GYAKORLATI SZÁMVITEL
Kezdő és gyakorló könyvelőknek, számviteli és pénzügyi ügyintézőknek, vezetőknek, akik érteni szeretnék a számok mögötti tartalmat
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Felvétel időpontja: 2020. október 26., hétfő

VIDEÓ/E-LEARNING

2020. október 26-tól 2020. november 2-ig erre a képzésre már csak VIDEÓ/E-LEARNING formában lehet jelentkezni!!!

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (október 26.) után leghamarabb 7 nappal (november 2.) lehet a videót megnézni, innentől kezdve 10 nap áll rendelkezésre a megtekintésre (tehát legkésőbb november 12-ig).

Előadó(k):

Dr. Sallai Csilla
(könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke)

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 21.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (2.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 19.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (3.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 18.900 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (4.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 17.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (5.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 16.900 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Gyakorlati számvitel kezdő és gyakorló könyvelőknek, számviteli és pénzügyi ügyintézőknek, vezetőknek, akik érteni szeretnék a számok mögötti tartalmat!

Tematika:

A könyvviteli szolgáltatás tartalma

■ Mi a könyvviteli szolgáltatás vs. számviteli tevékenység

■ Könyvvitel alapvető feladata

■ Könyvvezetési formák áttekintése (bevételi nyilvántartás, egyszeres könyvvitel, kettős könyvvitel)

■ Könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok és a vállalkozás természetes folyamatai

■ Könyvvitellel kapcsolatos döntési mechanizmusok – szabályzatok szerepe

■ Számviteli politika, értékelési szabályzat, pénzkezelési szabályzat, leltározási szabályzat

■ Számlatükör, számlarend

■ Bizonylatok keletkezése, bizonylattípusok, azok sajátosságai, kezelésük

■ Számla, nyugta, számlázás

■ Pénztári bizonylatok

■ Banki bizonylatok

■ Szerződések, teljesítésgazolások

■ Leltárak

■ Munka és bérügyi bizonylatok

■ Egyéb vegyes bizonylatok

■ Bizonylati rend, bizonylati fegyelem

■ Bizonylatok könyvelésre történő előkészítése

■ Papír alapú bizonylatok esetén

■ Elektronikus adatállományok esetén

■ Könyveléshez szükséges egyéb információk

■ Adatrögzítés

■ Manuális rögzítés

■ Adatimport

■ Könyvvitelből kapott információk felhasználása

■ Vezetői döntések előkészítése

■ Beszámolókészítés

■ Könyvelési anyagok archiválása

Könyvviteli alapismeretek, beszámolókészítés

■ Beszámoló összeállításának célja

Beszámolótípusok

■ Beszámoló részei, a beszámolóhoz kapcsolódó egyéb információk

■ Mérleg

■ Eredménykimutatás

■ Kiegészítő melléklet

■ Egyéb információk

■ Mérlegkészítés napja

■ Beszámoló alátámasztása leltárral

■ Főkönyvi könyvelés

■ Analitikák szerepe

■ Számviteli alapelvek

■ Üzleti év fogalma

■ Számlaosztályok szerepe, az egyes számlaosztályok tartalma és kapcsolata a beszámolóhoz

■ Eszközök és források

■ Eredménylevezetés

■ Mérlegkészítés időpontja

■ Üzleti év nyitásával kapcsolatos feladatok

■ Zárlat fogalma, a hozzá kapcsolódó feladatok

■ Beszámoló elfogadása

■ Osztalék, osztalékelőleg fogalma, dokumentumai, osztalékkorlát szerepe

■ Beszámolóval kapcsolatos kontrollok

■ Könyvvizsgálat

■ Külső ellenőrzés

■ Piaci szereplők

Egyes főkönyvi számlák tartalma, a hozzájuk kapcsolódó kiemelt kérdések

■ Bekerülési érték fogalma

Immateriális javak köre, szerepe

■ Tárgyi eszközök köre, szerepe

■ Értékbeni változások számviteli követése (értékcsökkenés, ráaktiválás, értékesítés, ajándékozás, selejtezés, értékhelyesbítés)

■ Befektetett pénzügyi eszközök, részesedések (értékpapírok, részesedések, adott kölcsönök)

■ Készletek (fajtái, azok tartalma)

■ Kapcsolata a költségekkel, ráfordításokkal

■ Anyagok

■ Közvetített szolgáltatások

■ Eladott áruk beszerzési értéke

■ Kapcsolata az értékesítés árbevételével

■ Kapcsolódó mutatószámok

■ Vevői követelések és árbevétel

■ Keletkezés feltételei

■ Könyvelési sajátosságok – adatátvételek vs. manuális könyvelés

■ Analitika nyitott folyószámlák

■ Egyeztetések szerepe

■ Egyéb követelések

■ Mögöttes tartalom

■ Kivel szemben mi lehet

■ Saját tőke

■ Szerepe a vállalkozás életében

■ Elemei, azok tartalma (Jegyzett tőke, Tőketartalék, Eredménytartalék, Lekötött tartalék, Értékelési tartalék, Adózott eredmény)

■ Kapcsolódó mutatók

■ Céltartalékok

■ Kötelezettségek tartalma, azok besorolása (hátrasorolt, hosszúlejáratú, rövid lejáratú)

■ Szállítói kötelezettségek

■ Keletkezés feltételei

■ Könyvelési sajátosságok – adatátvételek vs. manuális könyvelés

■ Analitika nyitott folyószámlák

■ Egyeztetések szerepe

■ Munkabérek elszámolása

■ Adók elszámolása

■ Adótípusok, adónemek, azok főbb sajátosságai és elszámolási szabályai

■ Egyéb kötelezettségek

■ Időbeli elhatárolások

■ Aktív időbeli elhatárolás

■ Passzív időbeli elhatárolás

■ Eredménykimutatás főbb tételei

■ Költségtípusok

■ Ráfordítások

■ Devizás elszámolások sajátosságai

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>