Belföldi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2018
Adómérték-csökkenések, Online számlázó programok, Belföldi összesítő jelentés, Ingatlanok ÁFA-ja, Adólevonás, Időszaki elszámolás, Előleg, Ingyenes ügyletek, Árengedmények, Fordított adózás, Számlakorrekció
+ Könyv kedvezménnyel!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 8 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Időpont:

2018. június 25., hétfő, 09.30–16.30, regisztráció 8.30-tól.

Előadó(k):

09.30–16.30: Dr. Csátaljay Zsuzsanna 
(adószakértő, áfa szakértő, jogász)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 27.300 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 21.840 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 20.750 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 19.110 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 27.300 Ft + áfa/fő helyett 18.155 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Spóroljon 4.000 Ft-ot!

Kizárólag a konferencia mellé most 4.000 Ft-kedvezménnyel, 13.900 Ft helyett 9.900 Ft-ért, megvásárolhatja a Belföldi ügyletek ÁFA-ja és számlázása (Nagy ÁFA Kézikönyv I.) című szakkönyvet.

A jelentkezésnél a kiegészítő termékek közül válassza ki a Belföldi ügyletek ÁFA-ja és számlázása című szakkönyvet és máris Öné 27% kedvezménnyel!

Forgatókönyv:

08.30–09.30: Regisztráció, kávészünet
09.30–11.00: Előadás 1. része
11.00–11.10: Kávészünet
11.10–12.40: Előadás 2. része
12.40–13.20: Ebédszünet
13.20–14.50: Előadás 3. része
14.50–15.00: Kávészünet
15.00–16.30: Előadás 4. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

Tematika:

Áfa- és számlázási szabályok 2018-ra vonatkozó változásai: Kedvezményes áfa-kulcsok ■ Adómérték-csökkentések ■ Adómérték-csökkenés az étkezőhelyi szolgáltatásnál ■ Internet-hozzáférési szolgáltatásnál az adómérték-csökkentés ■ Belföldi összesítő jelentés értékhatárának leszállítása, az összesítő szabályai ■ Számlázó rendszerek online bekötésének szabályai ■ Turizmusfejlesztési hozzájárulás ■ Az Art. egyes áfát érintő rendelkezéseinek beépítése az Áfa törvénybe ■ Egyéb változások ismertetése ■ Új, nagy jelentőségű, Magyarországot érintő bírósági ügyek – Kúria, EUB ■ Glencore-ügy: nem lehet megvonni a késedelmi kamat utalást az adózótól késedelmes kiutalás esetén, önmagában attól, hogy mulasztási bírsággal sújtja a NAV az együttműködés hiánya miatt, ha az eljárás elhúzódása nem kizárólag az adózó hibája ■ Kúria: az ellenőrzési határidő túllépése esetén nem szabható ki adóbírság és késedelmi pótlék ■ Farkas-ügy: Ha hibásan egyenes adózással állították ki a számlát fordított adózású ügyletről és a befogadó azt levonta, akkor a NAV-nak kell visszatéríteni a számla befogadójának a kibocsátó felé megfizetett áfát, ha a kibocsátó megszűnés miatt nem tud számlát korrigálni és visszatéríteni neki az áfát. Ilyen esetben a maximális, 50%-os adóbírság kiszabása is közösségi jogba ütközik.

Ingatlannal összefüggő aktuális kérdések és változások: ■ Új közösségi ingatlan fogalom és következményei ■ Építési telek, lakóingatlan, új, félkész ingatlan fogalma ■ Egyes építési eljárások hatása az áfára: építési engedély, használatbavételi engedély, egyszerű bejelentéshez kötött eljárás ■ Adómérték alkalmazása ingatlanok esetében ■ Új közösségi ingatlan fogalom – mit érint? Érinti-e a fordított adózás alkalmazását? Mit tekintünk ingatlannak? Hogyan minősülnek az ingatlanon végzett munkák? ■ Ingatlan értékesítése ■ Lakóingatlan-értékesítés 5%-os adómértékének feltételei ■ Hasznos alapterület számítása a lakóingatlan kedvezményes áfa-kulcsú értékesítése kapcsán ■ Mikor 5%-os az építkezés során az áfa? ■ Ingatlan-bérbeadás ■ Lakóingatlan értékesítés 5%-os áfa kulcsa és a kivezetéssel összefüggő átmeneti rendelkezések ■ Egyenes–fordított adózás az ingatlan-értékesítésnél ■ Ingatlan-értékesítés áfa szabálya mikor egyenes áfás, mikor adómentes, mikor fordított áfás az ingatlan-értékesítés? ■ Adókötelezettség és mentesség, adókötelezettség választásának szabályai.

Egyéb ÁFA és számlázási aktuális témák (1. rész): Adókötelezettség keletkezési időpontja, teljesítési dátuma ■ Teljesítési időpont szabályok szerepe ■ Fizetési kötelezettség keletkezése, azaz a teljesítés időpontjának meghatározása ■ Részteljesítés, részletfizetés fogalma ■ Időszaki elszámolású (folyamatosan teljesített) ügyletek szabályai ■ Teljesítési időpont ■ Hogyan kell számlázni, ha előre történik a fizetés, és hogyan, ha utólag? ■ Fő szabály – Mikor az elszámolási időszak utolsó napja a teljesítési időpont? ■ Kivétel szabályok ■ Mikor a számla kelte a teljesítési időpont? ■ Mikor a fizetési határidő a teljesítési időpont? ■ Mikor a 60. nap a teljesítési időpont? ■ Előleg szabályt kell-e alkalmazni és mikor? Hogyan kell bizonylatolni? Mikor fordul elő az előleg számla és hogyan lehet kiküszöbölni? ■ Hogyan kell számlázni, ha a folyamatos teljesítésű ügylet egyben fordított adózású is? ■ Bérleti díj és közüzemi költség kiszámlázása külön számlán ■ Mi a különbség a részteljesítés, a részletfizetés, az elnyújtott teljesítés és az időszaki elszámolás között? ■ Folyamatosan teljesített szállítások számlázása ■ Könyvelési és tanácsadói díjak számlázása ■ Számlakorrekciók kezelése időszaki elszámolású ügyleteknél ■ Mikor kell önellenőrizni és mikor nem? ■ Gyűjtőszámla és az időszaki elszámolás azonosságok és különbségek.

Egyéb ÁFA és számlázási aktuális témák (2. rész): Előleg, foglaló ■ Kártérítés, kártalanítás ■ Kötbér, bánatpénz ■ Kompenzálás, csereügylet ■ Teljesítés-meghiúsítás kezelése ■ Visszáruk, visszaszámlázások, költségátterhelések, jóváírások ■ Előleg szabályaiTérítésmentes ügyletek kezelése (ingyenes termékátadás, ingyenes szolgáltatás) ■ Mikor lehet áfa nélkül átadni terméket, szolgáltatást? ■ Áruminta, Kis értékű ajándék, Közcélú adomány ■ Adóalap az ingyenes ügyleteknél ■ Bizonylatolás az ingyenes ügyleteknél ■  Áfa áthárítása ■ Adólevonás ingyenes ügyleteknél ■ Árengedmények rendszere, számlázása ■ Pénzbeli árengedmény ■ Skontó ■ Értékesített termék, szolgáltatás mennyiségére tekintettel adott engedmény ■ Üzletpolitikai célú engedmény ■ Természetbeni árengedmény ■ Pont- és kuponakciók számlázása ■ Egyenes–fordított adózás ■ Belföldi fordított adózás ■ Fordított adózás személyi feltételei ■ Fordított adózás alá tartozó ügyletek az építőiparban, az ingatlanértékesítésben, a munkaerő-kölcsönzésben, gabona-, vas- és acélértékesítésben ■ Mikor adózik fordítottan a generálkivitelező és mikor az alvállalkozó? ■ Fordított adózásos ügyletek számlázása ■ Előleg a fordított áfás ügyleteknél ■ Levonási jog gyakorlása ■ Személyi, tárgyi, tartalmi feltételek ■ Meddig terjed a felelősség a számla hibájáért? ■ Szerződéses partner ellenőrzésével összefüggő kötelezettség mit takar? ■ Új kötelezettség minden áfa-alanynál: a szerződéses partner ellenőrzési mechanizmus ■ Mit vár el az adóhatóság a bejövő számláknál és a kimenő számláknál? ■ Levonási tilalmak és mentesülések: személygépkocsi és lakóingatlan ■ Személygépkocsi áfája ■ Beszerzés, építés, lízing, bérbeadás, bérbevétel, levonási tilalmak és mentesülések, arányosítás, továbbértékesítés, tárgyi eszköz, cégautó.

Számlázás technikai szabályai, számlakorrekció, számlázó programmal kapcsolatos követelmények: ■ Számlázás technikai szabályai ■ Számlázási alapelvek ■ Számlakibocsátási kötelezettség ■ Számlázási rend ■ Mikor nem kell számla? ■ Nyugta használata ■ Nyugta helyett kiállított számla ■ Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása ■ Külfölditől igénybevett szolgáltatás ■ Számlakibocsátás átvállalása, az önszámlázás szabályai ■ Számlakorrekció ■ Számlakibocsátó, számlabefogadó ■ Utólagos adóalap-csökkentés ■ Tárgyi feltétele ■ Fizetendő adó csökkentésének elszámolása ■ Korrekciós számla befogadójának adóelszámolása ■ Visszáru áfa-elszámolása ■ Új NAV álláspont: hibás számla alapján történő adólevonás illetve számla javítás az adóellenőrzés során ■ Korrekciós számla előállítása ■ Mit jelent az, hogy számlával egy tekintet alá eső okirat a gyakorlatban és mi a különbség a helyesbítő számlával? ■ Mit kell legalább tartalmazni a korrekciós bizonylatnak és mi nem kötelező elem? ■ Korrekciós és csoportos korrekciós számla ■ Alkalmazandó árfolyam ■ Számlakorrekció a bevallásban ■ Számszaki eltérések kezelése ■ Kibocsátó fizetendő adójának csökkentése ■ Érvénytelenség, hibás teljesítés, visszáru ■ Minőségi kifogás, előleg visszatérítés, árleszállítás ■ Göngyöleg, részletvétel meghiúsítás ■ Téves adókulcs korrekciója ■ Befogadó levonható adójának csökkentése ■ Külfölditől igénybevett szolgáltatás, közösségi termékbeszerzés és fordított adózású ügyletek korrekciója, időszaki elszámolású ügyletek korrekciója ■ Számlázó programmal kapcsolatos követelmények ■ Elektronikus számla kiállítása és befogadása ■ Hogyan érvényesül a magyar gyakorlatban az elektronikus számlázás? ■ PDF-ben kiállított számla.

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>