Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
Holdingok, Cégcsoportok ÁFA-problémái, Portfólió-átruházás ÁFA-kezelése 2024 (Videó)
Holdingok, cégcsoportok ÁFA-problémái és a cégcsoporton belüli finanszírozás, valamint a portfólió-átruházás ÁFA-kezelése
Értékesítés: 2024. április 30-ig. Megtekintés: 2024. augusztus 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontja: 2024. április 10. (szerda)

VIDEÓ

2 db videó, 5 óra tananyag

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Háttéranyag elektronikus formában. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy az előadás időpontja (2024. április 10.) után leghamarabb 7 nappal (2024. április 17.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. augusztus 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2024. április 30-án zárul.

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
áfa szakértő, jogász
Saját adótanácsadó cégének, a Csátaljay-Consulting Kft.-nek az ügyvezetője, emellett 2007 óta a Deloitte Zrt. Adó- és jogi tanácsadás részlegének külső tanácsadó munkatársa. Ezt megelőzően tizennyolc éven át az APEH Általános Forgalmi Adó Osztályának szakmai vezetője volt. Az elmúlt években részt vett az áfa-szabályozás kidolgozásában, joggyakorlatának kialakításában. Számos általános forgalmi adó és számlázás tárgyú szakkönyv, publikáció szerzője, továbbá rendszeres előadója szakmai konferenciáknak, előadásoknak.

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. április 30-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 34.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Az előadás részletesen tárgyalja a befektetési tevékenységet végző vállalkozások áfa-tervezési kérdéseit. Az előadó bemutatja a holding társaságok korántsem könnyen megítélhető áfa-levonási gyakorlatát, melynek helyes alkalmazása számos adóelőnyt tud biztosítani egy ilyen szervezet számára, ugyanakkor komoly adókockázatot is rejt magában a levonási jog nem megfelelő gyakorlása. Szó lesz a részesedések és portfólió-átruházásos ügyletek áfa-vonatkozásairól, számos példával alátámasztva a hazai és a nemzetközi esetjog világából.

Tematika:

Holdingok helye az ÁFA rendszerben

Anyavállalat és leányvállalatok közötti ügyletek ÁFA megítélése belföldön és határon átívelően ■ Székhely és telephely, fióktelep, kereskedelmi képviselet közötti  termék mozgások, szolgáltatások ÁFA megítélése belföldön és határon átívelően – a telephelyek közötti költségallokáció helyes ÁFA-beli megítélése ■ Kizárólag adóköteles tevékenységet végző holdingok ÁFA visszaigénylési joga is sérülhet a részesedéstartás (holding tevékenység) miatt. Hogyan lehet ezt kiküszöbölni? ■ Legújabb európai bírósági ítéletek gyakorlati tanulságai (Minerva-ügy, MVM-ügy, Securenta-ügy stb.) ■ Holdingok ÁFA kezelésével összefüggő magyar adóhatósági és minisztériumi álláspont ■ Részesedésszerzés és értékesítés ÁFA-beli megítélése mikor adóköteles, mikor ÁFA mentes és mikor ÁFA hatályán kívüli? – Az ÁFA levonási jog alakulása az ezzel összefüggésben felmerült költségekkel (ügyvédi költség, tanácsadási díj stb.) kapcsolatosan ■ Részesedésszerzés, értékesítés és részesedéstartásnak milyen hatása van az ÁFA levonási jogra? ■ Milyen ÁFA következménye van annak, ha egy holding aktív holding és milyen, ha passzív holding? ■ Adólevonási jog alakulása az általános költségekre és a tételesen elkülöníthető költségekre ■ Adólevonási jog érvényesítése a holdingoknál Leányvállalatok részére igénybe vett beszerzések ÁFA levonási joga – Közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeken felmerült ÁFA levonhatósága ■ Tulajdonosi tevékenységhez kapcsolódó beszerzések fogalma, az azzal összefüggő ÁFA levonási jog ■ Mit jelent a holdingok esetében az irányítási, adminisztratív szolgáltatás és milyen hatással van az adólevonási jogra? ■ Menedzsment szolgáltatás tartalma és jelentősége az ÁFA levonási jog szempontjából ■ Hogyan kell képezni a menedzsment díjat? ■ Transzferárszabályok hatása az áfára ■ Év végi transzferárkorrekciók helyes ÁFA-beli kezelése, eltérő megállapodások – eltérő ÁFA kezelés ■ Befolyásolja-e az ÁFA levonási jogot és a fizetendő áfát, ha a menedzsment díj összege eltér a szokásos piaci ártól? ■ Kell-e és mikor külön ingyenes irányítási szolgáltatás után áfát fizetni? Mikor van szükség a levonható ÁFA arányosítására és hogyan lehet ezt elkerülni? ■ Arányosítás módszertanai: bevétel alapú megosztás, egyéb módszerek ■ Osztalékbevétel ÁFA-beli minősítése, szerepe az adólevonásnál és helye az arányosításnál ■ Holding saját tevékenységéhez kapcsolódó adólevonás ■ Áfa csoport létrehozása megoldást jelenthet a holdingok ÁFA problémáira ■ Milyen feltételek mellett megoldás az áfa csoport, mire kell ügyelni? ■ Csoportos adóalanyiság szabályai, a levonási jog alakulása csoportos adóalanyiság esetén

Cégcsoporton belül finanszírozás ÁFA megítélése

Kúria ítélet: a cégcsoporton belüli finanszírozás miatt sérülhet az adólevonási jog. Milyen esetben sérül az adólevonási jog és hogyan lehet az ÁFA szempontból  legoptimálisabb megoldást kialakítani? ■ Cash-pull rendszer és az ÁFA

Portfólió-átruházás ÁFA kezelése

Mikor adóköteles mikor hatályon kívüli és mikor adómentes? ■ Mikor keletkezik az átadónál és mikor az átvevőnél  az adókötelezettség? ■ Üzletág ÁFA-beli fogalma és az üzletágátadás adómentesség feltételei – levonási jog és bizonylatolás ■ A fenti ügyletekhez számlázási és bizonylatolási szabályok ■ A vonatkozó európai bírósági és magyar bírósági és adóhatósági joggyakorlat

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS