CIVIL/NONPROFIT 2021 Konferencia
Működés, Számvitel, Adózás
Egyesületek, Alapítványok, Civil társaságok
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2021. május 5., szerda, 09.00–13.30, regisztráció 8.30-tól

ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS vagy VIDEÓ/E-LEARNING

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés előtt és közben online kérdezési lehetőség.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (május 5.) után leghamarabb 7 nappal (május 12.) lehet a videót megnézni, innentől kezdve 15 nap áll rendelkezésre a megtekintésre (tehát legkésőbb május 27-ig).

Előadó(k):

09.00–13.30: Gottgeisl Rita

könyvvizsgáló, adószakértő

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 21.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (2.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 19.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (3.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 18.900 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (4.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 17.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (5.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 16.900 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció
09.00–11.00: Előadás 1. része
11.00–11.30: Szünet
11.30–13.30: Előadás 2. része
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Kinek szól a konferencia? A civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, civil társaságok) vezetőinek, ügyintézőinek, valamint az őket könyvelő kollégáknak.

Az előadás bemutatja, hogyan kapcsolódnak az adózási és számviteli előírások a szervezetek napi feladataihoz, mit mutatnak a számok a végzett tevékenységükről. A szervezetek mindennapjaiból vett példákon keresztül ismertetjük, hogy mire kell figyelni egy döntés meghozatalánál a jog, az adózás és a számvitel oldaláról.

A képzés célja, hogy az előadás végén mindenki úgy érzi majd, hogy a számviteli beszámoló, a pályázatok, támogatások elszámolása olyan tükör, mely számokon keresztül mutatja be a civil szervezet munkáját, eredményeit, azt, hogy milyen hatékonysággal érte el a kitűzött célt, melyik feladat mibe került.

Az átlátható és pontos nyilvántartás alapjául szolgál a következő jó döntésnek, de ehhez párbeszéd kell a szervezet vezetői, szakemberei és az adminisztráció végzője, a könyvelő között. Fontos, hogy értsük egymást!

Tematika:

MŰKÖDÉSI KERETEK

■ Mik a legfontosabb szabályzatok?

Milyen formái vannak a létesítő okiratnak? Milyen kérdéseket szabályoz a létesítő okirat és az SzMSz?

■ Milyen egyéb szabályzatot kell/érdemes készíteni? Mit érdemes szabályozni az előzőkön kívül a működést tekintve? 

Miről szól a Pénzkezelési szabályzat? Mi a Számviteli Politika? Miért fontos ez? Hogyan lesz ebből számviteli beszámoló?

KÖZREMŰKÖDŐ SZEMÉLYEK DÍJAZÁSA, KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSA

■ Feladat, tevékenység milyen jogviszonyban látható el?

Ki milyen díjazást, költségtérítést kaphat? Van-e minimum/maximum határ? Kinek a költségeit viselheti a szervezet?

■ A szervezetnek milyen adóterheket jelentenek az egyes foglalkoztatási formák, juttatások, költségelszámolások?

Mire kell felhívni civil foglalkoztatóként a feladatot ellátó személy figyelmét az adózást tekintve? 

■ Milyen dokumentáció szükséges ezekhez?

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

■ Mit nevezünk cél szerinti juttatásnak?

Mikor lehet adómentes a cél szerinti juttatás?

■ Hogyan lehet megfelelni az adómentesség feltételeinek?

Hogyan kell megjeleníteni ezeket a könyvelésben, beszámolóban? Hogyan kell eljárni, ha mégis lenne adóvonzata?

CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG – HA FIZETNEK ÉRTE

Mikor kell számlát kiállítani? Fel kell-e áfát számítani a számlában?

■ Mik az előnyei és a hátrányai az áfa-alanyiságnak? 

Melyek azok a tevékenységek, melyek pénzt hoznak, de biztosan nem merülhet fel számla kiállítása/áfa? (adomány, támogatás)

■ Mi van, ha külföldi partnernek végzi a tevékenységet a civil szervezet?

Mikor vonható le az áfa? (elkülönítés, arányosítás)

■ Hogyan kell eljárni a civil szervezetnek, ha külföldről szerez be terméket, vagy vesz igénybe szolgáltatást?

Milyen adóvonzata van még az áfán kívül a végzett tevékenység árbevétele után?

INGATLANHASZNOSÍTÁS

■ Milyen kérdéseket kell átgondolni, mielőtt a civil szervezet ingatlan hasznosításba kezd?

Milyen nyilvántartásokat kell vezetni az ingatlanhasznosítással kapcsolatos áfa levonhatóságával kapcsolatban?

■ Milyen különös előírásokat tartalmaz a társasági adó törvény ezzel a tevékenységgel kapcsolatban?

Milyen egyéb adók terhelhetik az ingatlanhasznosítást?

ÉVES ZÁRÁS, KAPCSOLÓDÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOK, BESZÁMOLÓK

Milyen információkra van szüksége a könyvelőnek a könyvek lezárásához? 

Mit jelent a támogatásokkal kapcsolatban a halasztott bevétel? Hogyan lehet megjeleníteni a már megítélt, felhasznált támogatásokat? Hogyan jelennek meg a beszámolóban a devizában kapott támogatások? Milyen előírásokat kell betartani a kapott támogatásokkal kapcsolatosan?

Milyen módon tud megfelelni a civil szervezet a kapott SZJA 1% felhasználásának nyilvántartása, bemutatása ügyében? Hogyan kell szerepeltetni a könyvelésben a tartalékolást, az év végén még fel nem használt részt?

Az ingyenes ügyleteket is ki kell mutatni a könyvelésben? Milyen értéken? Milyen dokumentációra van erre szükség?

Mit jelent a számvitel, adózás szempontjából a közhasznú jogállás, illetve annak elvesztése? Milyen számviteli teendők vannak akkor, ha vállalkozási tevékenységet is végez a civil szervezet?

Milyen egyéb zárási feladatokat kell elvégezni a beszámolókészítés előtt?

Döntéshozóként hogyan értelmezzem az elfogadandó beszámolót? Mik azok az ellenőrzési pontok, amiket mindenképp el kell végezni? Miért nem egyezik az év végén készpénzben és a bankszámlákon rendelkezésre álló pénz a beszámolóban kimutatott adózott eredménnyel?

Kinek kell letétbe helyezni a civil szervezet beszámolóját, mi ennek a módja? Milyen más adatszolgáltatási kötelezettségek lehetnek az évzáráshoz kapcsolódóan?

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>