámeljárások alatt álló termék értékesítésének adómentessége, illetve az ehhez kapcsolódó fuvarozás

Láncügylet

■ Fogalma, Jellemzői, elhatárolási kérdések ■ Export és közösségi láncügylet azonosságai és különbözősége, az adómentesség és az adóalanyként regisztráció feltételei ■ Kiszállítás irányának és a fuvarozó személyének jelentősége ■ Mi a teendő, ha az első és mi, ha az utolsó vevő fuvaroz, illetve szervezi a fuvart? ■ Közbenső vevő fuvarozása, a törvényi vélelem és a megdöntése, vevői és eladói minőségben történő fuvarozás ■ Gyakori hibák ■ Példák 3, illetve többszereplős export illetve közösségi láncügyletre ■ Termékimportot megvalósító láncügylet minősítése ■ Három, illetve többszereplős láncügylet ■ Gyakorlati példák ■ Közösségi ÁFA reform keretében 2020-tól megváltozik a láncügylet szabályozása? (Gyors intézkedések)

Háromszögügylet

■ Fogalma, feltételei ■ Összefüggés a láncügylettel ■ Melyik szereplő mit szerepeltet a bevallásban ■ Gyakori hibák és azok következményei – szankciós adófizetés ■ Facet-ügy ■ Gyakorlati példák

Közösségi-, illetve exportbizonylatok, közösségi értékesítésre beszedett előleg

Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása

Közösségi termékbeszerzés utáni adófizetés és adólevonás

Közösségi termékbeszerzésre beszedett előleg

Vevői készlet

■ Belföldön fenntartott vevői készlet ■ Jellemzői ■ Egyszerűsítés esete ■ Egyszerűsítés nélküli eset ■ Belföldi adóalany által más tagállamban fenntartott vevői készlet ■ 2020-től átalakulnak a vevői készletes szabályok ■ Bizonylatolási kérdések

Adóraktár

■ Fogalma és funkciója, mikor hasznos ■ Adómentességek az adóraktárhoz kapcsolódóan ■ Bizonylatolás

Határon átnyúló szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye

Teljesítési hely szabályok szolgáltatásoknál ■ Szolgáltatás igénybevevőjének státusza ■ Szolgáltatásnyújtó teljesítéssel érintett telephelye ■ Mi a különbség a külföldön teljesített, nemzetközi fordított adózású szolgáltatások és az adómentes ügyletek között? ■ Külföldön teljesített szolgáltatások kezelése ■ Főszabály a teljesítési helyre ■ Adóalany részére nyújtott szolgáltatás – Adóalany megrendelő gazdasági letelepedettségének országában teljesített szolgáltatások ■ Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás – Szolgáltatásnyújtó letelepedettsége szerint adózó szolgáltatások ■ Szolgáltatás igénybevevőjének státusza milyen szolgáltatásoknál fontos? ■ Milyen feltételek mellett számlázható ÁFA nélkül nemzetközi fordított adózással egy főszabály szerinti szolgáltatás? ■ Megrendelő adóalanyiságának jelentősége, annak dokumentálása hogyan történik? ■ Megrendelő adóalanyi minősége ■ Harmadik országbeli cég felé is lehet áfa nélküli számlát kiállítani? ■ Megrendelő gazdasági letelepedettsége ■ Megrendelő teljesítéssel érintett telephelye mit jelent és miért fontos ■ Közösségi adószám és a harmadik országbeli adószám jelentősége a megrendelőnél ■ Mikor keletkezik egy magyar adóalanynak külföldön állandó telephelye? ■ Mit jelen az, hogy teljesítéssel legközvetlenebbül érintett telephely? ■ Alvállalkozók betudhatóak-e telephelynek a megrendelőnél? ■ Telephely megalapozásához szükséges eszközök, személyzet ■ Mikor kellően állandó jellegűek és megfelelő szervezettségűek ezek az eszközök, személyzet? ■ Dokumentálás és ellenőrzés módja ■ Szolgáltatásnyújtó teljesítéssel érintett telephelye ■ Alvállalkozók betudhatóak-e a szolgáltatásnyújtó telephelyének? ■ Eszközök, személyzet, kellően állandó szervezettség fogalma ■ Mi a minősítés, ha a szolgáltatásnyújtó székhelye van a teljesítési hely szerinti tagállamban? ■ Teljesítési hely szolgáltatásoknál – Kivételek közé tartozó szolgáltatások adóalanyi viszonylatban és nem adóalanyi viszonylatban ■ Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, fajtái, példák, teljesítési hely ■ Új ingatlan fogalom 2017-től ■ Mely szolgáltatások minősülnek 2017-től ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak és melyek nem? ■ Tudományos, oktatási, kulturális, művészeti, szórakoztatási és sportszolgáltatás – elhatárolási kérdések –, erre szóló belépőjegyek értékesítése, céges tréningek ■ Közlekedési eszközök rövid és hosszú távú bérbeadása ■ Immateriális szolgáltatások (tanácsadás, jogátengedés, adóügyi, mérnöki számviteli, jogi, reklámszolgáltatás, adatok, információk, közlése, elektronikus szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás stb.) ■ Elektronikus szolgáltatás, a rádiós- és televíziós médiaszolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás teljesítési helye ■ Új szabályok 2019-től a nem adóalanyok felé teljesített elektronikus, telekomminikációs és rádió- televízió média szolgáltatásra – a 10.000 eurós érétkhatár szerepe ■ MOSS rendszer vs. más tagállamban történő adóregisztráció ■ Közvetített szolgáltatások teljesítési helye – továbbszámlázott szolgáltatások, a közvetítői szolgáltatás ■ Fuvarozás – teljesítési hely: adóalany és nem adóalany felé ■ Van- e jelentősége az áfa-fizetés szempontjából a ténylegesen megtett útszakasz helyének, illetve a fuvarozás irányának közösségi és harmadik országos viszonylatnak? ■ Adómentességek a fuvarozásnál ■ Szűkültek a fuvarozás adómentességi szabályai 2019-től ■ ■ Miért fontos a különbség, hogy egy fuvarozás adójogi értelemben külföldön teljesített vagy adómentes? ■ Továbbszámlázott szolgáltatások külföldre ■ Külföldön igénybe vet szolgáltatások áfa kezelése ■ Bérmunka fajtái, minősítése, elhatárolási kérdések, teljesítési hely, alvállalkozó-fővállalkozó, kiszállított és belföldön maradt termék, termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás stb.

Külfölditől igénybevett szolgáltatás adókötelezettség keletkezési időpontja

Külfölditől igénybevett szolgáltatás előlege

Adófizetés, bevallás

Adólevonás időpontja, tárgyi feltétele

Devizás számla – alkalmazandó bank, alkalmazandó árfolyam

Időszaki elszámolás és gyűjtőszámla határon átnyúlóan

Előleg és részteljesítés határon átnyúlóan

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>