ÚJ ADÓELJÁRÁS 2018-2019
Új Adózás Rendje (ART.), Új Adóigazgatási Rendtartás (AIR.), Új NAV Általi Végrehajtási Eljárás (AVT.)
+ Könyv kedvezménnyel!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2018. december 4., kedd, 10.00–14.45, regisztráció 9 órától.

Előadó(k):

10.00–12.00: Dr. Csüllög Balázs

(szenior adótanácsadó, adójogász, RSM Hungary)

12.45–14.45: Dr. Kovács Ferenc

(okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 27.300 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 21.840 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 20.750 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 19.110 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 18.155 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Spóroljon 5.000 Ft-ot!

Kizárólag a konferencia mellé most 5.000 Ft-kedvezménnyel, 9.900 Ft helyett 4.900 Ft-ért, megvásárolhatja az ÚJ ADÓELJÁRÁS 2018 című szakkönyvet.

A jelentkezésnél a kiegészítő termékek közül válassza ki az ÚJ ADÓELJÁRÁS 2018 szakkönyvet és máris Öné 5.000 Ft kedvezménnyel!

Forgatókönyv:

09.00–10.00: Regisztráció, kávészünet
10.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Ebédszünet, kávészünet
12.45–14.45: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

Tematika:

Kinek szól az előadás? Adózással foglalkozó szakembereknek, cégvezetőknek, könyvelőknek, adótanácsadóknak, könyvvizsgálóknak.

Az előadás célja: Az új adóeljárási szabályozás koncepciójának ismertetése; az Adóigazgatási rendtartásról (Air.), valamint a megújuló Adózás rendjéről (Art.) szóló törvények bemutatása. A jelenlegi adóigazgatási szabályok bonyolultsága, az adóhatóság szolgáltató jellegének erősödése, az önkéntes jogkövetés előmozdítása, az adminisztrációs terhek csökkentése, valamint a társadalmi-szabályozási környezet változása már korábban felvetette a jelenleg hatályos adóeljárási szabályozás megváltoztatásának, egyszerűsítésének az igényét. Az említett elvek mentén egy új adózási környezet van kialakulóban, amely továbbra is az önadózás rendszerére épül. A konferencia során többek között kitérnek az előadók arra, hogy 1) az általános közigazgatási rendtartást adóigazgatási eljárásokban nem kell majd alkalmazni, az adóigazgatási szabályokat két külön törvény szabályozza majd, továbbá a közigazgatási végrehajtásra vonatkozó átfogó szabályozás is külön törvényben fog megjelenni; 2) milyen szabályozási hiátusok, párhuzamosságok,  illetve jogalkalmazási nehézségek fakadnak abból, hogy a joganyag több különálló törvényben került újraszabályozásra; 3) milyen jogforrási szinten, pontosan milyen jogszabályban fognak megjelenni a részletszabályok; 4) mely jogintézményeken keresztül fog megnyilvánulni az adóhatóság szolgáltató jellege; 5) az ésszerű időn belüli elbírálás követelményét és a feketegazdaság elleni küzdelem célkitűzéseit szem előtt tartva hogyan változnak az adóellenőrzésre vonatkozó szabályok és miként alakul át a jogorvoslati rendszer; 6) miként illeszkedik majd az „ügyfélbarát” adóhatósági koncepcióhoz az átalakított szankciórendszer.

Tematika:

ÚJ ADÓIGAZGATÁSI SZABÁLYOZÁS KONCEPCIÓJA.

ÚJ SZABÁLYOZÁS JOGINTÉZMÉNYEI A RÉGI SZABÁLYOZÁS FÉNYÉBEN: Alapelvek újraszabályozása ■ Eljárási alapelvek az Air.-be, anyagi jogi kihatással is bíró alapelvek az Art.-ba kerültek; Ket. alapelvek beemelése ■ Közérthetőség elve ■ Képviseleti szabályok változása ■ Általános rendelkezések a Ket.-ből ■ Együttes eljárás ■ Ellenérdekű adózó fogalma ■ Teljes körű meghatalmazás vélelme ■ Adóigazgatási eljárás általános szabályai ■ Kapcsolattartás (teljes körű elektronikus ügyintézés) ■ Iratbetekintési jog ■ Kérelem tartalom szerinti elbírálása ■ Ügyintézési határidő; felfüggesztés helyett meghosszabbítás; új eljárás és perújítási, felülvizsgálati kérelem viszonya; határidőn belül a döntést közölni is kell, túllépés szankciói ■ Igazolási kérelem (objektív határidő rövidül) ■ Idézés/értesítés ■ Bizonyítékok (tanú, nyilatkozat, szemle, szakértő) ■ Eljárási bírság (hogyan viszonyul a mulasztási bírsághoz) ■ Döntés és közlése ■ Biztosítási intézkedés ■ Ellenőrzésre vonatkozó szabályok ■ Háttérszabály az Air. általános szabálya ■ Ellenőrzés fajtái ■ Határidők ■ Észrevételezés (jogvesztő határidő) ■ Tényállás tisztázása, becslés kiürülése ■ Teljességi nyilatkozat ■ Jogorvoslati rend ■ Jogosultak körét érintő változások ■ Fellebbezés: új tényre, körülményre nem lehet hivatkozni ■ Ellentmondásos fellebbezés elbírálása ■ Elkésett fellebbezés ■ Tényállás kiegészítése a felettes szerv eljárásában ■ Felügyeleti intézkedés ■ Közigazgatási per eljárási szabályai.

ÚJ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY: Adóigazgatási eljárás alanyai, kötelező képviselet ■ Bejelentkezés és bejelentés ■ Adóregisztrációs eljárás ■ Adófizetési biztosíték ■ Adóbevallás szabályai ■ Önellenőrzés ■ Adófizetés, késedelmi pótlék ■ Adótitok ■ Kockázatelemzési eljárás ■ Adózói minősítés ■ Fizetési kedvezmények ■ ElévülésAdóbírság, mulasztási bírság ■ Intézkedések ■ Adóhatóság által nyújtott szolgáltatások.

ADÓHATÓSÁG ÁLTAL FOGANOSÍTHATÓ VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOKRÓL: Általános végrehajtási szabályok (szereplők, költség, felfüggesztés, szünetelés, elévülés, behajthatatlanság stb.) ■ Végrehajtási eljárás megindítása ■ Végrehajtási kényszer ■ Pénzösszeg letiltása ■ Ingó- és ingatlanfoglalás, lefoglalt dolgok értékesítése ■ Végrehajtás megkeresésre (általános közigazgatási végrehajtó szerv).

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>