Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2019 (Jelen + Jövő)
Közösségen belüli és export-import ügyletek
+ Könyv kedvezménnyel!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2018. december 14., péntek, 10.00–16.00, regisztráció 9 órától.

Előadó(k):

10.00–16.00: Dr. Csátaljay Zsuzsanna 
(adószakértő, áfa szakértő, jogász)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 27.300 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 21.840 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 20.750 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 19.110 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 18.155 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Spóroljon 5.000 Ft-ot!

Kizárólag a konferencia mellé most 5.000 Ft-kedvezménnyel, 13.900 Ft helyett 8.900 Ft-ért, megvásárolhatja a Belföldi ügyletek ÁFA-ja és számlázása (Nagy ÁFA Kézikönyv I.) című szakkönyvet.

A jelentkezésnél a kiegészítő termékek közül válassza ki a Belföldi ügyletek ÁFA-ja és számlázása című szakkönyvet és máris Öné 5.000 Ft kedvezménnyel!

Forgatókönyv:

09.00–10.00: Regisztráció, kávészünet
10.00–11.10: Előadás 1. része
11.10–11.20: Kávészünet
11.20–12.30: Előadás 2. része
12.30–13.15: Ebédszünet
13.15–14.30: Előadás 3. része
14.30–14.40: Kávészünet
14.40–16.00: Előadás 4. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

Tematika:

Alapjaiban alakul át a Közösségen belüli termékügyletek ÁFA kezelése. Meg fog szűnni a Közösségen belüli termékbeszerzés, általánossá válik a célország elve szerinti adózás. Döntő jelentőségű lesz, hogy ki kapja meg a megbízható adóalany minősítést, ugyanis a közöttük lévő ügyletekre teljesen más szabályok fognak vonatkozni, mint általában. Az átmenet kezelésére gyors intézkedéseket is bevezet az Európai Unió. Ezekről és a jelenlegi szabályokról lesz szó az előadás keretében.

Tematika:

Termékügyleteket érintő ÁFA-reform lényege – mit jelent a célország elve?

Új fogalom: Uniós termékértékesítés

Megbízható adóalany fogalma, jelentősége, a csak őket megillető kedvezmények

Melyek azok a „gyors intézkedések”?

Alapfogalmak – ÁFA hatálya

Hogyan oldjunk meg egy nemzetközi ÁFA-problémát? Az ÁFA-elemzés menete

Tárgyi hatály vizsgálata Területi hatály vizsgálata Személyi hatály vizsgálata ■ Adóalanyok fogalma és a belföldön nyilvántartásba vett adóalany fogalma ■ Adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalma a nemzetközi ÁFA ügyleteknél ■ Székhely-telephely, a székhely fióktelep, a székhely és a kereskedelmi képviselet, valamint az anya- és a leányvállalat közötti gazdasági kapcsolatok ÁFA minősítése ■ ÁFA-regisztráció ■ Nemzetközi fordított adózás és az ÁFA-regisztráció kapcsolata ■ Belföldiek regisztrációja külföldön, külföldiek regisztrációja belföldön ■ Állandó telephely jelentősége a bejelentkezésnél ■ Megrendelő adóalanyiságának jelentősége a regisztrációnál ■ Gyakorlati példák regisztrációra ■ Állandó telephely fogalma és jelentősége az ÁFA-banGazdasági célú letelepedettség ■ Székhely ■ Természetes személy ■ Állandó telephely fogalma a magyar és az EU-s jog alapján ■ Személyi és tárgyi feltételek és a kellően állandó jelleg és megfelelő szervezettség fogalma ■ Alapügyletek ■ Termékértékesítés ■ Szolgáltatásnyújtás ■ Termék Közösségen belüli beszerzése ■ Termékimport

Határon átnyúló termékértékesítések

Teljesítési hely szabályok termékértékesítéseknél Termékértékesítés ■ Fuvarozással nem járó ügyleteknél ■ Fuvarozással járó termékértékesítés ■ Fel- vagy összeszerelés ■ Távolsági értékesítés ■ Gyakorlati példák az egyes esetekre ■ Közösségi termékértékesítés ■ Teljesítési helye, az indulási tagállam szerepe ■ Adómentesség feltételei ■ Eladó és a vevő jogállása ■ Adóalanyiság mint feltétel, annak gyakorlati ellenőrzése ■ Kiszállítás igazolása – elmélet és gyakorlat, az adóhatóság által elvárt igazolások az egyes szállítási módozatoknál ■ Kinek mit és mivel kell bizonyítani – a bizonyítási teher kérdései ■ Magyar bírósági gyakorlat ■ EU bírósági gyakorlat: Teleos-ügy, Mecsek-Gabona ügy, Thow-ügy, VSTR-ügy, Collee-ügy, X-ügy ■ Konkrét esetek ismertetése ■ Vagyonmozgatás ■ Vagyonmozgatás gyakorlati alkalmazási köre ■ Bizonylatolás ■ Kivételek ■ Logisztikai célú átrakodás, a más tagállamba bérmunka vagy szolgáltatás teljesítése vagy visszaviteli kötelezettséggel át vitt termék stb. ■ Adólevonásra jogosító bizonylat ■ Példák ■ Közösségi termékbeszerzés ■ Szabályai és feltételei ■ Teljesítési helye ■ Közösségi beszerzés beszállítás nélkül – szankciós tényállás ■ Készlet behozatal adófizetés nélkül ■ Adólevonás időpontja, tárgyi feltétele ■ Adómentességek ■ Példák ■ Termékexport ■ Teljesítési helye ■ Adómentesség feltételei ■ Kiszállítás igazolásának módja ■ 2014-től hatályos új szabály és annak gyakorlati alkalmazása ■ Önellenőrzés, az ismételt ellenőrzés lehetőségei ■ Késve történő igazolás és az elkésett kiléptetés ■ Belföldről feladott és más tagállamban harmadik országba kiléptetett áru ■ Exportszámla ■ Példák ■ Termékimport ■ Termékimport teljesítési helye ■ Önadózás vagy kivetés ■ Adókötelezettség és a levonási jog keletkezési időpontja ■ Adólevonás tartalmi és tárgyi feltétele ■ Adómentes termékimport ■ Más tagállamban importált és onnan továbbszállított termék kezelése ■ Közvetett és a közvetlen képviselő ■ Speciális vámeljárások alatt álló termék     

Láncügylet

■ Jellemzői, elhatárolási kérdések ■ Export és közösségi láncügylet azonosságai és különbözősége, az adómentesség és az adóalanyként regisztráció feltételei ■ Kiszállítás irányának és a fuvarozó személyének jelentősége ■ Mi a teendő ha az első és mi ha az utolsó vevő fuvaros? ■ Közbenső vevő fuvarozása, a törvényi vélelem és a megdöntése ■ Gyakori hibák ■ Példák 3, illetve többszereplős export illetve közösségi láncügyletre ■ Termékimportot megvalósító láncügylet minősítése ■ Három, illetve többszereplős láncügylet ■ Gyakorlati példák

Háromszögügylet

■ Feltételei ■ Összefüggés a láncügylettel ■ Melyik szereplő mit szerepeltet a bevallásban ■ Gyakori hibák és azok következményei – szankciós adófizetés ■ Facet-ügy ■ Gyakorlati példák

Közösségi-, illetve exportbizonylatok

Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása

Külfölditől igénybevett szolgáltatás, közösségi termékbeszerzés utáni adólevonás

Külfölditől igénybevett szolgáltatás előlege, adófizetés mely esetekben, bevallás, levonás

Vevői készlet

■ Belföldön fenntartott vevői készlet ■ Jellemzői ■ Egyszerűsítés esete ■ Egyszerűsítés nélküli eset ■ Belföldi adóalany által más tagállamban fenntartott vevői készlet ■ Bizonylatolási kérdések

Adóraktár

■ Fogalma és funkciója, mikor hasznos ■ Adómentességek az adóraktárhoz kapcsolódóan

Határon átnyúló szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye

■ Teljesítési hely szabályok szolgáltatásoknál ■ Szolgáltatás igénybevevőjének státusza ■ Szolgáltatásnyújtó teljesítéssel érintett telephelye

Teljesítési hely szolgáltatásoknál – Kivételek közé tartozó szolgáltatások adóalanyi viszonylatban és nem adóalanyi viszonylatban

■ Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, fajtái, példák, teljesítési hely ■ Új ingatlan fogalom ■ Mely szolgáltatások minősülnek ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak és melyek nem? ■ Bérmunka fajtái, minősítése, elhatárolási kérdések, teljesítési hely, alvállalkozó-fővállalkozó, kiszállított és belföldön maradt termék, termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás stb. ■ Tudományos, oktatási, kulturális, művészeti, szórakoztatási és sportszolgáltatás – elhatárolási kérdések – erre szóló belépőjegyek értékesítése, céges tréningek ■ Közlekedési eszközök rövid és hosszú távú bérbeadása ■ Immateriális szolgáltatások (tanácsadás, jogátengedés, adóügyi, mérnöki számviteli, jogi, reklámszolgáltatás, adatok, információk, közlése, elektronikus szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás stb.) ■ Elektronikus szolgáltatás, a rádiós- és televíziós médiaszolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás teljesítési helye ■ Közvetített szolgáltatások teljesítési helye – továbbszámlázott szolgáltatások, a közvetítői szolgáltatás ■ Fuvarozás – teljesítési hely: adóalany és nem adóalany felé, közösségi és harmadik országos viszonylatnak van-e jelentősége, adómentességek ■ Példák

Külfölditől igénybevett szolgáltatás adókötelezettség keletkezési időpontja

Adólevonás időpontja, tárgyi feltétele

Devizás számla – alkalmazandó bank, alkalmazandó árfolyam

Időszaki elszámolás és gyűjtőszámla határon átnyúlóan

Előleg és részteljesítés határon átnyúlóan

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>