PÉNZÜGYI ASSZISZTENS KÉPZÉS
4 napos képzés elvégzéséről államilag elismert, engedélyezett tanúsítványt állítunk ki. Max. 40 fő. (E-001513/2016/D010)
BUDAPEST
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2019. június 26. (szerda), július 3. (szerda), július 9. (kedd), július 17. (szerda), 09.00–16.00, regisztráció 8 órától. 

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001513/2016/D010

Államilag elismert, engedélyezett Pénzügyi Asszisztens Képzés!

A 4 napos képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

Árzuhanás: Ez a képzés ÁFA-MENTES!!! (Tehát az áfával nem kell számolni.)

Előadó(k):

09.00–16.00: Berkeiné Dobrocsi Beáta
(mérlegképes könyvelő, adótanácsadó)
09.00–16.00: Dr. Majoros György
(könyvvizsgáló, adószakértő)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj 4 napra (kedvezmények nélkül): 99.000 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (10% kedvezmény): 99.000 Ft/fő helyett 89.100 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (10%+5% kedvezmény): 99.000 Ft/fő helyett 84.645 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 99.000 Ft/fő helyett 79.200 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 99.000 Ft/fő helyett 75.240 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–12.15: Előadás 1. része
12.15–13.00: Ebédszünet, Kávészünet
13.00–16.00: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza a 3 napos képzést, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet, valamint a térítésmentes állófogadásos büféebédet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
A képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Államilag elismert, engedélyezett Pénzügyi Asszisztens Képzés!

A 4 napos képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

Kétnyelvű tanúsítványt (magyar-angol) is lehet kérni, ára 5.000 Ft. A Kosárban a “Megjegyzés” rovatban kell ezt az igényt jelezni.

A képzés célja: A résztvevők megismerkednek a pénzügyi ügyintézés alapjaival, a pénzügyi asszisztens működésére vonatkozó jogszabályokkal, és az irodai pénzügyi feladatok gyakorlatával, melyek réven maradéktalanul és kiemelt színvonalon el tudják látni a pénzügyi asszisztensi munkakört.

A képzés célcsoportja: A képesítést megszerezni kívánó személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy uniós támogatásban részesülő résztvevők.

Szakmai kompetencia: Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése, szakmai kommunikáció, jogforrások megfelelő alkalmazása, szövegszerkesztés, táblázat- és adatbázis-kezelés, információgyűjtés, a projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése.

Személyes kompetencia: Precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, szervezőkészség.

Társas kompetenciák: Motiválhatóság, kapcsolatteremtő készség, meggyőzőkészség, konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetencia: Információgyűjtés, áttekintő és rendszerező képesség, problémamegoldás, hibaelhárítás, gyakorlatias feladatértelmezés.

Tematika:

Elméleti alapok (15 óra)

■ Pénzügyi vezető szerepe és feladatai

■ Tulajdonlás és a vezető elkülönítése

■ Jelenérték és a tőke alternatív költsége, számítása, szabályai

■ Örökjáradék, annuitás, kamatos kamat és a jelenérték összefüggései

■ Vállalkozások értékelése, a befektetési döntések az NPV számítása

■ Beruházás gazdaságossági számítások

■ Vállalkozásfinanszírozási ismeretek, finanszírozási formák

■ Osztalékpolitika és a tőkeszerkezet ismerete

■ Kockázatkezelési és kockázatelemzési ismeretek

■ A pénzügy és a számvitel kapcsolata

■ Számvitel fogalma, célja

■ Beszámolók típusai, szerepe a gazdálkodók körében

■ Mérleg és az eredmény-kimutatás felépítése összefüggései

Pénzügyi asszisztensi feladatok a gyakorlatban (15 óra)

■ Irodai rend kialakítása

■ Bizonylatok fogalma, fajtái a gyakorlatban, vezetésük

■ Számviteli bizonylatok fajtái, vezetése

■ Munkaerő-gazdálkodás bizonylatai: munkavállalói nyilvántartások, jelenléti ívek, bérnyilvántartás, adózással kapcsolatos nyilatkozatok, adatok kezelése

■ Bizonylatok archiválása, megőrzése

■ Bejövő bizonylatok, kimenő bizonylatok, belső bizonylatok a gyakorlatban

■ Bérszámfejtés bizonylatai

■ Adó analitikák a gyakorlatban, adófolyószámlák értelmezése, egyeztetése

■ A számla adattartalma, számlázó programok, adatszolgáltatási kötelezettségek

■ Pénzkezelés jogszabályi előírásai és gyakorlata

■ Banki ügyintézés gyakorlata

■ Kintlevőségek kezelése

■ Szerződések, teljesítésigazolások kezelése

■ Kapcsolattartás a könyveléssel: könyvelési anyag előkészítése, átadása

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>