Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
ÁFA és Számlázási Problémák és Megoldások 2024 (Videó)
Belföldi és nemzetközi ügyletek
Értékesítés: 2024. április 30-ig. Megtekintés: 2024. augusztus 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontja: 2024. április 15. (hétfő)

VIDEÓ

4 db videó, 5 óra tananyag

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Háttéranyag elektronikus formában. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy az előadás időpontja (2024. április 15.) után leghamarabb 7 nappal (2024. április 22.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. augusztus 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal megtekinteni.

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
áfa szakértő, jogász
Saját adótanácsadó cégének, a Csátaljay-Consulting Kft.-nek az ügyvezetője, emellett 2007 óta a Deloitte Zrt. Adó- és jogi tanácsadás részlegének külső tanácsadó munkatársa. Ezt megelőzően tizennyolc éven át az APEH Általános Forgalmi Adó Osztályának szakmai vezetője volt. Az elmúlt években részt vett az áfa-szabályozás kidolgozásában, joggyakorlatának kialakításában. Számos általános forgalmi adó és számlázás tárgyú szakkönyv, publikáció szerzője, továbbá rendszeres előadója szakmai konferenciáknak, előadásoknak.

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. április 30-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 34.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

■ Negatív összegű számlák problémái (göngyölegek, kedvezmények, átalánydíjas szolgáltatások elszámoló számlája, visszáru). Mikor és milyen módon lehetséges negatív számlát kiállítani?

■ Számlázási problémák a Közösségen belülről és harmadik országból vásárolt termékek, igénybevett szolgáltatások esetén. Milyen számla fogadható be? Mikor kell a számlának magyar áfát tartalmaznia? Milyen szabályok vonatkoznak a számlakiállításra és az adatszolgáltatásra? Tévesen alkalmazott közösségi távértékesítés

■ Előleggel kapcsolatos számlázási kérdések. Nagy összegű előleget fizettek, de a végszámla összege kisebb. A számlán feltüntetettnél későbbi időpontban befolyt előleg, előleg és az előre adott pénz bizonylatolása közötti eltérések stb. Az előleg és a végszámla kiállításának mik a buktatói? Mikor kell nullára helyesbíteni az előleg számlát? Lehet-e sztornírozni az előlegszámlát? Alanyváltozás a szerződésben az előleg átvétele után

■ Számlázási kérdések a számlakiállítónál bekövetkező változásoknál. Adatváltozás, adószám-változás, szervezeti átalakulás, formaváltás esetén a számlákon még az új vagy még a régi adatokkal állítsák ki a számlákat? Korábbi időszakra hogyan kell kiadni a módosító bizonylatot?

■ A jogutódlásoknál felmerülő számlázási kérdések

■ A számlamódosítás egyes kérdései. Több módosító számla esetén melyik számlát kell módosítani, az alap számlát, vagy a legutolsó módosító számlát? Mikor kell a számlát sztornózni és mikor kell számlamódosítást alkalmazni? Hogyan kell számlát módosítani, ha a számlán több tétel változik, de ellentétes előjellel? stb.

■ Közösségi termékértékesítés vs. közösségen belüli távértékesítés. Tévesen alkalmazott távértékesítési szabályok, alanyi adómentesség a közösségi távértékesítésnél. Késve megkért közösségi adószám hatása a közösségi termékértékesítési és beszerzési ügyletekre

■ Egyes speciális esetek számlázása. Ingyenes ügyletről kell-e számlát kiállítani? Ingatlan-bérbeadás esetén kötelező-e a számla? Hogyan kell kezelni az apportot és üzletágátadást? Két helyről befolyó ellenérték számlázása. Piaci ártól eltolódott ellenértékű ügyletek számlázási kérdései

■ Ingatlan-hasznosítás számlázási kérdései. Online felületen hirdetett kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás számlázása, magánszemély általi ingatlan-bérbeadás, a meg nem jelenés esetére fizetendő díjak áfa kezelése, a számlák teljesítési időpontja, határozott idő előtt felmondott bérletnél beszedett díjak áfa kezelése és helyes számlázása stb.

■ Építési munkák fordított adózásával kapcsolatos számlázási kérdések a 2023-as és a 2024-es változások tükrében [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pont változása]. Az ingatlan fogalma, a hatósági engedély fogalma, alvállalkozói láncolatok kérdésköre, a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtássá minősítés jelentősége, fogalma, eltérés a kulcsra kész felépítést vállaló és a csak részmunkát végző vállalkozó fordított adózásában stb.

■ Tipikus számlázási hibák az ingatlan bérleti díjhoz kapcsolódóan átterhelt közüzemi költségek számlázásában

■ Időszaki elszámolású (folyamatosan teljesített ügyletről kiállított) számlák módosítása, elszámolószámlák kiállítása

■ Mi a különbség a gyűjtőszámla és az időszaki elszámolású számla között? Mikor melyiket használjuk?

■ Milyen problémák merülnek fel az időszaki elszámolású számlák kiállításakor és azok módosításakor? Hogyan és mikor állítunk ki időszaki elszámolású ügyleteknél elszámoló számlát, módosító számlát?

■ Mikor melyik teljesítési időpont szabályt kell alkalmazni a folyamatosan teljesített ügyleteknél? Mitől lesz egy ügylet folyamatosan teljesített?

■ Számlázási problémák a részteljesítés és a részletfizetés kezelésénél. A részletfizetéssel járó jogátengedések és kötelezettségvállalások számlázási buktatói

■ Tipikus számlázási kérdések az ingatlanokkal kapcsolatban. Funkcióváltáson átesett ingatlanok értékesítése, az ingatlan státuszának változása – régi és új – az előleg és a végszámla között, az ingatlan mint tárgyi eszköz stb.

■ A saját rezsis és az idegen kivitelezős beruházás elhatárolása, számlázási kérdései, bérelt ingatlanon megvalósított beruházások áfa kezelése

■ Gyakran előforduló számlázási hibák láncügyleteknél és háromszögügyleteknél és azok következményei

■ Az utalványok és a kupon-akciók számlázási buktatói – eltérések és azonosságok

A transzferár-korrekciók áfa és számlázási kezelése

■ Harmadik országban teljesített ügyletek számlázásnál felmerülő hibák

Az áfa körön kívüli kártérítés fogalmának helytelen értelmezéséből fakadó számlázási anomáliák

■ Téves adózási móddal és teljesítési hellyel kiállított számlák helyes javítása

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS