Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
Csoportos társasági adóalanyiság és csoportos ÁFA alanyiság 2024 (Videó)
Elmélet + Gyakorlat (TAO + ÁFA)
Értékesítés: 2024. július 31-ig. Megtekintés: 2024. december 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontja: 2024. április 8. (hétfő)

VIDEÓ

2 db videó, 4 óra tananyag

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Háttéranyag elektronikus formában. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy az előadás időpontja (2024. április 8.) után leghamarabb 7 nappal (2024. április 15.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. december 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2024. július 31-én zárul.

Előadó(k):

áfa szakértő, jogász
osztályvezető, szakreferens, NAV Adójogi és Tájékoztatási Főosztály, Társasági Adó Osztály

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. július 31-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 34.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

TAO

A csoportos társasági adóalany létrehozása, a csoporttagság feltételei, létrejötte

■ A csoportalakítás, csoporthoz való csatlakozás feltételei a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben

A szervezeti formára vonatkozó feltétel

A legalább 75%-os befolyásra vonatkozó feltétel (példákkal)

Egyéb feltételek

■ A csoportalakítás, csoporthoz való csatlakozás módja, eljárási szabályok az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben

■ A csoport, a csoporttagság létrejöttének időpontja.

■ A ’T118-as adatlap benyújtása

■ Nyilvántartási kötelezettség

A csoportos társasági adóalany adókötelezettségének sajátosságai

■ Az adóalap levezetése csoportos társasági adóalanyok esetén

A csoporttagok egyedi adóalapjainál, egyes adóalap-korrekcióknál érvényesülő sajátosságok

A csoportszintű adóalap kiszámítása, különös tekintettel a veszteségelhatárolás szabályaira, az 50%-os korlátra (példákkal)

■ Az adókedvezményekre irányadó külön szabályok, az adókedvezményre való jogosultság szabályozása, a kedvezményi korlát számítása a csoportos társasági adóalanyok esetén (példákkal)

■ A fizetendő adó felosztása a tagok között (az egyedi nem negatív adóalapok arányában, példákkal)

■ A sportcélú támogatáshoz, az adófelajánláshoz kapcsolódó sajátosságok a csoportos társasági adóalanyoknál

■ Az adókötelezettségek teljesítésének módja, csoportazonosító szám, a csoportos társaságiadó-alany bevallásának sajátosságai, a bevallás kitöltéséhez kapcsolódó legfontosabb gyakorlati tudnivalók, eljárási szabályok

■ A transzferár-nyilvántartási kötelezettség alóli mentesülés

A csoportos társasági adóalany, illetve a csoporttagság megszűnése

■ A csoportból való kiesés okai, az ezekhez fűződő tudnivalók, a csoporttagság megszűnésének időpontja

■ Az adóelőlegek rendezése

■ A csoportból való kilépés, átlépés másik csoportba, a csoport megszüntetése

ÁFA, SZÁMLÁZÁS

Kik alakíthatnak áfa csoportot?

■ Mit jelent a csoportos áfa alanyiság és kiknek érdemes választani?

A csoportos adóalanyság révén hogyan lehet adót optimalizálni?

■ A csoportos áfa alanyiság szabályai (áfa csoport megalapítás, belépés, kilépés, megszüntetés)

Az optimális csoport struktúra kialakításának fontossága

■ Nyilvántartási kötelezettségek, bizonylatolási szabályok

A csoportos adóalanyiságnál alkalmazandó speciális áfa levonási szabályok – az ún black box szemlélet

■ Arányosítási szabályok alkalmazása csoportos adóalanyiságnál

■ Tisztán adóköteles tevékenységet végző csoporttagoknak mikor érdemes csoportos adóalanyiságot választani?

■ A csoportos adóalanyiság választásának hatása a menedzsment díjra és a holdingokat érintő adólevonásra

A csoporton belüli finanszírozás negatív áfa hatásainak kiküszöbölésére mikor alkalmas csoportos adóalanyiság?

■ Példák

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS