Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
ÁFA-ELLENŐRZÉS 2024 (Videó)
Amikor az adórevizor áfát ellenőriz (Tipikus áfa-ellenőrzési megállapítások és azok kivédésére irányuló stratégiák)
Értékesítés: 2024. július 31-ig. Megtekintés: 2024. december 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontja: 2024. február 22. (csütörtök)

VIDEÓ

4 db videó, 5 óra tananyag

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Háttéranyag elektronikus formában. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy az előadás időpontja (2024. február 22.) után leghamarabb 7 nappal (2024. február 29.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. december 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2024. július 31-én zárul.

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
áfa szakértő, jogász
Saját adótanácsadó cégének, a Csátaljay-Consulting Kft.-nek az ügyvezetője, emellett 2007 óta a Deloitte Zrt. Adó- és jogi tanácsadás részlegének külső tanácsadó munkatársa. Ezt megelőzően tizennyolc éven át az APEH Általános Forgalmi Adó Osztályának szakmai vezetője volt. Az elmúlt években részt vett az áfa-szabályozás kidolgozásában, joggyakorlatának kialakításában. Számos általános forgalmi adó és számlázás tárgyú szakkönyv, publikáció szerzője, továbbá rendszeres előadója szakmai konferenciáknak, előadásoknak.

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. július 31-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 34.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Az állami, költségvetési bevételek jelentős része – több ezermilliárd forint – ÁFA adónemből származik. Hiánytalan beszedése ezért különösen fontos az adóhatóság számára, ennek megfelelően kiemelt figyelmet fordít az ÁFA kötelezettségek ellenőrzésére.

Az ÁFA-ellenőrzések két nagy csoportját különböztethetjük meg. Egyrészt vannak azok az ellenőrzések, melyek az ÁFA visszaigénylések jogszerűségét vizsgálják felül (kiutalás előtti ellenőrzések), másrészt az utólagos ellenőrzések, amikor a bevételt terhelő ÁFA kötelezettséget, illetve a vele szembe állított levonható ÁFA jogszerűségét vonják revízió alá.

Tematika:

A főbb adóhatósági megállapítások áttekintése áfa témakörben

■ Milyen stratégiát érdemes követni?

Az eljárás menete, szakaszai – a közigazgatási és a bírói szakasz

Az áfa ellenőrzések típusai és következményei

Milyen érvekkel tudunk védekezni?

■ A számla hibáinak hatása az adólevonásra

Számla javítása adóellenőrzés közben

A láncolatos értékesítéseknél felmerülő tipikus adólevonással és adófizetéssel összefüggő megállapítások

Nem a számlán feltüntetett felek között jött létre a gazdasági esemény – mi a védekezési taktika?

A korábbi láncszemnél adócsalás vagy joggal visszaélés vagy adókijátszás történt – ez ellen hogyan lehet védekezni?

A számlakibocsátó nem adóalany vagy a számlán feltüntetett gazdasági esemény fiktív

Az adóelőny megszerzésére irányuló ügylet mikor nem kifogásolható?

■ Az ún. Halifax formula gyakorlati alkalmazása

Mit jelent a „tudta, tudhatta” feltétel? Meddig vagyok felelős a más szereplő adócsalásáért, adókijátszásáért?

■ Mi a különbség az adócsalásra és a rendeltetésellenes joggyakorlásra irányuló ügyletek között?

A 5/2016. (IX.26) KMK vélemény egyes esetköreinek gyakorlati megjelenése az adóhatósági és bírósági gyakorlatban és azok ellen felépített védekezési stratégia

■ Kinek mit kell bizonyítani és hogyan az egyes esetköröknél?

Milyen jelek utalnak arra, hogy a partnerünk adókijátszásban vesz részt?

■ A partner-ellenőrzési mechanizmus gyakorlati lépései

Miért fontos az adott szektort érintő árképzési szabályok ismerete?

■ Adóhatósági megállapítások fordított adózású és közösségi ügyleteknél

Milyen dokumentumokat kell begyűjteni, hogy sikeresen tudjunk védekezni az adóhatóság ellen?

■ A vonatkozó Kúria és Európai Bírósági esetjog részletes ismertetése gyakorlati szempontból – hogyan tudjuk hasznosítani az ítélkezési gyakorlatot a NAV ellen?

Esettanulmányok, gyakorlati példák

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS