ÁFA + SZÁMLÁZÁS 2021
Belföldi és nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 9 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Időpont:

2021. április 27., kedd, 09.30–16.30, regisztráció 9 órától

ÉLŐ/ONLINE vagy VIDEÓ/E-LEARNING

élő

Az élő/online képzés ÁFA-mentes. Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. KREDITPONTOK!

videó

A videó/e-learning képzés ÁFA-mentes. Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. A videók megtekintése a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval történik. A videókat leghamarabb 2021. április 27-től lehet megtekinteni, az első belépéstől számítva 60 napig. KREDITPONTOK!

Előadó(k):

09.30–16.30: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
áfa szakértő, jogász

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 21.900 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (2.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 19.900 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (3.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 18.900 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (4.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 17.900 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (5.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 16.900 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

09.00–09.30: Regisztráció
09.30–11.00: Előadás 1. része
11.00–11.10: Szünet
11.10–12.40: Előadás 2. része
12.40–13.20: Szünet
13.20–14.50: Előadás 3. része
14.50–15.00: Szünet
15.00–16.30: Előadás 4. része
Az élő/online és a videó/e-learning képzés ÁFA-mentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

BELFÖLDI ÜGYLETEK

Online számla és az „M” lap

■ Elektronikus adatszolgáltatás új szabályai

■ Számlakibocsátót és a számlabefogadót terhelő adatszolgáltatás

■ Az „M” lap részletszabályai

■ Mely bizonylatok esnek adatszolgáltatás alá a számlakibocsátónál, illetve a befogadónál?

■ Adatszolgáltatás a külföldön teljesített ügyletekről és a magánszemély felé kiállított számlákról

■ Adatszolgáltatás a „vegyes” (adóköteles és áfa körön kívüli, illetve adómentes tételeket tartalmazó) számlákról

■ Előlegre és a végszámlára vonatkozó adatszolgáltatás

■ Van adatszolgáltatás az alanyi és a tárgyi mentes számlákról?

■ KATA és az adatszolgáltatás

■ Ingyenes ügyletekről kell-e és ha igen, hogyan kell adatot szolgáltatni befogadóként és kibocsátóként

■ Elszámoló számlák, a folyamatosan teljesített ügyleti számlák, gyűjtőszámlák és az adatszolgáltatás

■ Számlával egy tekintet alá eső okirat, a módosító, érvénytelenítő  számla és az arra vonatkozó adatszolgáltatás

■ Speciális adatszolgáltatási esetek

■ Türelmi időszak

■ Új adatszolgáltatási séma

Lakás-áfa újra 5%, Számlázási szabályok változása, Elektronikus számla

A lakás-áfa újra 5%

■ Az 5%-os lakás-áfára vonatkozó rendelkezések

■ Átmeneti rendelkezések

■ Az előleg és végszámla kezelése

■ Az építkezések mikor 5%-osak?

■ Nettó-bruttó vételár

Számlázási szabályok változása

■ A magánszemély felé kiállított számla adattartalma

■ Számlakibocsátási határidő rövidülése – ez mit jelent az időszaki elszámolású számlánál, gyűjtőszámlánál, helyesbítő számlánál

■ Mikor kell számlát kiállítani a tárgyi mentes ügyletekről is?

■ Mentesülés a számlakibocsátás alól, ha nem készpénzzel történik a fizetés

Elektronikus számla

■ Új lehetőség az elektronikus számlázásra az adatszolgáltatási rendszeren keresztül

■ Kötelező befogadni elektronikus számlát?

■ A PDF-esített e-mailben megküldött számla kezelése

■ Távnyomtatásos számla

■ Archiválási szabályok

Behajthatatlan követelésre vonatkozó áfa-visszatérítés új szabályai, Egyéb újdonságok

Behajthatatlan követelésre vonatkozó áfa-visszatérítés új szabályai

■ Új jogcímmel egészült ki a behajthatatlan követelés fogalma

■ Hogyan lehet magánszemély adós esetén is visszakapni az áfát

■ A kifizetetlenségi határidő rövidülése

■ A behajthatatlan követelésre vonatkozó adóhatósági és magyar bírósági

■ Vigyázat: a NAV gyakorlata sokszor akkor sem adja vissza az áfát, ha behajthatatlan a követelés – a rendeltetésszerű joggyakorlás értelmezése

Munkaerő-kölcsönzés, idegenforgalmi árrés adózás, mezőgazdasági tevékenység áfája

Új rendkívüli adóvisszatérítési jogcím

Áfa-levonás szabályai

Egyéb újdonságok a csoportos adóalanyiságnál, a jogutódot megillető áfa-visszaigényléssel kapcsolatban és az ismételten megállapított adószámmal érvényesített adólevonási jog, a személygépkocsi értékesítés áfa-kezelése

NEMZETKÖZI ÜGYLETEK

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása

Távértékesítés

■ A távértékesítés fogalma

■ Új teljesítési hely szabályok a távértékesítésre – közösségi és import távértékesítés

■ A 10 ezer eurós szabály

Egyablakos rendszer szabályai

■ Uniós, nem uniós, import egyablakos rendszer

■ Áfa-fizetés, Bevallás, Adó-visszaigénylés, Nyilvántartás

A  más tagállami magánszemélyek felé, részére nyújtott szolgáltatásokra is alkalmazható az egyablakos rendszer. Melyek a feltételei?

Elektronikus platformok megadóztatása

Termékimport új szabályai – az egyszerűsített vagy különleges eljárás

A más tagállami és harmadik országos adóalanyok felé teljesített termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások szabályai

Közösségi adómentes és az exportértékesítés szabályai

■ Láncértékesítés és a háromszögügylet

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>