BÉRÜGYI REFERENS KÉPZÉS
3 napos online szakmai képzés, államilag elismert tanúsítvánnyal
(Nyilvántartási szám: E-001513/2016/D013)
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2021. május 6. + május 13. + május 20. (csütörtökönként), 09.00–15.00, regisztráció 8.30-tól

ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés közben online kérdezési lehetőség. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid online záróvizsga után). Az élő/online képzés ÁFA-mentes.

Előadó(k):

09.00–15.00: Dr. Bittó Renáta

szakvizsgázott jogász, európai szakjogász, protokollszakértő, oktató, tréner
09.00–15.00: Jakab Nóra
társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó, mérlegképes könyvelő

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj 3 napra (kedvezmények nélkül): 82.000 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 82.000 Ft/fő helyett 65.600 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 82.000 Ft/fő helyett 62.320 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 82.000 Ft/fő helyett 57.400 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 82.000 Ft/fő helyett 54.530 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció
09.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Szünet
12.45–15.00: Előadás 2. része
Az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

A 3 napos élő/online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.

Az élő/online képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres online záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).

Tematika:

Képzés célja: A résztvevők ismerkedjenek meg a bérügyi ügyintézés alapjaival, a bérügyi munkavégzésre vonatkozó jogszabályokkal, és a bérügyes feladatok gyakorlatával, annak érdekében, hogy olyan alapismeretekre tegyenek szert, amelyek felkelthetik az érdeklődésüket, és a későbbiekben tovább tudnak építkezni a képzésen megszerzett ismeretanyagukra alapozva.

Képzés célcsoportja: Azok a felnőtt személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy Európai Uniós támogatásban részesülő résztvevők.

Szakmai kompetenciák: A képzést elvégző résztvevő a képzés során megszerezhető kompetenciák által képessé válik:

ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás stb.) feladatokat,

közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan,

■ értelmezni és kitölteni a bérügyi nyomtatványokat,

összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,

hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni.

Tematika:

Munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok kötelezettségei

A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerje a Munka Törvénykönyve által meghatározott szabályokat, és munkavégzése során alkalmazni tudja azokat. A résztvevőnek tisztában kell lennie a jogszabályi környezettel annak érdekében, hogy munkáját mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően tudja végezni. További cél, hogy az oktatás által a résztvevő képessé váljon bérszámfejtési és a bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatokat végezni, a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézni, a munkavállalók jövedelmét a hatályos jogszabályok szerint meghatározni, a kapcsolódó nyilvántartásokat vezetni, bevallásokat elkészíteni.

■ Munkaerő-gazdálkodás elmélete és gyakorlata 

■ A munka fogalma, a munkafolyamat

■ Munkajog és munkaügyi alapok

■ Jogok és kötelezettségek gyakorlása

■ A munkaviszony fogalma, alanyai

■ Munkaviszony létesítése, munkaszerződés fogalma, tartalma

■ Munkaszerződés teljesítése, munkáltató és munkavállaló kötelezettségei

■ Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, jogkövetkezmények

■ A munkaszerződés módosítása

■ A munkaviszony megszűnése és megszüntetése, megszűnés és megszüntetés módjai

■ A munka díjazása

■ A munkabér fogalma, részei

■ A munkaviszony egyes speciális típusai

■ A bérszámfejtés gyakorlata

■ A dolgozó beléptetésével kapcsolatos feladatok

■ Bérszámfejtés

■ A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos feladatok

Bérügyi ismeretek

A tananyagegység célja a társadalombiztosítási jogviszonyok értékelése, a biztosítási jogviszonyok csoportosítása és elbírálása, illetve ezekhez a jogviszonyokhoz tartozó közterhek megismerése.

■ Bruttó bér, nettó bér, a munkavállalót és a munkáltatót terhelő adók és járulékok

■ Személyi jövedelemadó alanya, alapja

■ Személyi jövedelemadót érintő kedvezmények

■ Béren kívüli juttatások rendszere

■ Biztosítási kötelezettség

■ Szociális hozzájárulási adó mértéke, az adó alanya, alapja

■ Adófizetési kötelezettséget keletkeztető jogviszonyok

■ Nyugdíjasak egyéni járulékfizetése

■ Járulék alapja, mértéke, kiszámítása

■ Egészségügyi szolgáltatási járulék

■ Táppénz hozzájárulás

■ EKHO szerinti adózást választó munkavállalói közteherfizetése

■ EKHO alapja, mértéke

■ Nyilvántartási, bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség

■ Járulékfizetéssel, bevallással, adatszolgáltatással és bejelentéssel összefüggő mulasztások szankciói,

■ Éves jövedelemigazolás elkészítése a munkavállaló részére (M30, adatlap-évszám)

■ Adatszolgáltatás a vállalkozók felé a befizetendő adókról, járulékoktól, azok határidejéről kapcsolattartás a bérszámfejtő program készítőivel,

■ Jogszabályok követése, értelmezése, alkalmazása

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>