ADÓZÁS 2020
Szja, Tbj, Kata, Kiva, Tao, Áfa, Adóeljárás, Egyéb adók
+ AJÁNDÉK Szakkönyv!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 9 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Időpont:

2020. október 28., szerda, 09.00–16.15, regisztráció 8 órától

TANTERMI KÉPZÉS vagy ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS

tantermi

Személyes részvétel. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz). Íróeszköz, jegyzettömb, WIFI. A képzés alatt, egy-egy témablokk után kérdezési lehetőség. Ezen a képzésen maxim 50 vehet személyesen részt, betartva a járványügyi védekezés előírásait (távolságtartás, kézfertőtlenítő, maszkviselés lehetősége, zárt fóliázott ételek)! A tantermi képzés ÁFA-mentes!

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés végén online kérdezési lehetőség. Az élő/online képzés ÁFA-mentes!

Előadó(k):

09.00–16.15: Kelemen Hilda
(NAV CSM Adó- és Vámigazgatóság Ügyfélkapcsolati Osztály, ügyfélkapcsolati osztályvezető)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Mindkét képzési formánál ugyanannyi a részvételi díj! Az INTERNETES JELENTKEZÉS gomb megnyomása után a webshopban válassza ki, hogy milyen módon szeretné a képzést meghallgatni/megtekinteni. 
Fontos! A webshop fejlesztés alatt van, így kérjük Önt, hogy a “KOSÁR“-ban a részvételi adatok mellett a “Megjegyzés” sorba legyen szíves beírni: TANTERMI KÉPZÉS vagy ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS. Az aktuális kormányzati intézkedéseket figyelembe véve, a tantermi képzést választóknak lehetőséget biztosítunk átsorolásukat kérni az ÉLŐ/ONLINE képzésre.
Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 21.900 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 17.520 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 16.645 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 15.330 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 14.565 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

A tantermi képzésnél a részvételi díj tartalmazza az “ADÓZÁS 2020” című szakkönyvet, melyek piaci értéke 9.900 Ft + áfa!

Forgatókönyv:

08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–10.30: Előadás 1. része
10.30–10.45: Kávészünet
10.45–12.15: Előadás 2. része
12.15–13.00: Ebédszünet
13.00–14.30: Előadás 3. része
14.30–14.45: Kávészünet
14.45–16.15: Előadás 4. része
A tantermi részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet, valamint a térítésmentes hideg szendvicsebédet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

SZJA

Új adóalap-kedvezmény, élethosszig tartó szja mentesség a legalább négy gyermeket szült vagy örökbefogadott, és azokat saját háztartásában nevelő vagy felnevelt édesanyák számra a munkával szerzett jövedelmeik tekintetében (jogosultak köre, jogosultsági időszak, kedvezményre jogosító jövedelem, nyilatkozatok, más kedvezménnyel való együttes alkalmazás szabályai, átmeneti rendelkezések) ■ Önálló tevékenységet végző magánszemélyek, tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelők szociális hozzájárulási adójának költségként történő elszámolása ■ Magánalapítvány fogalma, kapcsolata az SZJA egyes előírásaival, az alapítványtól származó jövedelem jogcímei ■ Tartós befektetési szerződésekkel (TBSZ) kapcsolatos szabályok módosítása ■ Evectv. új rendelkezése lehetővé teszi, hogy egyéni vállalkozó egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson. Ismertetésre kerül ennek jogi szabályozása, illetve adójogi következménye ■ Rövid távú szálláshely-kiadás adózási szabályainak pontosítása, összhang az ágazati jogszabállyal ■ Termőföld értékesítésének adózása. Adómentes esetkör bővülése, 2019. január 1-jétől alkalmazható új szabály ■ Egyes szociálpolitikai célú, és a sportdiplomáciai célú juttatások adómentessége ■ Vadkárok elhárításával kapcsolatos törvényi kötelezettségeket végrehajtó vadászok adómentes juttatása ■ Új szakképzési tv. miatti Szja módosítások (adómentes juttatások, az őstermelő és az egyéni vállalkozó bevételcsökkentő tétele)

TBJ, Szakképzési hozzájárulás

Szociális hozzájárulási adókulcs csökkentése  Őstermelők szociális hozzájárulási adókötelezettsége példákon keresztül a biztosítotti jogállás, illetve választott adózási mód függvényében. A negyedéves adóelőleg fizetésre kötelezettek köre, éves elszámolási különbözet rendezésének módja. Az adóelőleg fizetésre nem kötelezett őstermelők bevallásai kötelezettsége. Átmeneti rendelkezések Cafeteria juttatások közterhei  Új szövetkezeti forma: Start szociális szövetkezet. A tagi munkavégzési jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok Egészségügyi szolgáltatási járulék összegének változása 2020. január 1-jétől ■ Evás társaságok által a tagjainak kifizetett osztalék és vállalkozásból kivont jövedelem szociális hozzájárulási adó mentessége  Egyesült Királyság megállapodás nélküli EU-ból való kilépése esetén: a koordinációs-rendeletek egyes szabályainak alkalmazása 2020. december 31-éig  A Tbj. és az annak végrehajtását szolgáló kormányrendelet (Tbj. vhr.) 2020. július 1-jétől egységes, törvényi szintű jogszabályban kerül újraszabályozásra  18,5%-os mértékű társadalombiztosítási járulék bevezetése, az egyéni járulékok összevonása (10 százalékos mértékű nyugdíjjárulék, 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási-, 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási- és 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulék) Egységes járulék bevezetésének hatására az egyes jogviszonyokat és jövedelmeket terhelő járulékok egységesítésre kerülnek. Járulékkötelezettség változása a megbízási jogviszony, főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó, őstermelő, felszolgálási díj, borravaló, egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy esetén. Változások az ellátásra való jogosultságokban  10 százalékos mértékű nyugdíjjárulék terhel egyes ellátásokat és jogviszonyokat (pl. gyermekgondozást segítő ellátás, ápolási díj), annak érdekében, hogy a nyugellátások során ezen időtartamok szolgálati időként figyelembe vehetőek legyenek  Nyugdíj melletti munkavégzés járulék- és szociális hozzájárulási adómentessége. Ki minősül kiegészítő tevékenységet folytató, illetve saját jogú nyugdíjas személynek?  Biztosítottak köre  Biztosított egyéni és társas vállalkozók járulékkötelezettsége (Főfoglalkozású, többes jogviszonyos, kiegészítő tevékenységet folytató)  Munkaviszony esetében a járulékalap havonta legalább a minimálbér 30%-a (járulékfizetési alsó határ), a mentesülés esetei. Gazdasági társaság részmunkaidős ügyvezetőjének kötelezettsége  Járulékalap meghatározása a Magyarországról történő kiküldetések esetében Családi járulékkedvezmény 18,5 százalékig (azaz a társadalombiztosítási járulék erejéig) érvényesíthető Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre  Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség szabályainak szigorítása (kötelezetti kör, NAV tájékoztatása a fizetési kötelezettségről, a fizetési kötelezettség elmulasztásának következménye, jogalap nélkül megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék) Egészségügyi ellátás érdekében kötött megállapodás feltételeinek szigorítása  Megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék mértékének csökkentése  Elévülési idő figyelmen kívül hagyására irányuló eljárás esetkörei  Az új Tbj. szabályainak alkalmazása, átmeneti rendelkezések  Szakképzési rendszer strukturális átalakítása  Szakképző intézmény szakirányú oktatásban részt vevő tanulója, illetve a képzésben részt vevő személy társadalombiztosítási jogállása  A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény hatályon kívül helyezése 

KATA, KIVA, EKHO, EVA

KATA ■ Emelkedik a főállású kisadózók ellátási alapja ■ KIVA ■ Kisvállalati adó, illetve adóelőleg mértéke 13 százalékról 12 százalékra csökken ■ KIVA választásának feltételei, a választáskor mérlegelendő tényezők, áttéréshez kapcsolódó számviteli feladatok, adókövetkezmények ■ EKHO ■ Kifizető által fizetendő ekho mértékének csökkenése ■ Nemzetközi sportszervezetek munkavállalói is választhatják az ekho szerinti adózást ■ EKHO kötelezettség csökkenése nyugdíjas személy esetében ■ EVA ■ Egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adózás megszüntetése ■ Eváról katára, kivára illetve taora történő áttérés szabályai ■ Nyilatkozat az Áfa adózási módról

TAO

■ Társasági adóalapnál érvényesíthető értékcsökkenési leírás változása (A számvitelről szóló törvény szerinti kis értékű eszközök egy összegű terv szerinti értékcsökkenési leírására vonatkozó értékhatár 100 ezer forintról 200 ezer forintra emelkedik) ■ Új szakképzési tv. miatti módosítások ■ Adóelőleg-kiegészítési kötelezettség megszüntetése. 2019. adóévre vonatkozó választási lehetőség ■ Adó(Adóelőleg)-felajánlás és a növekedési adóhitel szabályainak változása ■ Pontosítások a csoportos társasági adóalanyiságra vonatkozó szabályokban ■ Új társasági adóalany: a vagyonkezelő alapítvány ■ Fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházási értékhatár csökkenése kis- és középvállalkozások esetében. Megszűnnek az újonnan bejelentett beruházások vonatkozásában a létszám- és bérnövelési feltételek ■ Az Evectv. szerint alapított korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó speciális rendelkezések a Tao. tv.-ben ■ Tőkekivonási és a hibrid struktúrákra vonatkozó adóelkerülést korlátozó szabályok ■ Energiahatékonysági beruházások elszámolható költségének meghatározása

ÁFA

Online számla adatszolgáltatási kötelezettség két ütemben történő bővítése (2020. július 1-jétől és 2021. január 1-jétől) ■ Számla kötelező adattartalmának bővülése a belföldön nyilvántartásba vett partner adóalany belföldi adószámának első nyolc számjegyével, átmeneti szabály ■ Számla-, illetve nyugtaadási kötelezettség kiterjesztése egyes áfa-mentes ügyletekre (pl. nem közszolgáltató által végzett egészségügyi szolgáltatás, fogorvosi tevékenység, egyéb oktatási szolgáltatás, ingatlanértékesítés) ■ Számlakibocsátásra nyitva álló határidő a jelenlegi 15 napról 8 napra csökken ■ Rendezőelv a régi, illetve az új adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok alkalmazásában ■ Automaták bekötése a NAV-hoz ■ Kijavítási kérelem esetkörének bővülése (az egyes adózási módra vonatkozó választás, vagy választás hiányának pótlólagos bejelentése) ■ Új lakóingatlan 5%-os áfa mértékének megszűnése, átmeneti rendelkezés ■ Szálláshely-szolgáltatás áfa kulcsa 18%-ról 5%-ra csökken ■ Többcélú utalvánnyal történő fizetés bizonylatolása ■ Különös adóvisszatérítés az adóhatóságtól ■ Bővül az Áfa törvény szerinti jogutódlással történő megszűnés esete az egyéni vállalkozó Kft.-vé történő „átalakulásával” ■ Behajthatatlan vevőkövetelésre jutó áfa visszaigénylésének feltételei ■ Láncértékesítés esetén a fuvarozást végző közbenső szereplő vevői/eladói minőségének meghatározása, törvényi vélelem megdöntés ■ Közösségen belüli adómentes értékesítés feltételeinek szigorítása, az A60-as összesítő nyilatkozat jelentősége ■ Vevői készletre vonatkozó szabályok unión belüli egységesítése ■ Exporthoz és importhoz kapcsolódó fuvar adómentességének feltétele ■ A közösségi áfa végrehajtási rendelet előírásai a közösségen belüli termék kiszállításának igazolására ■ Bővül a turizmusfejlesztési hozzájárulás-köteles szolgáltatások köre a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásokkal (Hozzájárulás alapja, mértéke, megállapítása, bevallása és megfizetése)

HIPA, Innovációs járulék, Reklámadó, Illeték

Helyi iparűzési adó ■ Egyablakos rendszer kiterjesztése. A NAV által átadott adatok köre a székhely és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságoknak Az önkormányzati adóhatóságnál iparűzési adóügyben eljárni jogosult állandó meghatalmazott bejelentése az állami adóhatóságon keresztülNAV-on keresztül történő HIPA bevallás benyújtásának módja, eljárás változása számszaki hibát, ellentmondást tartalmazó bevallások esetén ■ Adóelőleg-kiegészítési kötelezettségre vonatkozó szabályozás ■ Alapítványok feltételes adómentessége. Közhasznú jogállás jelentősége. Átmeneti rendelkezések ■ Sportvállalkozások adatszolgáltatása, NAV-hoz történő adóbevallás-benyújtási kötelezettsége ■ Innovációs járulék ■ Adóelőleg-kiegészítési kötelezettség megszüntetése ■ Reklámadó ■ A reklámadó mértéke 0%-ra csökken 2019. július 1-jétől kezdődően, ideiglenesen ■ 2019. évi adóelőleg fizetés szabálya ■ Illeték ■ Az alapítvány új fogalmi meghatározása. Alapítványok személyes illetékmentessége, feltételes mentesség. A közhasznú jogállás jelentősége. Átmeneti rendelkezések ■ Vagyonkezelő alapítvány illetékjogi megítélése, a működésével összefüggő vagyonszerzés illetéke

ADÓELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Nagy összegű adóhiánnyal és nagy összegű adótartozással rendelkező adózók adataira vonatkozó lekérdező felület biztosítása ■ A NAV tájékoztató levélben értesíti a természetes személyeket saját foglalkoztatásukra vonatkozó, a foglalkoztató által elmulasztott adó- és járulék bevallás illetve befizetés tényéről ■ Bevezetésre kerül a „Hatósági átvezetés” jogintézménye (lényege, formája, előnye) ■ EKAER-bejelentések utólagos korrekciójának lehetősége, pótlék kötelezettsége. Bírságkiszabás felróhatósági alapon történő újraszabályozása ■ 10 éves iratmegőrzési kötelezettség a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények hatálya alá tartozó jövedelmet vagy vagyont terhelő adókötelezettség megállapításához kapcsolódó iratok esetében ■ Elektronikus keresetkimutatás kérhető 2020. február 1-jétől a NAV-tól, a hitelnyújtók elektronikus jövedelemadat lekérdezésének biztosítása érdekében ■ Adóhatóságok közzétételi kötelezettsége kizárólag a vélelmezett kézbesítéssel érintett iratokra fog vonatkozni ■ Egyéni vállalkozói tevékenység egyszemélyes gazdasági társaság keretében történő továbbfolytatása esetén is alkalmazni kell a jogutódlásra vonatkozó eljárási szabályokat ■ Természetes személy vagy egyéni vállalkozó állandó meghatalmazottjának bejelentése az E-ügyintézési törvény szerint Evectv. módosítása, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátását végző hatóság változása ■ Újdonságok az e-ügyintézésben (Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás) Cégkapu használat során felmerülő gyakorlati problémák

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>