ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK + KIVA 2019-2020
Változások az adójogszabályokban, 2019. évközi és 2020. évi módosítások + Amit a KIVA-ról mindenkinek tudni érdemes
+ AJÁNDÉK Szakkönyv!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 9 kreditpont
Könyvvizsgálók: 1 kreditpont

Időpont:

2019. október 21., hétfő, 09.00–16.15, regisztráció 8 órától.

Előadó(k):

09.00–16.15: Kelemen Hilda
(NAV CSM Adó- és Vámigazgatóság Ügyfélkapcsolati Osztály, ügyfélkapcsolati osztályvezető)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 29.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20 kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 23.920 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5 kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 22.725 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30 kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 20.930 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5 kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 19.885 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Extra:

A részvételi díj tartalmazza az ADÓZÁS 2019 című szakkönyvet, melynek piaci értéke 9.900 Ft + áfa. Szerzők: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, Dr. Császár Zoltán, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Futó Gábor, Gottgeisl Rita, Dr. Kovács Ferenc.

Amennyiben Ön már rendelkezik a kézikönyvvel, akkor a Vezinfó Kiadó további szakkönyvei közül választhat.

Forgatókönyv:

08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–10.30: Előadás 1. része
10.30–10.45: Kávészünet
10.45–12.15: Előadás 2. része
12.15–13.00: Ebédszünet
13.00–14.30: Előadás 3. része
14.30–14.45: Kávészünet
14.45–16.15: Előadás 4. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az ADÓZÁS 2019 című szakkönyvet, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvízet, valamint a térítésmentes állófogadásos büféebédet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

A nyári adócsomag számos évközi és jövő év elején hatályba lépő módosítást tartalmaz. Az adminisztráció csökkentésére irányuló rendelkezések mellett megjelennek új kedvezmények, új jogintézmények. Élethosszig tartó SZJA mentességet kapnak a négy vagy több gyermekes anyák, megszűnik a feltöltési kötelezettség a társasági adóban, visszaigényelhető lesz a behajthatatlan követelések áfája stb. Előadásunkon segítséget kívánunk nyújtani a felkészülésben, a helyes jogértelmezésben.

Az év végéhez közeledve aktuálissá válik a vállalkozások adózási mód választásának kérdése. Évről évre egyre többen térnek át a kisvállalati adózásra (KIVA-ra). Az áttéréssel járó előnyök mérlegeléséhez a PM kalkulátort tett közzé, és a NAV tájékoztató levélben értesíti azokat a KIVA választására jogosult adózókat, akik számára a kisvállalati adó választása adómegtakarítással járhat, számszerűsítve a becsült megtakarítás összegét. A döntéshez milyen szempontokat kell még figyelembe venni, milyen teendők várnak a könyvelőre? Az előadásban bemutatásra kerülnek a KIVA alapjai, lényege, előnye, hátránya és alkalmazásának szabályai.

Tematika:

Változások az adójogszabályokban, 2019. évközi és 2020. évi módosítások

■ Személyi jövedelemadó

■ Új adóalap-kedvezmény, élethosszig tartó szja mentesség a legalább négy – saját vagy örökbefogadott – gyermeket nevelő édesanyák számára (jogosultak köre, jogosultsági időszak, kedvezményre jogosító jövedelmek, nyilatkozatok, más kedvezménnyel való együttes alkalmazás szabályai, átmeneti rendelkezések)

■ Tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelők szociális hozzájárulási adójának költségként történő elszámolása

■ Magánalapítvány fogalma, kapcsolata az SZJA egyes előírásaival (alapítványtól származó jövedelem jogcímei, adókötelezettség illetve mentesség esetei)

■ Az Evectv. új rendelkezése lehetővé teszi, hogy egyéni vállalkozó egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson. Ismertetésre kerül ennek jogi szabályozása, illetve adójogi következménye

■ Termőföld értékesítésének adózása. Adómentes esetkör bővülése a tulajdonostárs részére történő értékesítéssel, 2019. január 1-jétől alkalmazható új szabály

■ Adómentessé válnak a sportdiplomácia keretében adott juttatások, és a kiemelt nemzetközi sportrendezvényekkel összefüggésben feladatot ellátó személyeknek, sportolóknak kifizetett jövedelmek meghatározott része

■ Járulékszabályozás

■ Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2020. január 1-jétől havi 7500 (napi 250) forintról havi 7710 (napi 257) forintra változik

■ Szociális hozzájárulási adó

■ Szociális hozzájárulási adókulcs csökkentése

■ Őstermelők szociális hozzájárulási adókötelezettsége – a biztosítási, illetve választott adózási mód függvényében – példákon keresztül bemutatva. A negyedéves adóelőleg fizetésre kötelezettek köre, éves elszámolási különbözet rendezésének módja. Az adóelőleg fizetésre nem kötelezett őstermelők bevallásai kötelezettsége. Átmeneti rendelkezés szerint az új szabályok 2019. január 1-jétől alkalmazhatóak

KATA

■ Emelkedik a kisadózók ellátási alapja

Kisvállalati adó (KIVA)

■ Kisvállalati adó, illetve adóelőleg mértéke 13 százalékról 12 százalékra csökken

■ Külföldről származó jövedelem, osztalék elszámolásának pontosítása

■ Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

■ Kifizető által fizetendő EKHO mértékének csökkenése

■ A nemzetközi sportszervezetek munkavállalói is választhatják az EKHO szerinti adózást

■ Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)

■ Az egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adózás megszüntetése

■ EVA-ról KATA-ra, KIVA-ra, illetve TAO-ra történő áttérés szabályai

Társasági adó (TAO)

■ Adóelőleg-kiegészítési kötelezettség megszüntetése. Választási lehetőség a 2019. adóévre

■ Az adófelajánlás és a növekedési adóhitel szabályainak változása

■ Pontosítások a csoportos társasági adóalanyiságra vonatkozó szabályokban

■ Új társasági adóalany: a vagyonkezelő alapítvány. A vagyonkezelő alapítvány jogi helyzete, hasonlóságok és eltérések a vagyonkezelő alapítvány és a bizalmi vagyonkezelési szerződés, illetve alapítványok működésében, adókötelezettségében

■ Az Evectv. szerint alapított korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó speciális rendelkezések a Tao. tv.-ben

■ Fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházási értékhatár csökkenése kis- és középvállalkozások esetében. Az újonnan bejelentett beruházások vonatkozásában létszám fenntartási kötelezettség kerül bevezetésre a létszám- és bérnövelési feltételek helyett

■ Energiahatékonysági beruházás, felújítás elszámolható költségének meghatározása

■ Reklámköltségek elszámolhatósága 2019. július 1. és 2022. december 31. között

■ Tőkekivonási és a hibrid struktúrákra vonatkozó adóelkerülést korlátozó szabályok

■ Általános forgalmi adó (ÁFA)

■ Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfa-kulcsa 18%-ról 5%-ra csökken

■ Többcélú utalvánnyal történő fizetés bizonylatolása

■ Bővül az ÁFA törvény szerinti jogutódlással történő megszűnés esete az egyéni vállalkozó Kft.-vé történő „átalakulásával”

■ Különleges eljárásban történő adóvisszatérítés

■ Behajthatatlan vevőkövetelésre jutó ÁFA visszaigénylésének feltételei

■ Közösségen belüli adómentes termékértékesítés feltételeinek szigorítása, az A60-as összesítő nyilatkozat jelentősége

■ Láncértékesítés esetén a fuvarozást végző közbenső szereplő vevői/eladói minőségének meghatározása

■ Vevői készletre vonatkozó szabályok unión belüli egységesítése

■ Exporthoz és importhoz kapcsolódó fuvar adómentességének feltétele

■ Adómentességhez szükséges kiviteli okmányok kiállítása

■ A Török Köztársaságban letelepedett adóalanyok részére Magyarországon és a Magyarországon letelepedett adóalanyok részére a Török Köztársaságban biztosított adó-visszatérítés hatálybalépése

■ Turizmusfejlesztési hozzájárulás

■ Bővül a turizmusfejlesztési hozzájárulás-köteles szolgáltatások köre a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásokkal

■ Hozzájárulás alapja, mértéke, megállapítása, bevallása és megfizetése

■ Helyi iparűzési adó (HIPA)

■ Egyablakos rendszer kiterjesztése. A NAV által átadott adatok köre a székhely és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságoknak

■ Az önkormányzati adóhatóságnál iparűzési adóügyben eljárni jogosult állandó meghatalmazott bejelentése a NAV-on keresztül

■ HIPA bevallás benyújtásának módja a NAV-on keresztül. Eljárás változása a számszaki hibát, ellentmondást tartalmazó bevallások esetén

■ Adóelőleg-kiegészítési kötelezettségre vonatkozó szabályozás. Megmarad a feltöltési kötelezettség

■ Alapítványok feltételes adómentessége. Közhasznú jogállás jelentősége. Átmeneti rendelkezések

■ Sportvállalkozások adatszolgáltatása, NAV-hoz történő adóbevallás-benyújtási kötelezettsége

■ Innovációs járulék

■ Adóelőleg-kiegészítési kötelezettség megszüntetése

■ Reklámadó

■ A reklámadó mértéke átmenetileg 0%-ra csökken a 2019. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakra, a közzétevő és a megrendelő esetében is

■ 2019. évi adóelőleg fizetés szabálya

■ Illetékek

■ Az alapítvány új fogalmi meghatározása. Alapítványok személyes illetékmentessége, feltételes mentesség. A közhasznú jogállás jelentősége. Átmeneti rendelkezések

■ Eljárási szabályok

■ EKÁER-bejelentések utólagos korrekciójának lehetősége, pótlék kötelezettsége. Bírságkiszabás felróhatósági alapon történő újraszabályozása

■ 10 éves iratmegőrzési kötelezettség a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények hatálya alá tartozó jövedelmet vagy vagyont terhelő adókötelezettség megállapításához kapcsolódó iratok esetében

■ Változások a nemzetközi adóügyi együttműködésben

■ Új adatszolgáltatási kötelezettség a határon átnyúló agresszív adótervezési konstrukcióról

■ Az adóhatóságok közzétételi kötelezettsége kizárólag a vélelmezett kézbesítéssel érintett iratokra fog vonatkozni

■ Egyéni vállalkozói tevékenység egyszemélyes gazdasági társaság keretében történő továbbfolytatása esetén is alkalmazni kell a jogutódlásra vonatkozó eljárási szabályokat

■ Elektronikus keresetkimutatás kérhető 2020. február 1-jétől a NAV-tól a hitelnyújtók elektronikus jövedelemadat lekérdezésének biztosítása érdekében

■ Természetes személy vagy egyéni vállalkozó adóügyi állandó meghatalmazottjának bejelentése a Rendelkezési nyilvántartásba az E-ügyintézési törvény szerint. RNY – EKNYI kapcsolat

Amit a kisvállalati adóról (KIVA-ról) mindenkinek tudni érdemes

■ KIVA választásakor mérlegelendő tényezők, KIVA előnyei

■ Ki lehet KIVA alany? A KIVA választásának feltételrendszere

■ Évközi, illetve év végi áttéréshez kapcsolódó számviteli feladatok, társasági adó következmények (áttéréskori módosító tételek, bevallás, adóelőleg), szakképzési hozzájárulás lezárása és a HIPA

■ A KIVA mértéke, a kiváltott adók

■ A KIVA alapja, módosító tételek, személyi jellegű kifizetések, kedvezményezett foglalkoztatás, pénztár mentesített értéke

■ Osztalék, osztalékelőleg a KIVA alatt

■ Veszteségelhatárolás szabályai

■ Beruházás a KIVA alatt

■ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggésben felmerülő szabályok

■ KIVA alany HIPA kötelezettsége, esetleges TAO kötelezettsége

■ KIVA előleg meghatározása, bevallása

■ KIVA adóalanyiság megszűnése

■ KIVA-ról TAO-ra történő áttérés szabályai, KIVA alatt keletkezett eredmény elszámolása, áttérési különbözet, TAO-előleg

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>