ADÓKONFERENCIA 2019-2020
Adóeljárás, Szja, Tao, Áfa, Tbj, Sztv
2 in 1: 2019. és 2020. évi adótörvény- és számviteli törvényváltozások
>>MÉG 2 SZABAD HELY!!! >>
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 8 kreditpont
Könyvvizsgálók: 4 kreditpont

Időpont:

2019. november 26., kedd, 09.00–17.00, regisztráció 8 órától.

MÉG 2 SZABAD HELY!

Előadó(k):

09.00–10.10: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
(áfa szakértő, jogász)
10.20–11.30: Dr. Futó Gábor
(tb-szakértő, ügyvéd)
(adószakértő, könyvvizsgáló)
13.30–14.40: Dr. Kovács Ferenc
(okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára)
14.50–15.50: Botka Erika
(főosztályvezető-helyettes, Pénzügyminisztérium)
16.00–17.00: Egri-Retezi Katalin
(könyvvizsgáló, adószakértő)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 34.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 27.920 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 26.525 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 23.210 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–10.10: Előadás 1. része (ÁFA)
10.10–10.20: Kávészünet
10.20–11.30: Előadás 2. része (TBJ)
11.30–11.40: Kávészünet
11.40–12.50: Előadás 3. része (SZJA)
12.50–13.30: Ebédszünet, Kávészünet
13.30–14.40: Előadás 4. része (ADÓELJÁRÁS)
14.40–14.50: Kávészünet
14.50–15.50: Előadás 5. része (SZTV)
15.50–16.00: Kávészünet
16.00–17.00: Előadás 6. része (TAO)
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet, valamint a térítésmentes állófogadásos büféebédet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

ADÓELJÁRÁS:

Adózás rendjéről szóló törvény módosításai ■ Adófizetési biztosíték pontosítása ■ Automataberendezések bejelentése ■ Változások a SZOCHÓ, EVA szabályai miatt ■ Bizonylat megőrzés meghosszabbodása ■ NAV Adatszolgáltatások ■ EKAER bejelentések módosulása ■ Csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos módosítások ■ Hatósági bizonyítvány szabályai ■ Elévülés változásai ■ Szankciók (bírságok – pl. EKAER, intézkedések) ■ Elektronikus keresetkimutatás 2020-tól ■ Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény módosításai ■ Hirdetményi közlés ■ Egyéni vállalkozó által alapított Kft. jogutódlási kérdései ■ Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény módosításai ■ Fogalmak változása ■ Törvényszéki végrehajtók ■ Megkeresésre történő végrehajtás ■ Adók módjára behajtandó köztartozások változásai ■ Egyéb, 2020. január 1-jétől életbe lépő törvényváltozások

TBJ:

Egészségügyi szolgáltatási járulék új összege ■ Állami szolgálati jogviszonyban álló személy biztosítása ■ Nyugdíjemelés 2020. január 1-jétől ■ Új Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése még érvényes birtokban lévő kártya esetén ■ Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) mértékének csökkenése és az ezzel összefüggő egyéb változások ■ Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény ■ Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény ■ Osztozkodás a szociális hozzájárulási adón ■ Társadalombiztosítással összefüggő egyéb változások ■ EVA ■ Új szövetkezeti forma a Start szociális szövetkezet ■ Amikor az  egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységének folytatására egyszemélyes kft.-t alapít ■ A TAJ számos adatbázis is a Magyar Államkincstárhoz került ■ Szociális hozzájárulási adóról szóló törvény változásai ■ Szociális hozzájárulási adó fizetésének kötelezettsége egyházi személy esetén ■ Mezőgazdasági őstermelőket érintő változások ■ Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból ■ Minimálbér, garantált bérminimum emelkedésének hatása a biztosított főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó esetén ■ Egyéb, 2020. január 1-jétől életbe lépő törvényváltozások

SZJA:

Négy vagy több gyermekes anyák holtig tartó adómentessége ■ Kedvezményre jogosultak köre ■ Jövedelmek és a kedvezmény érvényesítésének összefüggései ■ Vonatkozó időszak és a jövedelemszerzés időszaka ■ Jogosultsági időszak ■ A kedvezmény érvényesítésének feltételei ■ A kedvezmény más kedvezményekre gyakorolt hatása ■ Egyéb Szja változások ■ Szövetkezeti részjegy – értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték ■ A lakáshoz kapcsolódó jogtechnikai pontosítás ■ Sporttal kapcsolatos módosítások (2020-as labdarúgó Európa-bajnoksággal összefüggésben adómentes juttatások; Nemzetközi sportszervezetek külföldi illetőségigazolások) ■ Osztatlan közös tulajdonban levő termőföld átruházásából származó jövedelem adómentessége ■ Magánalapítványok (családi alapítványok) új szabályairól ■ Magánalapítvány fogalma ■ Alapítványtól származó bevétel adókötelezettségének jogcíme ■ Bevétel szerzés időpontja, rendelkezési jog ■ Osztalék jövedelem kibővítése ■ Alapítvány vagyona terhére megszerzett bevétel mentessége ■ Egyéb, 2020. január 1-jétől életbe lépő törvényváltozások

TAO:

Új adóalany: vagyonkezelői alapítvány ■ Fogalma ■ Adókötelezettségének megállapítása ■ Kapcsolt vállalkozás fogalmának pontosítása ■ Csoportos társasági adóalany ■ Csoporttagság feltételinek változása ■ Nyilatkozattétellel kapcsolatos változások ■ Nyereség minimum szabályainak alkalmazása (törvényi pontosítás, továbbá nyilatkozat a csoportképviselő felé) ■ Fejlesztési tartalék feloldásához kapcsolódó késedelmi pótlék megfizetésére vonatkozó új szabály ■ Adókedvezmények érvényesítése csoporttagság megszűnését követően ■ Adóelőleg felajánlási lehetősége kedvezményezett célra ■ Egyéni vállalkozó által alapított egyszemélyes kft.-nél a fel nem használt elhatárolt veszteség elszámolhatósága ■ Ugyanazon tényállás eltérő jogi minősítésével kapcsolatos különös rendelkezések adókikerülési gyakorlatokkal kapcsolatban ■ Tőkekivonásra vonatkozó különös rendelkezések az uniós elvárásokhoz igazodóan ■ Bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítványok adómentessége ■ Transzferár szabályok változása ■ Energiahatékonysági beruházások adókedvezményére vonatkozó változások ■ Fejlesztési adókedvezményre vonatkozó előírások változása ■ Adóelőleg feltöltési kötelezettség megszűnése ■ Látvány csapatsportok támogatására vonatkozó szabályok változása ■ Nem a vállalkozással összefüggő ráfordítások körének változása a reklámadóval összefüggően ■ Egyéb, 2020. január 1-jétől életbe lépő törvényváltozások

ÁFA:

Határon átnyúló ügyeletek ÁFA megítélésének új szabályai ■ Közösségi ügyletek ÁFA megítélésének új szabályai – az ún. gyors intézkedések ■ Közösségi adómentes értékesítés megváltozott szabályai ■ Új bizonylatok a kiszállítás igazolására ■ Láncértékesítés szabályainak változása ■ Vevői készletes egyszerűsítés újraszabályozása ■ Változik az export adómentességnél a harmadik országba történő kiléptetés igazolása ■ Import ÁFA levonhatóságával összefüggő új szabály ■ Nemzetközi fuvarozás adómentességének további szűkülése ■ Speciális ÁFA visszatérítési szabály bevezetése a közösségi joggyakorlat alapján ■ Behajthatatlan követelés ÁFA tartalmának visszaigénylése 2020-tól ■ Idegenforgalmi árrés adózás változása ■ Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómérték csökkenése 5%-ra ■ Számlázási szabályok ■ Egyéb, 2020. január 1-jétől életbe lépő törvényváltozások

SZTV:

Számviteli változások a 2019. évi LXXIII. tv. alapján ■ Egyéni vállalkozó által alapított egyéni cég, kft. nyitómérleg készítési kötelezettsége (és a hozzá kapcsolódó jogi előírások) ■ Projekt cégek számviteli elszámolásában bekövetkező változások ■ Céltartalék képzés változásai ■ Hatálybaléptetés ■ Egyéb jogszabályi változások számviteli összefüggései ■ EVA adónem megszűnésével kapcsolatosan ■ EVA-ból való visszatérés számviteli feladatai (bevételi nyilvántartás vezetése esetén) ■ EVA-ból való visszatérés számviteli feladatai (kettős könyvvezetés esetén) ■ Vagyonmérlegek, vagyonleltárak könyvvizsgálati kötelezettségének változása az átalakulási tv. alapján ■ Cégtörvény változásainak számviteli összefüggései ■ Jegyzett tőke változás bejegyzése és annak elszámolása ■ Átalakulások bejegyzése

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>