DIGITÁLIS ADÓZÁS 2020
Online számla + Elektronikus számlázás (NAV + Gyakorlat)
A NAV Online Számla 2.0. verzióról a leírás megjelent, és az éles határidőt is kitűzték, ami 2020. július 1-je lesz. Az adatszolgáltatás következő jogszabályi módosításai is 2020. július 1-jén lépnek hatályba.
ONLINE, ÉLŐ KÉPZÉS
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2020. július 1., szerda, 09.00–13.30, regisztráció 8.30-tól

Online, élő képzés — ZOOM-on keresztül

Előadó(k):

09.00–11.00: Dr. Sztankó Dániel
(igazgató, vezető adószakértő, Közvetett adók, RSM Hungary)

11.30–13.30: Czöndör Szabolcs
(főosztályvezető, NAV Informatikai és Transzferár Ellenőrzési Főosztály)

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 20.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 20.900 Ft + áfa/fő helyett 16.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 20.900 Ft + áfa/fő helyett 16.900 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 20.900 Ft + áfa/fő helyett 14.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 20.900 Ft + áfa/fő helyett 14.900 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: A ZOOM ismételt vagy első ellenőrzése, a működés tesztelése
09.00–11.00: Előadás 1. része
11.00–11.30: Szünet
11.30–13.30: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást és az oktatási segédanyagot elektronikus formátumban.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Az Online számla jelentéssel a NAV rengeteg valós idejű információhoz jut a társaságokról, olyan adatok is riportálásra kerülnek a NAV felé, melyek nem feltétlenül kötelező elemei a számlának. Ezáltal az adóhatóság még több információval rendelkezik az egyes adóalanyokról, mint a korábbi adatközlések eredményeképpen. A növekvő adóhatósági adatigény, mint jelenség az EU tagországokban, illetve az OECD országokban is egyre terjedő hatósági gyakorlat.

A társaságok érdeke az elérhető kedvezmények és az adókockázatok csökkentése miatt a pontos adatszolgáltatás, melyet gondos folyamat-előkészítésnek és pontos adminisztrációnak kell megelőznie, lehetőleg digitalizáltan. A NAV-nál gyűjtött adatokból a cégek is kérhetnek információkat, így lehetőség nyílik az előzetes önellenőrzésekre, vagy az automatizált áfabevallás előkészítésére.

A pénzügyi adminisztráció digitalizációját támogatja az elektronikus számlázás is, mellyel kapcsolatban speciális szabályoknak kell megfelelniük az adózóknak.

A NAV Online Számla 2.0. verzióról a leírás megjelent, és az éles határidőt is kitűzték, ami 2020. július 1-je lesz. Az adatszolgáltatás következő jogszabályi módosításai is 2020. július 1-jén lépnek hatályba.

Tematika:

Előadás 1. része (Dr. Sztankó Dániel)

A számlázás és online számla adatszolgáltatáshoz nélkülözhetetlen a jogszabályok pontos ismerete, az alábbi tipikus hibákra és az alkalmazandó jó gyakorlatok bemutatására sor kerül a rendezvény ezen részében.

■ Elektronikus számlázás vs. Online számla

■ Az elektronikus számlázás (még az online módon elérhető számlázó felületről sem) nem tévesztendő össze a számla kiállításával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséggel

■ A számla „visszadátumozása”

■ Mikor kötelező és mikor nem szabad?

■ Mi a különbség a kibocsátás kelte (mint dátum) és teljesítés időpontja (mint dátum) között?

■ Helyesbítő számla / jóváíró számla / sztornó számla / számlával egy tekintet alá eső okirat

Szinonimák vagy eltérő fogalmak?

■ Mikor kell sztornózni és mikor helyesbíteni a számlát?

■ Mikor kell hivatkozás az eredeti számlára?

■ Helyesbítő számla helyesbítése a jogszabálynak megfelelően

■ Gyűjtő számla és csoportos számla helyesbítés

■ Előleg számla adatszolgáltatása

■ Az időszakos elszámolás rejtelmei

■ Milyen adat kötelező és milyen adat ajánlott a számlán?

■ Az önszámlázás és a megbízotti számlázás

■ A számla tényleg addig módosítható, míg nincs kinyomtatva?

■ A vevő adószámát minden esetben kell feltüntetni?

■ Van-e teendő, ha a számlaadatot beküldtük a NAV felé?

■ Kinek a feladata beszerezni és ellenőrizni az online számla riport feldolgozási eredményét?

■ Hogyan javítható helyesen a jó számláról beküldött hibás adatszolgáltatás?

■ A sztornózás itt gyakori, de rossz megoldás!

■ Az online számla adatszolgáltatás folyamatosságát, a fejlesztők munkáját hogyan tudjuk ellenőrizni?

Előadás 2. része (Czöndör Szabolcs)

Az előadó áttekinti az elektronikus számlázáshoz kapcsolódó főbb követelményeket, gyakorlati lehetőségeket és a jellemző problémákat.

■ Elektronikus számla általános követelményei

■ Elektronikus számla fogalma, megjelenése

■ Elektronikus számlával szemben támasztott jogszabályi követelmények az Áfa törvényben

■ Elektronikus aláírás, időbélyeg szerepe

■ Elektronikus számla kiállítása elektronikus aláírás nélkül

■ Elektronikus számla kiállítása és befogadása

■ Elektronikus számla kiállítás gyakorlati megvalósítási lehetőségei

■ Számlakiállítás folyamata

■ Elektronikus bizonylatok kezelése kiállítói oldalon

■ Elektronikus számla kiállítása és kibocsátása, gyakorlati problémák

■ Elektronikus számlázás közbeszerzéseknél

■ Elektronikus számla befogadás lehetőségei a gyakorlatban

■ Elektronikus számla befogadás megvalósításának lehetőségei

■ Külföldi elektronikus számlák kezelése a gyakorlatban

■ Elektronikus számla kontírozása

■ Elektronikus másolatkészítés fő szabályai

■ Elektronikus számla megőrzése

■ Megőrzéssel kapcsolatos alapkövetelmények

■ Archiválási szabályozás változásának hatásai

■ Online számla adatszolgáltatás és az elektronikus számla kapcsolata

■ Adatexport készítési kötelezettség gyakorlati tapasztalatai

■ Adatexport készítése a 2018-as számla adatszolgáltatás sémájában

■ Gyakori számla adattartalmi hibák

■ Online számla adatszolgáltatás adóhivatali tapasztalatai, jövőbeni változásai

■ Ellenőrzési módszer, jellemző adatszolgáltatási problémák, azok javítása

Számla adatszolgáltatás jövője, számla adatszolgáltatásban rejlő adózói lehetőségek

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>