Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (DPO) KÉPZÉS (Videó/E-learning)
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát
Értékesítés: 2024. január 15-ig. Megtekintés: 2024. május 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontjai: 2023. június 1. (csütörtök) + 2023. június 2. (péntek)

VIDEÓ/E-LEARNING

4 db videó, 12 óra tananyag

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2023. június 1-2.) után leghamarabb 10 nappal (2023. június 12.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. május 31-ig lehet a videót korlátlanul megtekinteni. A videó/e-learning kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga! Fontos! Az értékesítés 2024. január 15-én zárul.

Előadó(k):

Dr. Bölcskei Krisztián
jogász, vezető adatvédelmi tanácsadó, Adatvédelmi Auditor Cégcsoport

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. január 15-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 99.000 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

A kurzus elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

Jelentkezési feltétel: nincs, bárki részt vehet a kurzuson.

Vizsga a kurzus végén: nincs.

Tematika:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének (GDPR) és a kapcsolódó hatósági és/vagy munkacsoporti megállapítások, ajánlások bemutatása

Cél az, hogy a résztvevők megismerjék a GDPR normaszövegét, az abból fakadó gyakorlati teendőket, figyelemmel a hatósági és/vagy adatvédelmi munkacsoport által tett megállapításokra, ajánlásokra.

 • GDPR és a vonatkozó hatályos jogszabályok összehasonlítása
 • Alapfogalmak (személyes adat, különleges adat fogalma, adatkezelő, adatfeldolgozó fogalma, adatvédelmi incidens fogalma stb.) és alapelvek (célhoz kötöttség, arányosság, elszámoltathatóság stb.), jogalapok és jogszerűség bemutatása
 • A GDPR újdonságainak, különlegességeinek bemutatása (tanúsítás, etikai kódexek stb.)
 • Az érintettek jelenlegi és új jogai (elfeledtetés, adathordozhatóság joga stb.), jogérvényesítésük
 • Bírságolás, szankciók, egyéb jogkövetkezmények

Az adatkezelők által tipikusan végzett adatkezelési tevékenységek és tudnivalók

Cél az, hogy a résztvevők megismerjék azokat az adatkezeléseket, amelyeket az adatkezelők rendszerint végeznek, hogy képesek legyenek adatvédelmi felmérés során azonosítani és egymástól elválasztani célokat és így adatkezeléseket, és hogy ezekről figyelemmel hozzák létre az adatvédelmi szabályozást.

 • Egyszer információkérés (e-mail-en, telefonon – rögzített vonalon stb.)
 • (Ügyfél)levelezés
 • Ajánlatkérés
 • Időpontfoglalás
 • Webáruházzal, weboldallal kapcsolatos adatkezelések (weboldalra történő regisztráció, bejelentkezés, bankkártyás fizetés, adatátadás futár szolgálat felé, cookie-k)
 • Hírlevélküldés
 • Kamerarendszer üzemeltetés
 • Panaszkezelés
 • Közösségi oldalakon történő jelenlét
 • Nyereményjáték
 • Állásra pályázók és munkavállalók adatainak kezelése
 • Egészségügyi adatokkal kapcsolatos adatkezelés
 • Szobafoglalás
 • Szállodába történő bejelentkezés

Az adatkezelők kötelezettségei és azok teljesítése a gyakorlatban

Cél, hogy a résztvevők megismerkedjenek az adatkezelők 2011. évi CXII. törvényből, a GDPR-ból és egyéb, tipikus, az adatkezelők működésére vonatkozó jogszabályokból fakadó adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekkel.

 • Tájékoztatás kötelezettsége és megvalósulási formái
 • Adatvédelmi nyilvántartásba vétel
 • Adattovábbításokkal kapcsolatos kötelezettségek
 • Közös adatkezelések érdekességei
 • Adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos feladatok
 • Kötelező szervezeti szabályozás/kötelező erejű vállalati szabályok
 • Érintetti joggyakorlás elősegítése
 • Adatvédelmi szabályoknak megfelelő működés folyamatos biztosítása
 • Adatvédelmi hatásvizsgálat, előzetes konzultáció
 • Adatvédelmi tisztviselő kinevezésének kötelezettsége
 • Adatkezelők egyéb jogszabályi kötelezettségei

Adatvédelmi átvilágítás végrehajtása, komplett adatvédelmi szabályozás létrehozása

Cél az, hogy a résztvevők megismerjék annak módját, hogy hogyan tudnak egy adatkezelőt átvilágítani, a működést, a végzett adatkezeléseket és kezelt adatok köreit azonosítani, és ezek alapján megfelelő tartalmú adatvédelmi szabályozást létrehozni.

 • Adatvédelmi átvilágítás egyes lépései
 • Adatvédelmi átvilágítás módszertana
 • Adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésére vonatkozó szabályok, megállapítások
 • Adatvédelmi szabályozás részei és azok létrehozásának folyamata, Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató kötelező elemei
 • Tipikusan felmerülő szabályzatok rövid bemutatása
 • Komplett adatvédelmi szabályozás bevezetése
 • Adatvédelmi szervezet kialakítása, kapcsolódó feladatok

Adatvédelmi tisztviselő jogállása, feladatai

Cél az, hogy a résztvevők megismerkedjenek az adatvédelmi tisztviselőkre vonatkozó jogszabályi előírásokkal, hatósági és adatvédelmi munkacsoport által tett megállapításokkal, az adatvédelmi tisztviselők feladataival.

 • Kinevezésének kötelezettsége, opcionalitása
 • Adatvédelmi tisztviselő jogállása
 • Adatvédelmi tisztviselő feladatainak ismertetése:
 • Tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére kötelezettségeikkel kapcsolatban;
 • Ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
 • Kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;
 • Együttműködik a felügyeleti hatósággal; és
 • Kapcsolattartó a hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.
 • Rendszeres monitorozás – szabályozás és IT oldalról is
 • Adatvédelmi szabályozás mellett információbiztonsági szabályzat és szabályozás kialakítása
 • Logikai és fizikai védelem kialakítása és ellenőrzése, együttműködés IT-val
 • Folyamatok, adatkezelések átalakítása
 • Hatásvizsgálatok elvégzése
 • Komplett adatvédelmi szabályozás naprakészen tartása (változó működés, változó jogszabályok)

Jelentkezők és munkavállalók adatainak kezelése, ellenőrzése

Cél az, hogy a résztvevők megismerjék azt, hogy a jelentkezők és a munkatársak (mely) adatait hogyan kell kezelni, továbbá, hogy a munkatársak ellenőrzését hogyan kell úgy elvégezni, hogy a munkatársak magánszférája ne sérüljön.

 • Álláspályázat kiírása, álláspályázatra jelentkezés és munkáltatói háttérvizsgálat érdekességei
 • Felvétellel, kiválasztás, valamint alkalmasság és előélet igazolása
 • Visszajelzés a jelentkező felé, továbbá kapcsolódó adatvédelmi feladatok bemutatása
 • Elektronikus megfigyelés, ellenőrzése jogalapja, korlátai, érdekmérlegelés és szabályozás:
 • Céges laptop
 • Céges mobil
 • Internet használat
 • GPS használat
 • Beléptető rendszer használat
 • E-mail fiók helyes (és helytelen) ellenőrzése

Adatvédelem és információbiztonság

Cél az, hogy a résztvevők megismerkedjenek az információbiztonság alapjaival, a GDPR szerinti előírások informatikai oldalával.

 • Információbiztonság alapfogalmai: bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás
 • Kulcspontok, amelyre a GDPR megfelelőség során figyelmet kell fordítani:
 • Jogosultságok, jogosultsági rendszer, jogosultság adásának folyamata;
 • Jelszó- és biztonsági másolatok kezelése;
 • Álnevesítés, titkosítás, naplózás, másolásvédelem, egyéb logikai védelmi intézkedések;
 • Fizikai védelmi intézkedések;
 • Törlés, megsemmisítés problémaköre.

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS