Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
BELFÖLDI ÁFA MESTERKURZUS
2 napos tantermi/online szakmai képzés, államilag elismert tanúsítvánnyal
(Nyilvántartási szám: E-001513/2016/D019)
[Utolsó időpont]
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2022. november 28. (hétfő) + november 29. (kedd), 09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE

[UTOLSÓ IDŐPONT! 2022. december 31-ig lehet már csak államilag engedélyezett tanúsítványt szerezni.]

tantermi

Személyes részvétel. Eltörölték a aktuális járványügyi szabályokat. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz, ebédszünetben fóliázott óriásszendvicsek). Íróeszköz, háttéranyag nyomtatott és elektronikus formában, WIFI. A képzés alatt, egy-egy témablokk után kérdezési lehetőség. Parkolási lehetőség térítés ellenében. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid, könnyű záróvizsga után). A tantermi képzés ÁFA-mentes.

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés előtt és közben online kérdezési lehetőség. Háttéranyag elektronikus formában. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid, könnyű online záróvizsga után). Az élő/online képzés ÁFA-mentes.

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
áfa szakértő, jogász

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2022. november 25-ig!
Lehetőség van a részvételi díj 2 részletben történő kiegyenlítésére, ebben az esetben az átutalásos fizetési módot válassza a webshopban és a megjegyzésbe írja be: „Fizetés 2 részletben”!
Információk, egyedi ajánlatkérés: Romhányi Andrea (Tel.: +36-20-378-5962, E-mail: romhanyi.andrea@vezinfo.hu)
Alap részvételi díj 2 napra (kedvezmények nélkül): 99.900 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.900 Ft/fő helyett 69.930 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 99.900 Ft/fő helyett 66.435 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.900 Ft/fő helyett 69.930 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 99.900 Ft/fő helyett 66.435 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció
09.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Szünet
12.45–16.00: Előadás 2. része
A tantermi és az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.
A 2 napos tantermi vagy élő/online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.
Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.
A tantermi vagy élő/online képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).

Tematika:

A kurzus keretében gyakorlati szemszögből, de mégis rendszerezve tekintjük át az áfa és számlázási szabályokat konkrét példákon és számlamintákon keresztül. Nemcsak az alapszabályokat és az általános szabályokat, hanem az egyes speciális ügylettípusokat is megismerjük.

Tematika:

 • Az áfa szerinti minősítés és a számlázás kapcsolata
 • Mikor kell az Áfa törvény mikor a Számviteli törvény és mikor a polgári jog szabályait alkalmazni a helyes számlázás és számlabefogadás során?
 • Adóalanyok fogalma
 • Különös adóalanyiságok (pl az ingatlanértékesítés megteremtette adóalanyiság)
 • Csoportos adóalanyiság

Áfa köteles, adóztatandó ügyletek

 • Az ügyletek áfa minősítésének szempontjai
 • Az egyszerű és az összetett ügyletek áfa és számlázási specialitásai
 • Termékértékesítések (sima adásvétel, részletre eladás, halasztott fizetés, bizományi ügylet, zártvégű lízing, zálog- és árverés keretében teljesített értékesítések)
 • Szolgáltatásnyújtások (ügynöki szolgáltatás, jogátengedések, passzív magatartások, mint szolgáltatások)
 • Közvetített szolgáltatás, továbbszámlázott szolgáltatások
 • Az adóköteles ellenérték fogalma
 • A nem áfa köteles kártérítés új fogalma a közösségi jog alapján – a kártalanítások
 • Előleg, foglaló, bánatpénz, óvadék, letét, támogatás kezelése az áfa-ban
 • Csere- és barterügyletek
 • A térítésmentes átadások, ingyenes szolgáltatások – áfásan és áfa nélkül (áruminta, kis értékű ajándék, közcélú adomány és egyéb nem áfás ügyletek)
 • Saját rezsis beruházás és egyéb egyszereplős áfa köteles ügyletek
 • Költségátterhelések kezelése

Adómentességek

 • Adólevonási joggal együttjáró adómentesség (valódi adómentesség)
 • Alanyi mentesség – a KATA szerint adózókat megillető mentesség
 • Tevékenységhez kötődő adómentesség (tárgyi mentesség)

Az adófizetés időpontja

 • A teljesítési időpont és az adókötelezettség keletkezési időpont mikor esik egybe és mikor válik el egymástól
 • A teljesítési időpont szabályai – az adójogi tényállás megvalósulásának időpontja
 • A részteljesítés
 • A folyamatosan teljesített vagy időszaki elszámolású ügyletek fogalma, számlázása – a négy teljesítési időpont szabály helyes alkalmazása, az időszaki elszámolású előleg, ugyanazon időszakra vonatkozó több esedékesség, a teljes időszaki díj előre fizetése, pótlólagos kiszámlázások stb.
 • A fordított adózású ügyletek utáni adófizetés: melyik bevallásban szerepelteti a számlakibocsátó és a számla befogadó?
 • Mit jelent az áfában az, hogy előleg és hogyan kell számlázni?
 • A több alkalommal fizetett előleg és a 100 %-os előleg kezelése – az ún. egybizonylatos megoldás az előlegnél

Az adóalapra vonatkozó szabályok, árengedmény, járulékos költség, mellékszolgáltatás, elszámolási kötelezettséggel átvett pénzek, ingyenes ügyletek adóalapja

Ingyenes ügyletek adóalapja

Áfalevonási és visszaigénylési szabályok

 • Milyen feltételeket kell teljesíteni az áfa visszaigényléséhez, levonásához
 • Az áfalevonás tartalmi feltételei
 • Az adólevonási tiltások és az azok alóli mentesülés
 • Mit jelent és hogyan kell igazolni a számla gazdasági tevékenységhez történő kapcsolódását?
 • A patner ellenőrzési mechanizmus a számla befogadása során
 • Az áfa levonás időpontja – mikor kell önellenőrizni és mikor nem? Mikor lehet választani?

A bejövő áfa arányosítása

 • Az arányosítás szabályai és módszerei
 • Bevétel alapú megosztás és egyéb természetes mértékegység alapján történő arányosítás
 • A költségvetési támogatások szerepe az arányosításnál

Egyenes-fordított adózás

 • A fordított adózás fajtái
 • A belföldi fordított adózás alkalmazási esetkörei – személyi feltételek és ügylettípusok
 • Az építőiparhoz kapcsolódó fordított adózás speciális kérdései
 • A fordított adózású ügyletek számlázása, számlahelyesbítése, bevallásban való szerepeltetése
 • Adózási mód korrekciójának kezelése

Számlázási szabályok

 • Számlázási alapelvek
 • A gazdasági események és a számlázás kapcsolata
 • Milyen dokumentumok szükségesek a számla kiállításához illetve a számla alátámasztásához a számla kibocsátónál és a számla befogadónál
 • Számlázási alapelvek a gyakorlatban
 • Mikor lehet és kell csak számviteli bizonylatot kiállítani
 • Az áfa-ban használatos számviteli bizonylatok – mikor és hogyan kell kiállítani és mit kell tartalmazni?
 • Mikor kötelező számlát kiállítani és mikor lehet helyettesíteni egyszerűsített számlával?
 • MI a különbség az áfa körön kívüli és az áfa területi hatályán kívüli ügyletek bizonylatolása között
 • A számla tartalma
 • A számla előállítási módja
 • Az online számlázás a kibocsátott számláknál
 • Az elektronikus adatszolgáltatás (online számla) 2020. július 1-től és 2021-től hatályos szabályai
 • A befogadott számlákról beadandó adatszolgáltatás új szabályai (belföldi áfa összesítő)
 • A számla helyesbítése az online számlázás során
 • A szabályos helyesbítő számla tartalmi kellékei
 • A jóváíró számla, stornó számla, érvénytelenítő számla, helyesbítő számla
 • A számlával egy tekintet alá eső okirat
 • Speciális számlakorrekciós esetek (nem megfelelő vevő, hiba a vevő adataiban, elírások javítása, teljesítési időpont korrekciója, egyén nem adót érintő adatok javítása)
 • Az időszaki elszámolású számlák javítása, ellenérték növekedése, csökkentése, adómérétk javítása, pótlólagos kiszámlázások, elszámolószámla kiállítása stb.
 • Melyik bevallásban kell figyelembe vennie a módosításokat a számla kibocsátónak és a számla befogadónak?
 • A nyugtakibocsátás
 • Az online pénztárgép, a nyugta helyetti számlakibocsátás
 • PTGSZLAH szerepe

Egyéb dokumentumok szerepe az áfában

 • Szerződések, teljesítési igazolások, kereskedelmi partnerek ellenőrzését tanúsító dokumentumok, üzleti ellenőrzési eljárás dokumentációja, számviteli bizonylatok, szállítólevelek, fuvarlevelek, nyilatkozatok stb. jelentősége, összefüggései.

Az ingatlanokkal összefüggő áfa szabályok

 • Az ingatlanértékesítés szabályai (mikor kötelezően adóköteles az értékesítés, mikor adómentes és mikor fordított adózású)
 • Építési telek, beépített ingatlan, beépítetlen ingatlan, mezőgazdasági földterület, művelésből kivett földterület, használt, új ingatlan értékesítése (adómérték, adózási mód, teljesítési időpont, a levont áfa utólagos korrekciója, áfa fizetés és levonás)
 • A lakóingatlan értékesítésével és a vásárlással összefüggő speciális szabályok – 5 %-os adókulcsra vonatkozó átmeneti rendelkezés, adólevonási tiltás és mentesülési esetek a lakóingatlannál
 • Adókötelezettség választása és az öt éves szabály
 • Mikor merül fel pótlólag áfa visszafizetési kötelezettség adómentes ingatlanértékesítésnél? És mikor lehet pótlólag áfát visszaigényelni az ingatlan eladása során
 • Ingatlanbérbeadás
 • Adókötelessé tétel és adómentes bérbeadás – az 5 éves szabály értelmezése
 • A bérlőre átterhelt közüzemi költségek áfa minősítése és számlázása

A személygépkocsira, cégautóra vonatkozó áfa szabályok – beszerzés, adólevonási tiltás és az alóli mentesülés, tankolt üzemeanyag, üzemanyagkártyás konstrukciók áfa kezelése, személygépkocsi fenntartási, üzemeltetési költségek áfá-ja, a személygépkocsi bérleti díj áfa kezelése (50%-os diktált levonási hányad és a tételes elszámolás áfa szabályai, útnyilvántartás, egyéb nyilvántartások)

Speciális ügyletek

 • Munkáltató és a munkavállalók közötti ügyletek áfa kezelése és bizonylatolása (utazási bérlet, telefonhasználat, étkeztetés, üdültetés, munkaruha, üzemeanyagköltség, cégautó magánhasználata, költségtérítések, juttatások stb.)
 • Használt cikk értékesítők adózása
 • A szálláshelyszolgáltatókra vonatkozó áfa szabályok
 • Disztribútorok, viszonteladók
 • Termékelőállítők és a bérmunkát végzők áfa kérdései
 • Idegenforgalmi árrés adózás, utazási irodák,
 • Holdingok áfa elszámolásának specialitásai
 • Költségvetési szervek, nonprofit szervezetek áfa és számlázási specialitásai
 • Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos speciális ügyletek
 • A KATA szerinti adózók és az áfa

Promóciók, marketingakciók áfa kezelése

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS