Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
ÁFA AKADÉMIA (Videó/E-learning)
Legyen Ön is feketeöves áfa-mester!
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát
Értékesítés: 2023. december 31-ig. Megtekintés: 2024. május 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontjai: 2023. október 2. (hétfő) + október 9. (hétfő) + 2023. október 16. (hétfő) + 2023. október 25. (szerda) + 2023. október 30. (hétfő)

VIDEÓ/E-LEARNING

20 db videó, 30 óra tananyag

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2023. október 2., 9., 16., 25., 30.) után leghamarabb 10 nappal (2023. november 10.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. május 31-ig lehet a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. A videó/e-learning tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga! Fontos! Az értékesítés 2023. december 31-én zárul.

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
áfa szakértő, jogász
Saját adótanácsadó cégének, a Csátaljay-Consulting Kft.-nek az ügyvezetője, emellett 2007 óta a Deloitte Zrt. Adó- és jogi tanácsadás részlegének külső tanácsadó munkatársa. Ezt megelőzően tizennyolc éven át az APEH Általános Forgalmi Adó Osztályának szakmai vezetője volt. Az elmúlt években részt vett az áfa-szabályozás kidolgozásában, joggyakorlatának kialakításában. Számos általános forgalmi adó és számlázás tárgyú szakkönyv, publikáció szerzője, továbbá rendszeres előadója szakmai konferenciáknak, előadásoknak.

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2023. december 31-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 284.000 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 198.800 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 198.800 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 198.800 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 198.800 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

A tréningsorozat elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a tréningen.

Vizsga a kurzus végén: nincs.

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Egyedülálló tréningsorozat! Ne szalassza el a lehetőséget! 

Ennek a kurzusnak a keretében szisztematikusan végighaladunk közismert és népszerű előadónkkal az áfa és számlázási szabályokon. Azért egyedülálló ez a tréningsorozat, mert A-tól Z-ig rendszerbe foglalva megismerjük ennek keretében az áfa szabályokat, az összefüggéseket és a részletszabályokkal, speciális témákkal is megismerkedünk. A tréning felöleli mind a belföldi, mind a nemzetközi áfa témaköreit. Szakavatott és tapasztalt előadónk minden szabályt gyakorlati példával is megvilágít és a kapcsolódó bírósági esetjogot is ismerteti.

Tematika:

1. RÉSZ

ÁFA általában, alapelvek

Adóalany, gazdasági tevékenység Speciális adóalanyiságok ■ Csoportos adóalanyiság ■ Sorozat jellegű ingatlanértékesítés miatti adóalanyiság ■ Anyavállalat, leányvállalat, fióktelep, kereskedelmi képviselet áfa jogállása ■ Holdingok áfa kezelése ■ Mikor válik egy magánszemély adóalannyá? ■ Adóalanyiságot nem eredményező tevékenységek ■ Közhatalmi tevékenység ■ Adóköteles ellenérték fogalma ■ Követelés mérséklésére elismert vagyoni érték ■ Harmadik fél által fizetett ellenérték ■ Támogatások ellenértékké minősítése ■ Kártérítés, kötbér ■ Területi hatály

Adóköteles ügyletek, adófizetésre kötelezett személy

Termékértékesítés szabályai, teljesítés helye ■ Ellenértékes és ingyenes termékértékesítések ■ Normál eladás, zárt végű lízing, részletre értékesítés, bizományi értékesítés, zálogértékesítés, ingatlan készre felépítése megrendelés alapján (generálkivitelezés) ■ Termékértékesítés kényszer hatására (kisajátítás, árverés, bírósági határozat) ■ Egyszerű és összetett ügyletek fogalma, elhatárolása ■ Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás elhatárolási szempontjai ■ Ingyenes adóköteles termékértékesítések, termék ingyenes átadásaA lopás minősítése ■ Saját vállalkozásban megvalósított beruházás ■ Termék adómenteshez tevékenységhez való felhasználása és adólevonásra nem jogosító állapotban történő felhasználás ■ Megszűnéskori adófizetési kötelezettség és a jogutódlással történő megszűnés ■ Utalványok áfa kezelése (egycélú, többcélú) ■ Áruminta, kis értékű ajándék, közcélú adomány ■ Jogátengedés, tűrés, kötelezettségvállalás ■ Ingatlan értékesítés (építési telek, félkész ingatlan, új ingatlan, használt ingatlan, lakóingatlan, beépített és beépítetlen ingatlan) ■ Engedményezés, portfólió-átruházás ■ Ingatlanbérbeadás és a szállodaszolgáltatás ■ Üzletágátadás áfa nélkül ■ Közvetített szolgáltatás és az ügynöki szolgáltatás ■ Mikor nem az eladó, szolgáltatásnyújtó az adófizetésre kötelezett személy? ■ Ingyenes szolgáltatások ■ Más szereplők felelőssége az adó megfizetéséért (kezesi felelősség stb.) ■ Apport, üzletágátadás, bizalmi vagyonkezelés

Teljesítési időpont

Főszabály: tényállásszerű megvalósulás – alkalmazási kör ■ Részteljesítés fogalma, feltételei ■ Időszaki elszámolás: fogalma, esetei, teljesítési időpont szabályai, bérleti díjhoz kapcsolódóan továbbterhelt közüzemi költségek, elszámolószámla, időszaki elszámolású ügyletek korrekciója

Adókötelezettség keletkezési időpont

Az egyes ügyleteket melyik adóbevallásban kell szerepeltetni?

2. RÉSZ

Mikor kell egy külföldinek adószámot váltani belföldön és egy belföldinek külföldön termékügyletek kapcsán?

Közösségen belüli termékügyletek

Közösségen belüli értékesítés, adómentesség, dokumentumok ■ Közösségen belüli termékbeszerzés ■ Saját termék mozgatása Közösségen belül ■ Vevői készletes egyszerűsítés ■ Adóraktár Háromszög-ügyletek ■ Láncügyletek Közösségen belül

Termékimport és termékexport

Termékexport (definíció, folyamat, mentesség) ■ Saját termék kivitele harmadik országba ■ Export láncügylet ■ Import (definíció, folyamat) ■ Import áfa megfizetése ■ Közvetett és a közvetlen vámjogi képviselő ■ Import áfa fizetésével, illetve áfa fizetése nélkül Importáló fogalma ■ Import áfa levonása ■ Adómentes termékimport ■ 42-es eljárás kódú vámkezelés ■ Import láncügylet ■ Egyablakos rendszer a termékimportnál (IOSS) ■ Különös eljárás az importnál

Távértékesítés

■ Közösségen belüli távértékesítés ■ Import távértékesítés ■ Webáruházak értékesítése ■ Elektronikus platformok értékesítésére vonatkozó szabályok ■ Távértékesítésnél alkalmazandó egyablakos rendszer (OSS, IOSS)

3. RÉSZ

Határon átnyúló szolgáltatások

■ Mikor kell egy külföldinek adószámot váltani belföldön és egy belföldinek külföldön a szolgáltatásnyújtások kapcsán? ■ Székhely és állandó telephely fogalma, jelentősége (letelepedés, telephely, bejelentkezés) ■ Szolgáltatások teljesítési helyének fő szabálya – hogyan állapítjuk meg a más tagállami és harmadik országbeli megrendelő adóalanyiságát és a legközvetlenebből érintett telephelyét? ■ Bérmunka és a termékelőállítás határon átnyúlóan ■ Fuvarozás, tanácsadás, jogátengedések stb. határon átnyúlóan ■ Közvetített és közvetítői szolgáltatások határon átnyúlóan ■ Nem adóalany felé nyújtott szolgáltatások teljesítési hely szabályai ■ Különös teljesítési hely szabályok – ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, konferenciákra belépés biztosítása, személyszállítás, közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása ■ Teljesítés helye, adófizetésre kötelezett személy ■ Határon átnyúló fordított adózás milyen feltételek mellett alkalmazható? ■ Nem adóalany felé nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyablakos rendszer (OSS)

A fordított adózás fogalma, fajtái, feltételei

Határon átnyúló fordított adózás fogalma, feltételei, mikor nem alkalmazható ■ Adószám váltási kötelezettség más tagállamban és harmadik országban – mitől függ? ■ Belföldi fordított adózás fogalma, személyi feltételei, esetkörei: építőiparhoz kapcsolódó fordított adózás, hulladékhoz, gabonához kapcsolódó fordított adózás stb.

Áfamentességek

■ Áfamentességek levonási jog mellett ■ Levonási jog nélküli áfamentességek ■ Alanyi mentesség ■ Tárgyi mentességek (közérdekű tevékenységekhez kapcsolódó, ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó, pénzügyi szolgáltatások adómentessége) ■ Mentességek a termék előéletére tekintettel ■ Részesedés értékesítés, cégeladás kezelése ■ Értékpapír ügyletek áfája

Adókulcsok

■ 5%-os lakás áfa ■ Éttermi szolgáltatás 5%-os áfakulcsa ■ Szálloda szolgáltatás 5%-a

Az adó alapja

■ Ügylet ellenérték fejében ■ Ellenérték nélküli ügylet ■ Árengedmény (azonnali és utólagos, skontó, mennyiségi, üzletpolitikai) ■ Többszereplős árengedményi konstrukciók ■ Természetbeni árengedmény ■ Járulékos költségek, mellékszolgáltatások fogalma, áfa kezelése ■ Elszámolási kötelezettséggel átvett pénzösszegek áfa kezelése ■ Csere- és barterügyletek ■ Adóalap nem független felek között ■ Átváltási árfolyamok ■ Utólagos adóalapcsökkentés esetei, feltételei – teljesítés meghiúsulás, göngyöleg stb. ■ Behajthatatlan követelés ■ Transzferár korrekciók áfa kezelése

4. RÉSZ

Adó levonása

■ Adólevonási jog tartalmi feltételek ■ Közvetlen kapcsolat fogalma ■ Előkészítő és utótevékenységek ■ Adó levonása ■ Adólevonási jog keletkezésének időpontja az egyes ügyleteknél ■ Import áfa levonása  ■ Levonási jog közösségi és import beszerzésnél ■ Adó levonása fordított adózású ügyleteknél ■ Külföldön teljesített ügyletekkel összefüggő adólevonás ■ Levonási jog korlátai – tételes levonási tiltások ■ „Halifax formula” és amikor nem alkalmazható ■ Milyen feltételek mellett áll fenn a felelősség más szereplő adócsalásáért? ■ A „tudta, tudhatta” feltétel ■ Üzleti ellenőrzési eljárás – milyen mélységig és milyen módon kell ellenőriznünk az üzleti partnereinket? ■ Személygépkocsi fogalma, áfabeli kezelése (beszerzés, értékesítés, bérbeadás, bérbevétel, javítási költségek, üzemanyag, cégautó stb.) ■ Bejövő áfa arányosítása: a természetes mértékegységes és a bevétel alapú arányosítás ■ Eszközökhöz kapcsolódó adóhelyesbítések ■ Levont adó helyesbítése tárgyi eszközökre vonatkozóan évek között és értékesítéskor Levont adó helyesbítése lopás és egyéb rendkívüli esemény felmerülésekor

Áfa visszaigénylése

■ Az adóbevallás során ■ Különös visszatérítési szabályok ■ Számlabefogadót és a számlakibocsátót megillető kivételes visszatérítés belföldi ügyleteknél ■ Határon átnyúlóan felszámított áfa visszaigénylése ■ 2008/9/EC (EU-n belül)■ 86/560/EEC (13. irányelv, EU-n kívüli)

Különös eljárások

■ Használt cikk kereskedő különös adózása ■ Utazási irodákra vonatkozó különös adózási szabályok ■ Kompenzációs felárat alkalmazó mezőgazdasági termelők

5. RÉSZ

Számla használata (követelmények, számlázás)

Bizonylatolási rend Számla, egyszerűsített számla, nyugta ■ Gyűjtőszámla ■ Számlahelyesbítési mechanizmus ■ Helyesbítő számla, érvénytelenítő számla, módosító számla, számlával egy tekintet alá eső okirat fogalma, tartalmi és formai kellékei ■ Csoportos korrekciós számla ■ Melyik bevallásban kell szerepeltetni az adóalap- és adóeltérést eredményező korrekciókat? ■ A számlázásnál melyik ország szabályait kell alkalmazni? ■ Számlakiállítás határideje ■ Számlakiállítás átvállalása ■ Belföldi ügyletekre vonatkozó számlázási szabályok ■ Közösségen belüli ügyletek számlázása ■ Határon átnyúló ügyletek számlázása ■ Export és import ügyletek számlázása

Elektronikus számla

Számlaadat-szolgáltatás (A számlakibocsátónál és a számlabefogadónál)

Számlák archiválása

Bizonylatok megőrzése

Adóbevallás és Európai Értékesítési Lista (Összesítő nyilatkozat)

Intrastat kötelezettség

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS