Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
BELFÖLDI ÁFA MESTERKURZUS (Videó/E-learning)
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát
Értékesítés: 2023. december 31-ig. Megtekintés: 2024. március 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontjai: 2023. december 13. (szerda) + 2023. december 14. (csütörtök)

VIDEÓ/E-LEARNING

8 db videó, 12 óra tananyag

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2023. december 13-14.) után leghamarabb 6 nappal (2023. december 20.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. május 31-ig lehet a videót ingyenesen korlátlanul megtekinteni. A videó/e-learning kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga! Fontos! Az értékesítés 2023. december 31-én zárul.

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
áfa szakértő, jogász
Saját adótanácsadó cégének, a Csátaljay-Consulting Kft.-nek az ügyvezetője, emellett 2007 óta a Deloitte Zrt. Adó- és jogi tanácsadás részlegének külső tanácsadó munkatársa. Ezt megelőzően tizennyolc éven át az APEH Általános Forgalmi Adó Osztályának szakmai vezetője volt. Az elmúlt években részt vett az áfa-szabályozás kidolgozásában, joggyakorlatának kialakításában. Számos általános forgalmi adó és számlázás tárgyú szakkönyv, publikáció szerzője, továbbá rendszeres előadója szakmai konferenciáknak, előadásoknak.

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2023. december 31-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 99.000 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

A kurzus elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a kurzuson.

Vizsga a kurzus végén: nincs.

Tematika:

A kurzus keretében gyakorlati szemszögből, de mégis rendszerezve tekintjük át az áfa szabályokat konkrét példákon keresztül. Nemcsak az alapszabályokat és az általános szabályokat, hanem az egyes speciális ügylettípusokat is megismerjük.

Tematika:

Az Áfa törvény változásai (építőipari fordított adózás új szabályai, az alanyi mentességre vonatkozó új szabályok, a VIDA hatása a belföldi ügyletek kezelésére stb.)

Adóalanyok

Adóalanyok fogalma

Különös adóalanyiságok (pl. az ingatlanértékesítés megteremtette adóalanyiság)

Csoportos adóalanyiság

Áfa köteles, adóztatandó ügyletek

Az ügyletek áfa minősítésének szempontjai

Az egyszerű és az összetett ügyletek áfa és számlázási specialitásai

A termékértékesek és a szolgáltatásnyújtások elhatárolási szabályai

Termékértékesítések (sima adásvétel, részletre eladás, halasztott fizetés, bizományi ügylet, zártvégű lízing, zálog- és árverés keretében teljesített értékesítések)

Szolgáltatásnyújtások (ügynöki szolgáltatás, jogátengedések, passzív magatartások, mint szolgáltatások)

Közvetített szolgáltatás, továbbszámlázott szolgáltatások

Az adóköteles ellenérték fogalma

A nem áfa köteles kártérítés új fogalma a közösségi jog alapján – a kártalanítások

Előleg, foglaló, bánatpénz, óvadék, letét, támogatás kezelése az áfaban

Csere- és barterügyletek

Saját rezsis beruházás és egyéb egyszereplős áfa köteles ügyletek

Költségátterhelések kezelése

Az ingyenes ügyletekre vonatkozó áfa szabályok – térítésmentes átadások, ingyenes szolgáltatások – áfásan és áfa nélkül (áruminta, kis értékű ajándék, közcélú adomány és egyéb nem áfás ügyletek)

Adómentességek

Adólevonási joggal együttjáró adómentesség (valódi adómentesség)

Alanyi mentesség – a KATA szerint adózókat megillető mentesség

Tevékenységhez kötődő adómentesség (tárgyi mentesség)

Az adófizetés időpontja

A teljesítési időpont és az adókötelezettség keletkezési időpont mikor esik egybe és mikor válik el egymástól

A teljesítési időpont szabályai – az adójogi tényállás megvalósulásának időpontja

A részteljesítés

A folyamatosan teljesített vagy időszaki elszámolású ügyletek fogalma

Az adóalapra vonatkozó szabályok

Árengedmény kezelése az áfában

Járulékos költség és a mellékszolgáltatás

Elszámolási kötelezettséggel átvett pénzek kezelése

Ingyenes ügyletek adóalapja

Áfalevonási és visszaigénylési szabályok

Milyen feltételeket kell teljesíteni az áfa visszaigényléséhez, levonásához?

Az áfalevonás tartalmi feltételei

Az adólevonási tiltások és az azok alóli mentesülés

Mit jelent és hogyan kell igazolni a számla gazdasági tevékenységhez történő kapcsolódását?

A patner ellenőrzési mechanizmus a számla befogadása során

Az áfa levonás időpontja – mikor kell önellenőrizni és mikor nem? Mikor lehet választani?

A bejövő áfa arányosítása

Az arányosítás szabályai és módszerei

Bevétel alapú megosztás és egyéb természetes mértékegység alapján történő arányosítás

A költségvetési támogatások szerepe az arányosításnál

A tárgyi eszközökre vonatkozó arányosítási szabályok, a tárgyi eszköz figyelési időszak

Egyenes-fordított adózás

A fordított adózás fajtái

A belföldi fordított adózás alkalmazási esetkörei – személyi feltételek és ügylettípusok

Az építőiparhoz kapcsolódó fordított adózás speciális kérdései

A fordított adózású ügyletek számlázása, számlahelyesbítése, bevallásban való szerepeltetése

Adózási mód korrekciójának kezelése

Az ingatlanokkal összefüggő áfa szabályok

Az ingatlanértékesítés szabályai (mikor kötelezően adóköteles az értékesítés, mikor adómentes és mikor fordított adózású)

Építési telek, beépített ingatlan, beépítetlen ingatlan, mezőgazdasági földterület, művelésből kivett földterület, használt, új ingatlan értékesítése (adómérték, adózási mód, teljesítési időpont, a levont áfa utólagos korrekciója, áfa fizetés és levonás)

A lakóingatlan értékesítésével és a vásárlással összefüggő speciális szabályok – 5%-os adókulcsra vonatkozó átmeneti rendelkezés, adólevonási tiltás és mentesülési esetek a lakóingatlannál

Adókötelezettség választása és az öt éves szabály

Mikor merül fel pótlólag áfa visszafizetési kötelezettség adómentes ingatlanértékesítésnél? És mikor lehet pótlólag áfát visszaigényelni az ingatlan eladása során?

Ingatlanbérbeadás

Adókötelessé tétel és adómentes bérbeadás – az 5 éves szabály értelmezése

A bérlőre átterhelt közüzemi költségek áfa minősítése és számlázása

A személygépkocsira, cégautóra vonatkozó áfa szabályok – beszerzés, adólevonási tiltás és az alóli mentesülés, tankolt üzemeanyag, üzemanyagkártyás konstrukciók áfa kezelése, személygépkocsi fenntartási, üzemeltetési költségek áfája, a személygépkocsi bérleti díj áfa kezelése (50%-os diktált levonási hányad és a tételes elszámolás áfa szabályai, útnyilvántartás, egyéb nyilvántartások)

Speciális ügyletek

Munkáltató és a munkavállalók közötti ügyletek áfa kezelése és bizonylatolása (utazási bérlet, telefonhasználat, étkeztetés, üdültetés, munkaruha, üzemeanyagköltség, cégautó magánhasználata, költségtérítések, juttatások stb.)

Használt cikk értékesítők adózása

A szálláshelyszolgáltatókra vonatkozó áfa szabályok

Disztribútorok, viszonteladók

Termékelőállítók és a bérmunkát végzők áfa kérdései

Idegenforgalmi árrés adózás, utazási irodák

Holdingok áfa elszámolásának specialitásai

Értékpapírokkal, részesedésekkel kapcsolatos ügyletek, portfólió átruházás, finanszírozás áfa kérdései

A kapcsolt felek közötti ügyletek speciális áfa szabályai

■ Apportra, üzletágátadásra vonatkozó áfa szabályok

A lízinggel összefüggő áfa kérdések

Költségvetési szervek, nonprofit szervezetek áfa és számlázási specialitásai

Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos speciális ügyletek

A KATA szerinti adózók és az áfa

■ Promóciók, marketingakciók áfa kezelése – a többszereplős árengedményi ügyletek, marketingakciók

■ Az utalványokra, voucherekre vonatkozó speciális áfa szabályok

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS