PÉNZÜGYI ASSZISZTENS KÉPZÉS
4 napos tantermi/online szakmai képzés, államilag elismert tanúsítvánnyal
(Nyilvántartási szám: E-001513/2016/D010)
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2022. március 9. + március 16. + március 23. + március 30. (szerdánként), 09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE

tantermi

Személyes részvétel. A tantermi képzés időpontjában az aktuális járványügyi szabályok érvényesek. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz, ebédszünetben fóliázott óriásszendvicsek). Íróeszköz, háttéranyag nyomtatott és elektronikus formában, WIFI. A képzés alatt, egy-egy témablokk után kérdezési lehetőség. Parkolási lehetőség térítés ellenében. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid záróvizsga után). A tantermi képzés ÁFA-mentes.

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés előtt és közben online kérdezési lehetőség. Háttéranyag elektronikus formában. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid online záróvizsga után). Az élő/online képzés ÁFA-mentes.

Előadó(k):

09.00-16.00: Dr. Sallai Csilla

könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj 4 napra (kedvezmények nélkül): 99.900 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 99.900 Ft/fő helyett 79.920 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 99.900 Ft/fő helyett 75.925 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.900 Ft/fő helyett 69.930 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 99.900 Ft/fő helyett 66.435 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció
09.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–13.00: Szünet
13.00–16.00: Előadás 2. része
A tantermi és az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.
A 4 napos tantermi vagy élő/online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.
Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.
A tantermi vagy az élő/online képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).

Tematika:

A képzés célja: A résztvevők megismerkednek a pénzügyi ügyintézés alapjaival, a pénzügyi asszisztens működésére vonatkozó jogszabályokkal, és az irodai pénzügyi feladatok gyakorlatával, melyek réven maradéktalanul és kiemelt színvonalon el tudják látni a pénzügyi asszisztensi munkakört.

A képzés célcsoportja: A képesítést megszerezni kívánó személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy uniós támogatásban részesülő résztvevők.

Szakmai kompetencia: Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése, szakmai kommunikáció, jogforrások megfelelő alkalmazása, szövegszerkesztés, táblázat- és adatbázis-kezelés, információgyűjtés, a projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése.

Személyes kompetencia: Precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, szervezőkészség.

Társas kompetenciák: Motiválhatóság, kapcsolatteremtő készség, meggyőzőkészség, konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetencia: Információgyűjtés, áttekintő és rendszerező képesség, problémamegoldás, hibaelhárítás, gyakorlatias feladatértelmezés.

Tematika:

Elméleti alapok

■ Pénzügyi vezető szerepe és feladatai

■ Tulajdonlás és a vezető elkülönítése

■ Jelenérték és a tőke alternatív költsége, számítása, szabályai

■ Örökjáradék, annuitás, kamatos kamat és a jelenérték összefüggései

■ Vállalkozások értékelése, a befektetési döntések az NPV számítása

■ Beruházás gazdaságossági számítások

■ Vállalkozásfinanszírozási ismeretek, finanszírozási formák

■ Osztalékpolitika és a tőkeszerkezet ismerete

■ Kockázatkezelési és kockázatelemzési ismeretek

■ A pénzügy és a számvitel kapcsolata

■ Számvitel fogalma, célja

■ Beszámolók típusai, szerepe a gazdálkodók körében

■ Mérleg és az eredmény-kimutatás felépítése összefüggései

Pénzügyi asszisztensi feladatok a gyakorlatban

■ Irodai rend kialakítása

■ Bizonylatok fogalma, fajtái a gyakorlatban, vezetésük

■ Számviteli bizonylatok fajtái, vezetése

■ Munkaerő-gazdálkodás bizonylatai: munkavállalói nyilvántartások, jelenléti ívek, bérnyilvántartás, adózással kapcsolatos nyilatkozatok, adatok kezelése

■ Bizonylatok archiválása, megőrzése

■ Bejövő bizonylatok, kimenő bizonylatok, belső bizonylatok a gyakorlatban

■ Bérszámfejtés bizonylatai

■ Adó analitikák a gyakorlatban, adófolyószámlák értelmezése, egyeztetése

■ A számla adattartalma, számlázó programok, adatszolgáltatási kötelezettségek

■ Pénzkezelés jogszabályi előírásai és gyakorlata

■ Banki ügyintézés gyakorlata

■ Kintlevőségek kezelése

■ Szerződések, teljesítésigazolások kezelése

■ Kapcsolattartás a könyveléssel: könyvelési anyag előkészítése, átadása

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>