CIVIL/NONPROFIT Szervezetek Működése 2021-2022
Működés, Számvitel, Adózás (Változások + Aktualitások)
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Felvétel időpontja: 2021. október 5. (kedd)

VIDEÓ

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (október 5.) után leghamarabb 7 nappal (október 12.) lehet a videót megnézni, innentől kezdve 15 nap áll rendelkezésre a megtekintésre (tehát legkésőbb október 27-ig).

Előadó(k):

Gottgeisl Rita
könyvvizsgáló, adószakértő

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 21.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (2.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 19.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (3.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 18.900 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (4.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 17.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (5.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 16.900 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Előadásunkban a civil szervezetek (alapítvány, egyesület) működése során felmerülő gyakorlati kérdéseket tekintjük át elsősorban számviteli és adózási szempontból.

3 fő területre fordítunk figyelmet, mint a foglalkoztatás; a számlázás és az áfa, valamint a számviteli szabályzatok tartalma és kapcsolata a szervezet mindennapi működésével.

Ennek keretében foglalkozunk az ingatlanhasznosítással kapcsolatos nyilvántartási és adózási szabályokkal, a támogatások nyilvántartásával, elszámolásával és a beszámolóban való bemutatásával kapcsolatos előírásokra, illetve az SZJA 1% felhasználás szabályaira.

Tematika:

A foglalkoztatás, a közreműködő személyek díjazása, költségelszámolása, az egyes juttatások adózása

Feladat, tevékenység milyen jogviszonyban látható el?

Ki milyen díjazást, költségtérítést kaphat? Van-e minimum/maximum határ? Kinek a költségeit viselheti a szervezet?

A szervezetnek milyen adóterheket jelentenek az egyes foglalkoztatási formák, juttatások, költségelszámolások?

Mire kell felhívni civil foglalkoztatóként a feladatot ellátó személy figyelmét az adózást tekintve?

Milyen dokumentáció szükséges ezekhez?

■ Mit nevezünk cél szerinti juttatásnak?

■ Mikor lehet adómentes a cél szerinti juttatás?

■ Hogyan lehet megfelelni az adómentesség feltételeinek?

■ Hogyan kell megjeleníteni ezeket a könyvelésben, beszámolóban? Hogyan kell eljárni, ha mégis lenne adóvonzata?

A szervezet tevékenysége, ha fizetnek érte, különös tekintettel ezek számlázására és a kapcsolódó áfára, valamint az ingatlan-hasznosításra

Mikor kell számlát kiállítani? Fel kell-e áfát számítani a számlában?

Mik az előnyei és a hátrányai az áfa-alanyiságnak?

Melyek azok a tevékenységek, melyek pénzt hoznak, de biztosan nem merülhet fel számla kiállítása/áfa? (adomány, támogatás)

Mi van, ha külföldi partnernek végzi a tevékenységet a civil szervezet?

Mikor vonható le az áfa? (elkülönítés, arányosítás)

Hogyan kell eljárni a civil szervezetnek, ha külföldről szerez be terméket, vagy vesz igénybe szolgáltatást?

Milyen adóvonzata van még az áfán kívül a végzett tevékenység árbevétele után?

■ Milyen kérdéseket kell átgondolni, mielőtt a civil szervezet ingatlan-hasznosításba kezd? 

Milyen nyilvántartásokat kell vezetni az ingatlan-hasznosítással kapcsolatos áfa levonhatóságával kapcsolatban?

Milyen különös előírásokat tartalmaz a társasági adó törvény ezzel a tevékenységgel kapcsolatban?

■ Milyen egyéb adók terhelhetik az ingatlan-hasznosítást?

A számviteli szabályzatok és a működés kapcsolata, előkészület az éves zárásra

Mik a legfontosabb szabályzatok?

Milyen formái vannak a létesítő okiratnak, és ez milyen kérdéseket vet fel?

Milyen egyéb szabályzatot kell/érdemes készíteni? Mit érdemes szabályozni az előzőeken kívül a működést tekintve?

Miről szól a pénzkezelési szabályzat? Mi a számviteli politika? Miért fontos ez? Hogyan lesz ebből számviteli beszámoló?

■ Miről szól a pénzkezelési szabályzat, illetve a számviteli politika részeként elkészítendő egyéb szabályzatok?

■ Mit jelent a támogatásokkal kapcsolatban a halasztott bevétel? Hogyan lehet megjeleníteni a már megítélt, felhasznált támogatásokat? Hogyan jelennek meg a beszámolóban a devizában kapott támogatások? Milyen előírásokat kell betartani a kapott támogatásokkal kapcsolatosan?

■ Milyen módon tud megfelelni a civil szervezet a kapott SZJA 1% felhasználásának nyilvántartása, bemutatása ügyében? Hogyan kell szerepeltetni a könyvelésben a tartalékolást, az év végén még fel nem használt részt?

■ Az ingyenes ügyleteket is ki kell mutatni a könyvelésben? Milyen értéken? Milyen dokumentációra van erre szükség?

■ Mit jelent a számvitel, adózás szempontjából a közhasznú jogállás, illetve annak elvesztése? Milyen számviteli teendők vannak akkor, ha vállalkozási tevékenységet is végez a civil szervezet?

■ Milyen egyéb zárási feladatokat kell elvégezni a beszámolókészítés előtt?

■ Döntéshozóként hogyan értelmezzem az elfogadandó beszámolót? Mik azok az ellenőrzési pontok, amiket mindenképp el kell végezni? Miért nem egyezik az év végén készpénzben és a bankszámlákon rendelkezésre álló pénz a beszámolóban kimutatott adózott eredménnyel?

■ Kinek kell letétbe helyezni a civil szervezet beszámolóját, mi ennek a módja? Milyen más adatszolgáltatási kötelezettségek lehetnek az évzáráshoz kapcsolódóan?

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS