Csődeljárás, (Egyszerűsített) Végelszámolás, Felszámolás, Kényszertörlés, Vagyonrendezés 2022 (Videó)
A cégmentés és a cégbezárás tudnivalói
Értékesítés: 2023. január 16-ig. Megtekintés: 2023. február 28-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontja: 2022. május 18. (szerda)

VIDEÓ

2 részes videó (összesen 235 perc)

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (2022. május 18.) után legkésőbb 2023. február 28-ig lehet a videót megtekinteni. Fontos! A MEGHOSSZABBÍTOTT értékesítés 2023. január 16-án zárul.

Előadó(k):

Egri-Retezi Katalin
könyvvizsgáló, adószakértő
Egri István Iván
könyvvizsgáló, adószakértő

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2023. január 16-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 28.400 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Amikor egy céget a tulajdonosok be akarnak zárni, döntés előtt állnak, hogy végelszámolást vagy felszámolást indítsanak. A végelszámolási folyamat nem mindig vihető végig sikeresen, az esetek jelentős részében (pl. fizetőképtelenség felmerülése, 3 éves határidő túllépése) felszámolási, illetve kényszertörlési eljárásba torkollhat. Más oldalról viszont a felszámolásnak gyakorta az egyezséghez nem vezető csődeljárás az előszobája. A csőd, a végelszámolás, a felszámolás és a kényszertörlés tehát egymásból is következhetnek, így egy-egy cég esetében több eljárás szabályainak az alkalmazásra is sor kerülhet egymás után.

Látszólag kilóg a sorból a vagyonrendezés kérdésköre, amely viszonylag ritkán válik a gyakorlatban szükségessé. Ugyanakkor ez az eljárás alkalmazandó, ha például egy felszámolt cégnek kerül elő utólag, a megszűnést követően vagyontárgya. Ebben az esetben tehát a felszámolást követheti a vagyonrendezési eljárás.

Szinte nem múlik el nap, hogy valamilyen fórumon ne kerülne terítékre a cégek végelszámolásának kérdésköre. A fokozottan intenzív érdeklődést leginkább az egyszerűsített végelszámolás szabályrendszerének megváltozása idézte elő.

Tematika:

A kritikus cégperiódusok és az azokkal kapcsolatos eljárások jogi szabályozási elvei

Csődeljárás

Csődeljárás jogi háttere

■ Számviteli és adózási teendők csődeljárás esetén

Végelszámolás

■ Végelszámolás jogi háttere

■ Végelszámolási eljárás számviteli szabályai

■ Végelszámolási eljárással kapcsolatos adózási kötelezettségek

■ Eljárási szabályok kata, kiva és eva hatálya alatt lévő társaságok végelszámolásánál. Az áttérésre vonatkozó előírások

■ Végelszámolási eljárás megszakítása, kilépés a folyamatból

Felszámolás

Felszámolási eljárás jogi háttere

■ Számviteli és adózási teendők felszámolási eljárás esetén

Kényszertörlés

■ Kényszertörlés jogi háttere

■ Az eljárás elrendelésének feltételei

■ Kényszertörlési eljárás megindítása és lefolytatása

Kényszertörlési eljárás lezárása, felelősség, eltiltás

Vagyonrendezés

■ Vagyonrendezési eljárás jogi háttere

■ Számviteli és közteherviselési szabályok a vagyonrendezéshez kapcsolódóan

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS