Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
Európai Bírósági és Kúria ÁFA esetjogot feldolgozó Mesterkurzus (Videó/E-learning)
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát (12 óra videóanyag, új kurzus)
Értékesítés: 2023. szeptember 30-ig. Megtekintés: 2023. december 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontjai: 2023. március 29. (szerda) + 2023. március 30. (csütörtök)

VIDEÓ

4 részes videó (összesen 600 perc)

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2023. március 29-30.) után leghamarabb 10 nappal (2023. április 9.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2023. december 31-ig lehet a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. A videó/e-learning kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga!

Fontos! Az értékesítés 2023. szeptember 30-án zárul.

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
áfa szakértő, jogász

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2023. szeptember 30-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 99.000 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

A kurzus elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a kurzuson.

Vizsga a kurzus végén: nincs.

Tematika:

Napjainkban már egyre élesebben kiütközik, hogy ahhoz, hogy sikerrel tudjunk harcba szállni az adóhatósággal, elengedhetetlen a bírósági esetjog (a Kúria, de legfőképpen az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának) ismerete. Ez a képzésünk ehhez nyújt segítséget azzal, hogy témakörök szerint csoportosítva összegyűjtöttük a releváns bírósági ítéleteket, de azokat nemcsak ismertetjük, hanem összefüggésekbe is helyezzük és levonjuk azokból a megfelelő tanulságokat.

Tematika:

Általános rész

■ Az adóalanyiság és a gazdasági tevékenység ismérvei az esetjogban

Az áfa hatálya alá tartozó ellenérték fogalmának kimunkálása az Európai Bíróság által

■ A termékértékesítés fogalma és az „economic ownershipe”

A kártérítés és a kötbér áfa minősítésére vonatkozó európai bírósági joggyakorlat

■ A termékértkesítések és szolgáltatásnyújtások elhatárolásának megjelenése a közösségi és magyar bírósági joggyakorlatban

Az összetett ügyletek fogalma és minősítése – a közvetített szolgáltatásra és a járulékos költségre vonatkozó bírósági esetjog

■ Az ingyenes ügyletekre (ingyenes termékátadás és ingyenes szolgáltatás) vonatkozó európai bírósági ítélkezési gyakorlat 

Az áfa levonási jogra vonatkozó EUB-k (adólevonás érvényesítésére alkalmas bizonylatok, azok esetleges hibái, a „tudta, tudhatta” feltétel, az adóalanytól elvárható körültekintés, az EUB álláspont szigorodása az utóbbi EUB ítéletekben, az észszerűen elvárható körültekintés, az ellenőrzéskor felhasználható dokumentumok, az adólevonás gyakorlásának időpontja, tartalmi feltételei, a „fiktív számla”, a körhinta csalás stb.)

■ A vegyes tevékenységhez használt eszközökhöz kapcsolódó adólevonás

A fordított adózás megjelenése a bírósági döntésekben

A határon átnyúló ügyletekhez kapcsolódó esetjog 

Az állandó telephelyre és a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett gazdasági letelepedettségre vonatkozó európai bírósági ítéletek

A szolgáltatások teljesítési helyével foglalkozó EUB döntések

■ Az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások fogalma, az eseményekre, rendezvényekre való belépés biztosítása, éttermi szolgáltatás fogalma

A közösségi adómentesség érvényesítésének feltételei az európai bírósági ítéletekben („tudta, tudhatta” feltétel, a kiszállítás igazolása, észszerűen elvárható körültekintés stb.)

■ A közösségi termékbeszerzés fogalma és az áfa levonásra jogosító bizonylatok

Közösségen belül vagyonmozgatás leképezése az európai bírósági esetjogban

■ A láncügylet és a háromszögügylet megjelenése az európai bírósági döntésekben

A termékexport és a termékimport az Európai Bíróságnál

■ Nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó adómentességek az EUB joggyakorlatában

Speciális esetek

■ A behajthatatlan követelés utáni áfa visszaigénylésére vonatkozó esetjog

Az árengedményekre, a voucherekre és a többszereplős árengedményi konstrukciókra vonatkozó ítéletek

■ Harmadik fél által megfizetett ellenérték

Az ingatlanhoz fogalma és az ahhoz kapcsolódó ügyletekkel összefüggő ítéletek

■ A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó európai bírósági joggyakorlat

A portfólió átruházás megítélése az esetjogban

■ A részesedés megszerzése, tartása, értékesítése, kötvények eladása és a hozzákapcsolódó EUB-k

A faktoring a közösségi jogban

■ A csoportos adóalanyiság az EUB-nél

Az üzletágátadásra vonatkozó ítélkezési gyakorlat

■ A közszolgáltatók adóalanyisága, a közhatalmi tevékenység és a közszolgáltatók által végzett tevékenységekhez kapcsolódók mentességek értelmezése a közösségi jogban

A holdingokra vonatkozó EUB esetjog

■ Az infrastrukturális beruházások kezelése a bíróságoknál

A támogatások minősítése

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS