ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK 2021-2022
Szja, Tbj, Kata, Kiva, Tao, Áfa, Art
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 10 kreditpont
Könyvvizsgálók: 1 kreditpont

Időpont:

2021. szeptember 30. (csütörtök), 09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE

tantermi

Személyes részvétel. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz, ebédszünetben fóliázott óriásszendvics). Íróeszköz, jegyzettömb, WIFI. A képzés alatt, egy-egy témablokk után kérdezési lehetőség. A tantermi képzés időpontjában az aktuális járványügyi szabályok érvényesek. A tantermi képzés áfamentes. KREDITPONTOK.

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés előtt és közben online kérdezési lehetőség. Az élő/online képzés áfamentes. KREDITPONTOK.

Előadó(k):

09.00-16.00: Kelemen Hilda

ügyfélkapcsolati osztályvezető, NAV CSM Adó- és Vámigazgatóság Ügyfélkapcsolati Osztály

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Kedvezmények 2021. szeptember 28-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 20.900 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (2.000 Ft kedvezmény): 20.900 Ft/fő helyett 18.900 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (3.000 Ft kedvezmény): 20.900 Ft/fő helyett 17.900 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (4.000 Ft kedvezmény): 20.900 Ft/fő helyett 16.900 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (5.000 Ft kedvezmény): 20.900 Ft/fő helyett 15.900 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció
09.00–10.30: Előadás 1. része
10.30–10.45: Szünet
10.45–12.15: Előadás 2. része
12.15–12.45: Ebédszünet
12.45–14.15: Előadás 3. része
14.15–14.30: Szünet
14.30–16.00: Előadás 4. része
A tantermi és az élő/online képzés ÁFA-mentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Kiváló gyakorlati előadó, szuper árak, rengeteg kreditpont! Új tematika, amely a 2021-es és 2022-es adótörvény-változásokat tartalmazza!

Tematika:

Személyi jövedelemadó változásai

 Új adóalap-kedvezmény: a 25 éven aluli munkavállalók adókedvezménye (Jogosultak köre, Jogosultsági időszak, Kedvezményre jogosító jövedelem, Kedvezmény mértéke, Nyilatkozatok, Más kedvezménnyel való együttes alkalmazás szabályai, Átmeneti rendelkezések)  Átalányadózó egyéni vállalkozókat érintő könnyítések kedvező adózási alternatívát teremtenek a KATA helyett (Egyszerűbbé váló szabályozás, Adózási módra jogosító bevételi értékhatár megemelése, Módosuló költséghányadok, Adómentes jövedelemrész — éves minimálbér fele, Igénybe vehető adóalap-kedvezmények, Adóelőleg-fizetés szabályai, Választásra vonatkozó átmeneti rendelkezés)  Őstermelők költségelszámolásának változása  Kriptodevizákból származó jövedelmek adózása (Adókötelezettség keletkezése, Adóalap megállapításának módja, Adókiegyenlítés jogintézménye, Átmeneti rendelkezés értelmében az új szabályokat alkalmazhatják azok is, akik 2022 előtt kriptoeszköz átruházására, átengedésére tekintettel jövedelmet nem állapítottak meg)  Egyszerűsödik a négy- vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettség  Adóról való rendelkezés lehetővé válik az elhunyt személy jövedelmének megállapítása során is az örökösök javára (Adózó örökösének kérelmére elévülési időn belül visszatérítés kérhető)  Egyéni vállalkozó halála esetén az özvegy, örökös tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésének módja  Adómentes juttatások (Kifizető által a magánszemélynek biztosított kerékpár magáncélú használata, ideértve a legfeljebb 300 W teljesítményű motorral segített kerékpárt is, Háztartási méretű kiserőművek tulajdonosai/üzemeltetői villamos energia értékesítéséből származó bevétele évi 12 ezer kilowattóra mennyiségig, Köztársasági elnök által alapított alapítvány céljainak megfelelő juttatás a Covid-19 vírus által okozott járványhelyzetben elhunytak hozzátartozói részére, Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtott munkavállalást ösztönző támogatás, Álláskereső részére mobilitási támogatás címén juttatott lakhatási támogatás és utazási támogatás)

Tb-járulék, Szociális hozzájárulási adó, Szakképzési hozzájárulás változása

■ Átalányadózó egyéni vállalkozó járulékfizetésére vonatkozó szabályok ■ Családi járulékkedvezmény igénybevételére vonatkozó szabályok ■ Szociális hozzájárulási adó alapjára vonatkozó szabályok ■ Őstermelő szociális hozzájárulási adókötelezettségének pontosítása (Adóelőleg, Bevallás alóli mentesülés) ■ Keresőtevékenységet folytató nyugdíjas személy esetében a szociális hozzájárulási adómentességének kiterjesztése ■ Szociális hozzájárulási adómentesség a tanulószerződés esetén, hasonlóan a szakképzési munkaszerződéshez ■ Pontosításra kerül a megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény adóalapja ■ Pontosításra kerül a szakképzési hozzájárulás alapja, ha a munkavállaló után szociális hozzájárulási adókedvezmény vehető igénybe ■ Módosul a bruttó kötelezettség szakképzésben való részvétel miatti csökkentésre vonatkozó előírás ■ 2022. júliustól csökkennek a munkabérek adóterhei (Szociális hozzájárulási adó mértéke 15%-ra csökken és megszűnik a szakképzési hozzájárulás, Szakképzési hozzájárulás kivezetésével a szakirányú oktatáshoz, valamint a duális képzéshez kapcsolódó kedvezményt a szociális hozzájárulási adóból lehet érvényesíteni)

Társasági adó változásai

■ Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó rendelkezések (A közhasznú szervezeteknek adott adományok után elszámolható adóalap-kedvezmény kiterjesztésre kerül a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra is) ■ EU adókikerülés-ellenes ATAD irányelv fordított hibrid struktúráira vonatkozó szabályok átvétele ■ 2022. január 1-jével a fejlesztési adókedvezményt a kisvállalkozások már az 50 millió forintos beruházás, középvállalkozások a 100 millió forintos beruházás esetén is igénybe vehetik

Általános forgalmi adó változásai

 E-kereskedelemmel kapcsolatos változások (2021. július 1-jétől hatályba lépő módosítások négy nagy területet ölelnek fel: a Közösségen belüli távértékesítés szabályainak változását, a kisértékű import küldemények áfa mentességének eltörlését, az elektronikus kereskedelmet elősegítő elektronikus platformok adófizetésre és nyilvántartás-vezetésre kötelezetté tételét, valamint az egyablakos rendszer kiterjesztését) Egyablakos rendszer kiterjesztésre kerül a Közösség tagállamában nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás, illetve Közösségen belüli távértékesítés utáni bevallási és adófizetési kötelezettség teljesítésére (Ennek használata opcionális ugyan, de tekintettel arra, hogy hatalmas adminisztratív terhet vehet le az adóalanyok válláról, így várhatóan sokan fognak a rendszer használata mellett dönteni, Az egyablakos rendszer használatára előzetes nyilvántartásba vételüket követően lesznek jogosultak az adóalanyok)  Import áfa megfizetése az import egyablakos rendszeren keresztül (A korábban elfogadott szabályok pontosítása) ■ E-kereskedelmi ügyletek utáni áfafizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében a pénzforgalmi szolgáltatók a határon átnyúló fizetésekkel kapcsolatban teljesített pénzforgalmi szolgáltatásokról adatszolgáltatásra válnak kötelezetté  Brexit – az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyok áfa-visszatérítési lehetősége viszonosság alapján  Külföldi utasok áfa-visszatérítése (Az eddig papír alapú eljárás mellett lehetőség nyílik az elektronikus igazolásra, a számla digitális bélyegzővel történő hitelesítésére is)  Egyszerűbbé válnak a behajthatatlan követelésekre vonatkozó szigorú áfaszabályok  Speciális áfa-visszatérítési eljárás szabályának pontosítása  Változások a bizonylatolásban (2021. július 1-jétől számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés esete, 2022. január 1-jétől az Art. szerinti automataberendezések mentesülnek csak a nyugtaadás alól)  eÁfa-bevallás (2021. július 1-jétől bevezetésre kerül az áfabevallás tervezetének kiajánlása, ami igen jelentős változás lesz az adóalanyok életében. Az adóhatóság által rendelkezésre bocsátott adatokat az adóalanyok egy elektronikus felület alkalmazásával módosíthatják, kiegészíthetik, elfogadhatják és benyújthatják majd.)

Adóigazgatási eljárások változásai

■ Székhelyszolgáltatási tevékenység végzésének feltételei (Amennyiben adózó a felügyeleti szerv nyilvántartásában nem szereplő székhelyszolgáltatót jelent be, és ezt a NAV felhívására sem korrigálja, úgy adószáma törlésre kerül) ■ Magyar Bírósági Végrehajtói Kar adatszolgáltatása az önálló bírósági végrehajtó végrehajtói szolgálatának szüneteléséről ■ Végrehajtás alá vont, hitelintézet által zárolni elmulasztott összeg 50%-áig, de legfeljebb 10 millió forintig a mulasztó (késve teljesítő) hitelintézet szankcionálható ■ Késedelmi pótlék, kamat és az önellenőrzési pótlék számításánál irányadó kerekítési szabályok ■ Adóigazgatási eljárás keretében végrehajtott adatmentés során lemásolt adatok, személyes adatok kezelése, törlése ■ Iratbetekintési jog korlátozásra kerül a nyomozó hatóság által, az adóhatóság részére átadott iratokra vonatkozóan ■ Eljárás a külföldi és a 183 napot meghaladóan külföldön tartózkodó belföldi illetőségű személy végrehajtási ügyében

Illeték változásai

■ CSOK-kal való lakásszerzés illetékmentessége, utólagos illetékkiszabás esetei ■ Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalmának változása miatt változhat a részesedést megszerző fél visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettsége

Egyéb kisadók

■ 2022. január 1-jétől a cégautóadót és a belföldi gépjárművek adóját kerekítés nélkül forintban kell megfizetni ■ Egészségügyi szolgálati jogviszony szerint dolgozók mentesülnek az idegenforgalmi adó megfizetése alól, amennyiben közszolgálati kötelezettségüket teljesítik

Aktuális adózási kérdések

 Mezőgazdasági őstermelők, őstermelők családi gazdasága, családi mezőgazdasági társaság adózásának, járulék és szociális hozzájárulási adókötelezettségének új szabályai alkalmazása során felvetődött kérdések Cafetéria (Rekreációs keretösszeg meghatározása, SZÉP kártyát érintő átmeneti rendelkezések)  KATA (40%-os mértékű adó alóli mentesülési szabály alkalmazása a gyakorlatban) ■ Járulékfizetési alsó határral kapcsolatos kérdések  Belföldi státusz a Tbj. és a szociális hozzájárulási adókötelezettség megítélése szempontjából  Változott a rendezett munkaügyi kapcsolat feltételrendszere, újabb NAV-os „fekete lista”  BEPS, avagy az OECD adóalap-elkerülés és nyereség áthelyezés visszaszorítására irányuló programja (Magyarország 74 db kettős adóztatást elkerülő egyezményének Multilaterális Egyezmény által történő módosítása)  Változás a kényszertörlési eljárásra vonatkozó szabályozásban  Jogi személyek egységes nyilvántartása és nyilvántartási eljárásai Veszélyhelyzet adóintézkedéseire vonatkozó egyes átmeneti szabályok (Helyi iparűzési adókönnyítés, Turizmusfejlesztési hozzájárulás, Elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalom 5%-os áfamértéke) Elektronikus ügyintézés a bírósági ítéletek tükrében (2021. február 1-jétől új lehetőség a videotechnológiával történő azonosítás, online ügyfélkapu aktiválás)

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>