ADÓZÁS + SZÁMVITEL 2019
Szja, Tao, Áfa, Art, Hipa, Tbj, Kata, Kiva + Számviteli módosítások; Kapcsolt vállalkozási viszony; Előlegek, engedmények, utalványok számviteli elszámolása; 2018. üzleti év zárása, beszámolókészítés
DEBRECEN
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 16 kreditpont 
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 16 kreditpont
Könyvvizsgálók: 4 kreditpont

Időpont:

2019. április 29. (hétfő) + 2019. április 30. (kedd), 09.00–15.45, regisztráció 8 órától.

Előadó(k):

2019. április 29.: Gottgeisl Rita 

(könyvvizsgáló, adószakértő, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozat elnöke) – adózás

2019. április 30.: Tóth Mihály

(könyvvizsgáló, adószakértő, MB Tax) – számvitel

Helyszín:

Lion Office Center Debrecen (4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj 2 napra (kedvezmények nélkül): 43.800 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (40% kedvezmény): 43.800 Ft + áfa/fő helyett 26.280 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (40%+5% kedvezmény): 43.800 Ft + áfa/fő helyett 24.965 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (50% kedvezmény): 43.800 Ft + áfa/fő helyett 21.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (50%+5% kedvezmény): 43.800 Ft + áfa/fő helyett 20.805 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Külön-külön 1-1 napra is lehet jelentkezni!
08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Ebédszünet, Kávészünet
12.45–15.45: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz!
Ebéd: A helyszínen önkiszolgáló étterem működik, ahol a helyszínen térítés ellenében lehetőség van gyors ebédre.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Kiváló gyakorlati előadók, szuper árak, rengeteg kreditpont! Új tematikák, amelyek a 2019. január 1-jei adótörvény-változásokat és számviteli törvény változásokat is tartalmazzák!

Tematika:

Adózás Nap (2019. április 29.)

Személyi jövedelemadó (SZJA)

Fogalmak kiegészítése, és ezek kapcsolta az SZJA egyes előírásaival ■ Állandó lakóhely ■ Értékpapír ■ Iskolarendszerű és azon kívüli képzés ■ Juttatásokkal kapcsolatos előírások 2019-ben (Béren kívüli és az egyéb juttatások új szabálya, ezek adózása és a kapcsolódó járulékok) ■ SZÉP kártya juttatás, a kapott támogatások felhasználási lehetősége, a kártya számla új rendszere ■ 18% az adóalap korrekció megszűnése az adóalapnál ■ Bölcsődei és az óvodai szolgáltatás megtérítése ■ Megszűnő juttatások kezelése 2019-ben ■ Lakástámogatásokkal kapcsolatos átmeneti előírások ■ Sport- és kultúra-támogatások ■ Önkéntes pénztári befizetések ■ Egyszerre több embernek adott juttatások kezelése ■ Ingatlan bérbeadások adózása ■ Rövidtávú használatba adás és a hosszabb időszakú bérbeadás adózása közötti hasonlóságok és különbségek ■ Költségek elszámolásnak új előírásai ■ Továbbszámlázott rezsi költségek kezelése ■ Mentesülés az adóelőleg levonása alól ■ Fizető vendéglátás adózása ■ Ingatlan értékesítés adózása ■ Illetékmentes megszerzés esetén – ajándékozás, hagyatéki eljárás keretében ■ Megszerzést követő értéknövekedés adózása ■ Új adómentes juttatások és a kapcsolódó szabályok ■ KRESZ tanfolyam, felajánlott jövedelem helyzete ■ Megszűnő adómentes juttatások és azok kezelése 2019-ben ■ Ápolási díj ■ Mobilitási célú lakhatási támogatás ■ Kockázati biztosítás ■ Diákhitel törlesztéséhez adott támogatás ■ Családi kedvezmény ■ Kétgyermekesek kedvezménye teljes lett ■ Adókedvezmény megosztása év közben és év végén, és a kapcsolódó nyilatkozatok ■ Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos változások ■ Azonnali értékcsökkenés ■ Bevétel eszköz értékesítés

Foglalkoztatás és járulékok (TBJ), KATA szerinti adózás

Minimálbér változás és hatása a járulékfizetésre Társaság személyesen közreműködő tagjának járulékfizetési kötelezettsége, különös tekintettel az ügyvezetők helyzetére Egyszerűsített foglalkoztatás előírásai Adószámos magánszemély számára történő kifizetés kezelése Járulékok Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) új törvénye (Törvényben szereplő fogalmak, Adófizetésre kötelezettek köre, Adó alapja és mértéke, Adókedvezmények, Törvény hatályba lépése, Egyes jövedelmek szocho bevallási határideje) EHO kivezetés hatása az egyes jövedelmek adózására, külön kiemelve az osztalék utáni járulékfizetés változását Biztosítottak köre és a nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség Rehabilitációs járulék számítása és a járulékfizetési kötelezettség csökkentésének feltételei Munkaerőpiaci járulékfizetési kötelezettség alóli mentesülés Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés előírásai és az adó alóli mentesülés feltételei Megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék feltételei Külföldi pénznemben keletkezett jövedelmek forintra történő átszámításának szabályai Problémák az KATA alkalmazása során ■ Foglalkoztatottak a KATA adózónál ■ Be nem jelentett kisadózó helyzete ■ Elkülönítés a munkaviszonytól ■ Kapcsolt vállalkozások kezelése ■ Nyilvántartások ■ Adóalanyiság megszűnése és az adóalanyiság ismételt választásának időpontja ■ Főállású kisadózók körének változása ■ Kisadózó vállalkozók társadalombiztosítási ellátásának alapjára Ügyvédi irodák KATA alanyiság választását követő eljárásának új szabályai, illetve a hatálybalépést megelőzően KATA alanyiságot választó irodák teendői a KATA alanyiságot követően Végelszámolás és a KATA választás kapcsolata Kapott támogatások beszámítása az adóalapba Üzemi, illetve nem kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök értékesítése TAO-ból áttérést követően befolyó bevétel kezelése a KATA-ban Kiegészítő tevékenységű KATA adóalany keresőképtelensége és a KATA fizetés alóli mentesülés 12 milliós értékhatár kezelése az ÁFA-nál és a KATA-nál

TAO, ÁFA, Adózás rendje (ART) és a HIPA

Társasági és osztalékadó törvény (TAO) ■ Bejelentett részesedésekkel kapcsolatos évközi változások ■ Kapcsolt vállalkozások ■ Változások az adókedvezmények alkalmazása során (K+F, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások) ■ Adókedvezmények utólagos érvényesítésének lehetősége egy önellenőrzés esetén ■ Adófelajánlás eljárása adótartozás esetén ■ Támogatások, ingyenes juttatások TAO-beli kezelése ■ Munkahelyi óvoda létesítés elszámolása ■ Fejlesztési tartalék képzés értékhatárának változása ■ Csoportos társasági adóalanyiság ■ Alultőkésítés változása, a kapcsolódó kamatlevonás kezelése ■ Sport támogatások felhasználása ■ Előadóművészeti tevékenység támogatásának megszűnése Általános forgalmi adó törvény (ÁFA) ■ Alanyi mentesség értékhatárának változása ■ Egyes adózási események kezelése alanyi mentesség esetén (tárgyi eszköz értékesítés, közösségi szolgáltatás nyújtása és igénybevétele, közösségi termékértékesítés és termékbeszerzés, közérdekű és sajátos adómentes értékesítések) ■ Lakás áfa átmeneti szabályai ■ Utalványok kezelése az áfában ■ Adókulcs-változás Besorolási előírások változása Külföldi adóalany – belföldi bejelentkezését követő áfa levonási joga Folyamatos teljesítésű számlák kezelése jogutód nélküli megszűnés esetén Pénzforgalmi áfa választási lehetőség évközben értékhatárt átlépő vállalkozásoknál Exporthoz kapcsolódó előírások változása Számlák adatszolgáltatása Személygépkocsi bérlet áfa levonási előírások változása Adózás rendjéről szóló törvény (ART) 2019. évi változásai Adóbevallások rendje 2019. január 1-től Késedelmi pótlék és az önellenőrzési pótlék változása Megbízható adózók Köztartozásmentes adózói adatbázis tartalma, bejelentkezés módja NAV által fizetett késedelmi pótlék Bejelentési kötelezettségek – külföldi bankszámla, biztosított szakképzettsége, végzettsége – megszűnik Mulasztási bírság a számviteli szabályzatok be nem tartása, illetve a beszámolóban a lényeges információk nem megfelelő bemutatása miatt Feltöltési kötelezettség mulasztási bírsága 10% lett Helyi adók (HIPA) 2019. évi változása Adómentesség a helyi iparűzési adónál Reklámhordozók építményadó-kötelezettsége KATA alanyok adóbevallási kötelezettség változása Megszűnő kedvezmények a foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódóan Adóhatóságok együttműködése adóellenőrzések során

Kisvállalati adó (KIVA)

Adónem-választás feltételeinek változása ■ Év közbeni áttérés és az év végi áttérés közötti azonosságok és különbözetek ■ TAO-ról áttérés, a jogutód nélküli megszűnéssel azonos adóbevallás, az önálló üzleti év miatti teendők, illetve milyen adóalap csökkentő tételek nem vehetők figyelembe az áttérés előtti utolsó adóbevallás összeállítása során ■ Adóalap meghatározása ■ Személyi jellegű ráfordítások, a járulék alapot képező jövedelem, a béren kívüli és az egyes meghatározott kezelése az adóalapnál Szociális hozzájárulási adó változásainak hatása KIVA-ra, a kedvezményezett foglalkoztatottak és az foglalkoztatásuk után járó kedvezmények Mely foglalkoztatottak után nem jár a szociális hozzájárulási adóban egyébként meglévő kedvezmény? Járulékalapba nem tartozó jövedelmek Osztalék kezelése Tőkeműveletek, a jegyzett tőke emelése, illetve lecsökkentése esetén milyen adókötelezettségek, illetve kedvezmények vannak Pénztár mentesített értéke Adóalap növelő tételek Transzferár kezelése ■ Beruházások és értékcsökkenés KIVA időszaka alatt, mit tekinthetünk új beruházásnak ■ Adóelőleg meghatározása, fizetési kötelezettsége ■ Év végi adószámítás és az adóelőlegek kapcsolata Adóelőleg és az éves adóbevallása, befizetése ■ Kilépés az adónemből visszatérés a TAO alá ■ TAO előleg mértéke és bevallásaTárgyi eszközök értékcsökkenéseKIVA alatt keletkezett eredménytartalék kezelése, az elszámolása

Számvitel Nap (2019. április 30.)

A 2018-ban elfogadott, 2019-től alkalmazandó számviteli módosítások

A számviteli törvény módosítása a 2018. évi XLI. törvénnyel Kapott működési támogatással kapcsolatos új elhatárolási lehetőség Engedményezett követelések elszámolásával kapcsolatos pontosítás  IFRS-beszámolóval kapcsolatos saját tőke-fogalmak pontosítása, kiegészítő megjegyzések minimális tartalmára, üzleti jelentés készítésére vonatkozó rendelkezések Üzleti vagy cégérték kimutatási lehetőség egyesüléskor (példával) További tartalmi pontosítások  A számviteli törvény módosítása a 2018. évi LXXXII. törvénnyel Az üzletág fogalma, az üzletágértékesítés elszámolásának módosítása, bemutatása a kiegészítő mellékletben (példával) Az üzleti év hosszának rögzítése kata/kiva áttérés, visszatérés esetén

A kapcsolt vállalkozási viszony számviteli besorolási kérdései

A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos fogalmak ■ Mikor jön létre kapcsolt vállalkozási viszony? ■ Milyen következményei vannak a kapcsolt vállalkozási viszonynak? ■ Példák kapcsolt vállalkozási viszony létrejöttére

Előlegek, engedmények, utalványok számviteli elszámolása

Előlegek tartalma, folyama, bizonylatolása, elszámolása Munkavállalóknak adott Szállítóknak adott, vevőktől kapott Osztalékelőleg (adott-kapott) Kapott támogatási előleg Engedmények tartalma, folyamata, bizonylatolása, elszámolása Számlázott engedmények Nem számlázott engedmények (Szerződéssel alátámasztott, Szerződéssel alá nem támasztott) Speciális (termékben adott) engedmények Rabatt kiegyenlítése termékkel Vásárlói pontok  „Kettőt fizet, hármat kap” akciós engedmények Egy termékhez más terméket kap Utalványok csoportosítása, jellemzői, bizonylatolása, elszámolása Saját utalvány Idegen utalvány Egycélú-többcélú utalványok

