Európai Uniós ÁFA-reform 2020
Alapjaiban alakult át a Közösségen belüli termékügyletek ÁFA kezelése
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2019. november 15., péntek, 10.00–15.00, regisztráció 9 órától.

Előadó(k):

10.00–15.00: Dr. Csátaljay Zsuzsanna 
(áfa szakértő, jogász)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 29.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 23.920 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 22.725 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 20.930 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 19.885 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

09.00–10.00: Regisztráció, kávészünet
10.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Ebédszünet
12.45–15.00: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet, valamint a térítésmentes állófogadásos büféebédet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

2020-tól az európai uniós szabályrendszert követve jelentős változások történnek az ÁFA rendszerben. Egyrészt jelenős változások történnek a közösségi ügyletek szabályozásában, másrészt a belföldi ügyletekre vonatkozóan is új adóvisszatérítési eljárásokat vezetnek be a közösségi joghoz igazodva.

A nyári adócsomagban kihirdetett Áfa törvény változások döntő többségét is az uniós jogharmonizációs kötelezettség indokolta. Ezeket a szabályokat a 2019. évi LXXII. tv. hirdette ki.

2019-től jelentősen változtak a nemzetközi fuvarozásra vonatkozó szabályok. Sok éves beidegződést, számlázási gyakorlatot kell módosítani. Az alvállalkozó fuvarozókban 2019-tól felmerül a kérdés: mi az, amit továbbra is áfa nélkül lehet számlázni és mi az, amit már áfásan kell. Ha áfa nélküli a fuvardíj, akkor az adómentességet, fordított adózást vagy áfa területi hatályon kívüliséget jelent-e? Számít-e, hogy importfuvarról, exportfuvarról vagy tranzitfuvarról van-e szó? Befolyásolja-e a minősítést, hogy a speditőr belföldi, más tagállambeli vagy harmadik országbeli?

Tematika:

Behajthatatlan követelés ÁFA tartalmának visszaigénylése 2020-tól

■ Közösségi jogharmonizáció ■ Adóalapcsökkentés lehetővé tétele ■ Mi minősül behajthatatlan követelésnek a hazai szabályozás alapján? ■ Melyek a visszaigénylés feltételei? ■ Számlakibocsátóra és számlabefogadóra vonatkozó feltételek ■ Számlakorrekcióval vagy anélkül? ■ Mi a visszaigénylés menete? ■ Következmények a számlabefogadóra ■ Van-e lehetőség a 2016. előtti követelések áfa tartalmának visszaigénylésére?

Különös ÁFA visszatérítési szabály bevezetése a közösségi joggyakorlat alapján 2020-tól

■ A Farkas-ügy és a Porr-ügy keresztül vezetése az ÁFA törvényen ■ Jóhiszemű számlabefogadót terhelő jogosulatlan ÁFA levonás miatti különleges visszatérítési rendszer bevezetése ■ Mentesül az adóalany az általa korábban az eladó felé megfizetett, rá tévedésből áthárított ÁFA kockázatától, amennyiben azt rajta kívülálló okokból nem tudja visszaszerezni, például azért, mert a számlakibocsátó időközben megszűnt ■ A visszatérítés feltétele, hogy a számlakibocsátó a számlában foglalt adót korábban megfizette a költségvetésbe ■ Figyelem: Az ÁFA nem jár vissza a tévesen áthárított adót tartalmazó számla alapján, csak az ÁFA összegének megfelelő visszatérítés jár

Közösségi ügyletek ÁFA megítélésének új szabályai 2020-tól

(Az ún Quick fix keresztül vezetése az ÁFA törvényen és a közvetlenül hatályos 282/2011 EU tanácsi Végrehajtási Rendeletnek a kiszállítási dokumentumokat szabályozó rendelkezéseinek hatályba léptetése)

Közösségi adómentes értékesítés megváltozott szabályai ■ Vevői adószám szerepe ■ Az A60-osokon múlik a Közösségen belüli értékesítések adómentessége. A Közösségen belüli adómentes értékesítések esetében a jövőben nem lesz alkalmazható az adómentesség, amennyiben az adóalany az értékesítést nem megfelelően tünteti fel az összesítő nyilatkozatában ■ Figyelem: Jelentős változás, könnyítés, hogy a közvetlenül hatályos 282/2011. EU tanácsi végrehajtási rendelet 2020-tól felsorolja azokat a dokumentumokat, amelyek birtokában az adóhatóságnak el kell fogadni a közösségi kiszállítás tényét (Ez nem szerepel az ÁFA törvényben, de attól még kötelező lesz az Adóhatóságra is!) ■ Hogyan kell igazolni a kiszállítást, ha az eladó (vagy a fuvarozója) fuvaroz és hogyan, ha a vevő (vagy a fuvarozója) fuvaroz? ■ Mit jelent az, hogy két egymásnak nem ellentmondó bizonyíték? ■ Szerződések, fuvarszámlák, közjegyzői igazolások, árubiztosítások, nyilatkozatok szerepe felértékelődik

Láncértékesítés szabályainak változása ■ Változik a láncértékesítésre vonatkozó szabály, ha a közbenső vevő fuvaroz

Vevői készletes egyszerűsítés újraszabályozása ■ Teljesen újraszabályozta a jogalkotó a vevői készletes egyszerűsítést ■ Új szabály és szigorú adminisztráció a vevői készletekre vonatkozóan ■ Már nem lesz jelentősége, hogy kié a raktár ■ Határidőhöz kötik, hogy meddig lehet az áru vevői készleten ■ Az eladó és a vevő letelepedettségének, illetve adószámának jelentősége ■ Az ún. vevői készletes nyilvántartás bevezetése és szerepe ■ Új összesítő nyilatkozattételi kötelezettség ■ Mikor nem alkalmazható az egyszerűsítés ■ Új vevő belépésének ÁFA kezelése ■ Határidőben nem értékesített készletre vonatkozó ÁFA fizetés és regisztrációs kötelezettség

Változik az export adómentességének igazolása

■ Nemcsak kiléptető, hanem a kiviteli vámhatóság igazolása alapján is érvényesíthető az adómentesség export esetén, amennyiben a további adómentességi feltételek is teljesülnek ■ Hatályos 2019. július 24-től

Import ÁFA levonhatósága

■ Azokban az esetekben, amikor a vámhatóság nem hoz határozatot a termék szabadforgalomba bocsátásáról, az adólevonási jog a vámhatóság értesítése alapján is gyakorolható ■ Hatályos 2019. július 23-tól

Exporthoz, importhoz kapcsolódó szolgáltatások, a fuvarozás adómentességének további szűkülése

■ 2019. augusztus 23-tól tovább szűkült az adómentes fuvarozás alkalmazási köre, most az import fuvar területén ■ Ugyanakkor a teljesítési hely szabályok nem változtak ■ Hogyan kell 2019. augusztus 23-tól kezelni az importfuvart, az exportfuvart, a vámáru fuvarozását, ha speditőr felé állítják ki a számlát és hogyan akkor, ha a végső megrendelő felé? ■ Hogyan kell/lehet igazolni a végső megrendelői minőséget? ■ Befolyásolja-e a megítélést, ha nem belföldön letelepedett a speditőr? ■ Mi legyen a számlán belföldön és külföldön letelepedett számlabefogadó esetén? ■ Adómentesség vs. területi hatályon kívüliség?

Idegenforgalmi árrés adózás változása

■ Önálló poziciószámos idegenforgalmi árrés adózás megszűnése 2020-tól ■ Az utas fogalmának kivezetése az ÁFA törvényből, az idegenforgalmi árrés adózás kiterjesztése 2021-től

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>