ÁFA + SZÁMLÁZÁS 2022 (Videó)
Változások + Aktualitások
Értékesítés: 2022. augusztus 12-ig. Megtekintés: 2022. szeptember 15-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Felvétel időpontja: 2022. január 31. (hétfő)

VIDEÓ

4 részes videó (összesen 392 perc)

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (január 31.) után leghamarabb 7 nappal (február 7.) lehet a videót megtekinteni, innentől kezdve legkésőbb 2022. szeptember 15-ig lehet a videót megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2022. augusztus 12-én zárul.

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
áfa szakértő, jogász
Dr. Sztankó Dániel
vezető adószakértő, igazgató, Közvetett adók, RSM Hungary

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmények 2022. augusztus 12-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 28.400 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Kiváló gyakorlati előadók, szuper ár! Új tematika, amely a 2021-es és 2022-es törvényváltozásokat is tartalmazza!

Tematika:

Az áfa-szabályozásban 2021-ben bekövetkezett évközi változások és az áfa-szabályozás 2022-re vonatkozó változásai

■ E-kereskedelemmel kapcsolatos változások: 2021. július 1-jétől hatályba lépő módosítások négy nagy területet ölelnek fel, a Közösségen belüli távértékesítés szabályainak változását, a kisértékű import küldemények áfa mentességének eltörlését, az elektronikus kereskedelmet elősegítő elektronikus platformok adófizetésre és nyilvántartás-vezetésre kötelezetté tételét, valamint az egyablakos rendszer kiterjesztését ■ Az egyablakos rendszer kiterjesztésre kerül a Közösség tagállamában nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás, illetve Közösségen belüli távértékesítés utáni bevallási és adófizetési kötelezettség teljesítésére. Ennek használata opcionális ugyan, de tekintettel arra, hogy hatalmas adminisztratív terhet vehet le az adóalanyok válláról, így várhatóan sokan döntenek a rendszer használata mellett ■ Import áfa megfizetése az import egyablakos rendszeren keresztül ■ Az e-kereskedelmi ügyletek utáni áfafizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében a pénzforgalmi szolgáltatók a határon átnyúló fizetésekkel kapcsolatban teljesített pénzforgalmi szolgáltatásokról adatszolgáltatásra válnak kötelezetté ■ Brexit – az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyok áfa-visszatérítési lehetősége viszonosság alapján ■ Külföldi utasok áfa-visszatérítése. Az eddig papír alapú eljárás mellett lehetőség nyílik az elektronikus igazolásra (a számla digitális bélyegzővel történő hitelesítésére) is ■ Egyszerűbbé válnak a behajthatatlan követelésekre vonatkozó szigorú áfaszabályok ■ Speciális áfa-visszatérítési eljárás szabályának pontosítása ■ Változások a bizonylatolásban: 2021. július 1-től számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés esete, 2022. január 1-től az Art. szerinti automataberendezések mentesülnek csak a nyugtaadás alól ■ Fordított adózás alkalmazása a gabonatermékek, acélipari termékek értékesítése során, valamint a munkaerő kölcsönzési szolgáltatás során ■ Az adóbevallási tervezet adóhatóság általi kiajánlása ■ EKÁER: bejelentési kötelezettség alá eső termékkör bővülése 2021. július 9-től, raklapokkal kapcsolatos kérdések ■ Jogszabály alapján szervezett oktatás fogalma, ennek hatása az oktatást érintő adómentességi szabályra

Számlázási szabályok

Számla dátumai ■ Fizetési halasztások, követelés elengedések, késedelmes fizetések kezelése az áfában ■ Előleg számla és részszámla ■ Meghiúsult teljesítések és módosított szereplők között folytatott teljesítések kezelése az áfában ■ Időszaki elszámolású számlák kiállítása, módosítása, elszámoló számlák, pótlólagos kiterhelések (Időszaki elszámolás fogalma, elhatárolása a részteljesítéstől; Időszaki elszámolás alá tartozó ügyleti kör; Teljesítés időpontjának meghatározása, több esedékességi időpont kezelése; Adóalap utólagos változásainak elszámolása; Bérleti díjon felül áthárított közüzemi és egyéb költségek kezelése; A közüzemi költségek önálló továbbszámlázása) ■ Folyamatosan teljesített ügyleteknél alkalmazandó számlakorrekciók, helyesbítések, pótlólagos kiszámlázások áfa kezelése és számlázása az új rendszerben ■ Mikor kell új számla, mikor kell helyesbítő számla és milyen adatok szerepelnek ezeken a bizonylatokon (teljesítési időpont, esedékesség, bevallásban történő szerepeltetés stb.)? ■ Melyik bevallásban kell figyelembe venni? ■ Gyűjtőszámlával való összehasonlítás – azonosságok, különbségek ■ Előleg és előre fizetés ■ Előlegszámla és végszámla ■ Mikor mellőzhető a végszámla? ■ Számla helyett számviteli bizonylat ■ Tárgyi mentes ügyletek bizonylatolása ■ Számla tartalmi kellékei ■ Vevői adószám szerepeltetése mikor kötelező ■ Magánszemélyek felé kiállított számlák ■ Számlázási rend ■ Számla, egyszerűsített számla, nyugta ■ Pénztárgépes nyugta ■ COVID hatása a számlázásra

Költségátterhelések és továbbszámlázások az áfában, Fordított adózás

■ Költségátterhelések és továbbszámlázások az áfában ■ Egyetlen ügylet vagy különálló ügylet ■ Költségátterhelések megjelenése a számlán ■ Mikor áfás és mikor nem áfás a költségátterhelés ■ Közvetített szolgáltatás és járulékos költség ■ Vigyázat: a NAV gyakorlata sokszor akkor sem adja vissza az áfát, ha behajthatatlan a követelés – a rendeltetésszerű joggyakorlás értelmezése ■ Fordított adózás ■ Munkaerőkölcsönzés fordított adózására vonatkozó új szabályok ■ Generálkivitelezés és az építési szolgáltatásokra vonatkozó fordított adózás ■ Fordított adózású ingatlan-értékesítés ■ Fordított adózású számlákat melyik bevallásba kell beállítani ■ Fordított adózású számlák helyesbítése ■ Adózási mód korrekciója

Áfa-levonási és -visszaigénylési szabályok, Dolgozói juttatások áfa vonzatai, A személygépkocsi és az ingatlan áfa szabályai, a lakásértékesítés 5%-os áfakulcsa, Számla-módosítások

■ Áfa-levonási és -visszaigénylési szabályok ■ Új lehetőség a tévesen felszámított áfa visszaigénylésére ■ Kivételes visszaigénylési lehetőség, ha a vevő a fizetés előtt megszűnik ■ Dolgozói juttatások áfa vonzatai ■ Telefonszámla, utazási bérlet, munkaruha, üdültetés stb. áfa vonzata ■ Személygépkocsi és az ingatlan áfa szabályai, a lakásértékesítés 5%-os áfakulcsa ■ Számla-módosítások ■ Általános és speciális számlamódosítási esetek ■ Érvénytelenítő és stornó számla ■ Módosító számla ■ Számlával egy tekintet alá eső okirat ■ Létezik negatív számla? ■ Melyik bevallásban kell szerepeltetni a módosítással érintett tételeket? ■ Elírások, adót nem érintő tételek javítása ■ Utólagos árengedmények, teljesítés meghiúsulások kezelése ■ Infrastrukturális beruházások, közmű- és útépítések, új lehetőségek

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>