A 2018. üzleti év zárása, beszámolókészítés

Fordulónapig történt események könyvelése, zárás előtti egyeztetésekMérlegfordulónapig megtörtént gazdasági események könyvelése ■ Zárás előtt az időszak „normál” gazdasági eseményeit le kell könyvelni ■ Elfogadott, elismert bizonylat alapján, a szerződés szerinti teljesítési időponttal ■ Bizonylat hiányában, mi van, ha később sincs bizonylat ■ Bekerülési érték és annak változása (Év közben aktivált, illetve a folyamatban lévő beruházásoknál) ■ Terv szerinti értékcsökkenés (Év közben, év végén elszámolt; Értékcsökkenés megváltoztatásának lehetőségei) ■ Zárás előtti egyeztetések (Mérlegegyezőség, analitika-szintetika egyeztetések) ■ Eszközök, források számbavételeLeltározás (Mikor kötelező, mikor választható? Leltározás módszerei: mennyiségi felvétel, egyeztetés) ■ Leltáreltérések (Mikor nem értelmezhető a leltáreltérés? Adminisztrációs, elszámolási hibára visszavezethető eltérés; Tényleges eltérés; Kereskedelmi áruk leltárértékelési különbözete; Leltáreltérések elszámolása) ■ Befejezetlen termelés (Értékmeghatározás termékelőállításnál, Befejezetlen termelés értelmezése szolgáltatásnál) ■ Korrekciók végrehajtásaIdőbeli elhatárolások ■ Elszámolási feltételei (kötelező vagy választott elhatárolás) ■ Egyes tételek helytelen időbeli elhatárolása (például teljes egészében tárgyévi teljesítmény következő évi számlázása) ■ Halasztott bevétel, halasztott ráfordítás elszámolása, feloldása jellemzően nem év végi tétel ■ Támogatások elhatárolásának specialitásai ■ Átsorolások ■ Átsorolás általános szabálya ■ Immateriális jószág, tárgyi eszköz átsorolása készletté ■ Készlet átsorolása befektetett eszközzé ■ Befektetett pénzügyi eszköz átsorolása forgóeszközzé ■ Hosszú lejáratú kötelezettségek átsorolása rövid lejáratúvá ■ Értékkorrekciók ■ Elszámolás általános kritériumai (jelentős, tartós) ■ Piaci árak figyelembevétele (honnan, milyen időponti érték) ■ Terven felüli értékcsökkenés (visszaírás is) ■ Értékvesztés (visszaírás is) ■ Értékhelyesbítés (könyvvizsgálat) ■ Devizaátértékelés (az egyes tételek minősítésének nehézségei) ■ Értékkorrekciók könyvvitele ■ Fedezetképzés ■ Céltartalék (kötelező vagy választott) ■ Lekötött tartalék (kötelező lekötések, visszavezetések, fejlesztési tartalék) ■ Eredménymegállapítás, zárás ■ Hozamok, ráfordítások összevezetése ■ Társasági adómegállapítás, az adózott eredmény megállapítása ■ Osztalékbecslés, tulajdonosok tájékoztatása (osztalékfizetési korlát) ■ Számlák technikai zárása ■ BeszámolóKire vonatkozik a beszámolókészítési kötelezettség? ■ Kinek milyen fajta beszámolót kell/lehet készíteni? ■ Elkészítendő dokumentumok ■ Dokumentumokkal kapcsolatos általános követelmények ■ Főkönyvi kivonat ■ Leltár (leltározás vagy nyilvántartás alapján) ■ Mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet ■ Üzleti jelentés ■ Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat ■ Könyvvizsgálói jelentés ■ Beszámoló elfogadása ■ Elfogadásra vonatkozó hatályos törvényi előírások ■ Teendők, ha a beszámoló tartalma az elfogadáskor megváltozik ■ Teendők, ha a beszámoló tőkevesztett helyzetet tükröz ■ Nyilvánosságra hozatal ■ Elektronikus nyilvánosságra hozatali kötelezettség alá tartozók köre ■ Beküldendő dokumentumok köre ■ Elektronikus űrlap kitöltése, csatolmányok ■ Beküldő feladatai, felelőssége ■ Határidők, szankciók ■ Elektronikus beszámolás tapasztalatai ■ Elkészített dokumentumok megőrzése ■ Ha az eredeti (hiteles) dokumentum papír alapú (hagyományos, kézi aláírás) ■ Ha az eredeti (hiteles) dokumentum elektronikus (elektronikus aláírás)

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>