INGATLANÜGYI ÁFA SZAKREFERENS KÉPZÉS
2 alkalmas ONLINE képzés elvégzéséről államilag elismert, engedélyezett tanúsítványt állítunk ki. Max. 40 fő. (E-001513/2016/D018)
ONLINE, ÉLŐ KÉPZÉS
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2020. július 6-7. (hétfő-kedd), 09.00–15.45, regisztráció 8.30-tól. 

Online, élő képzés — ZOOM-on keresztül

Nem kell letölteni, vagy megvenni semmilyen programot. SŐT! Érteni sem kell hozzá, csak rákattint az e-mailben kapott linkre, és már működik is! Mert olyan egyszerű a használata!

További időpontok:

2020. augusztus 27-28., csütörtök-péntek, 09.00-15.45

Előadó(k):

09.00–15.45: Bonácz Zsolt
(adótanácsadó, adószakértő)

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj 2 napra (kedvezmények nélkül): 76.900 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 76.900 Ft/fő helyett 53.830 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 76.900 Ft/fő helyett 51.140 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (40% kedvezmény): 76.900 Ft/fő helyett 46.140 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (40%+5% kedvezmény): 76.900 Ft/fő helyett 43.835 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: A ZOOM ismételt vagy első ellenőrzése, a működés tesztelése
09.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Szünet
12.45–15.45: Előadás 2. rész
A részvételi díj tartalmazza a 2 alkalmas online képzést, az oktatási segédanyagot elektronikus formátumban.
A képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001513/2016/D018

Államilag elismert, engedélyezett Ingatlanügyi ÁFA Szakreferens Képzés!

A 2 alkalmas online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

Árzuhanás: Ez a képzés ÁFA-MENTES!!! (Tehát az áfával nem kell számolni.)

Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.

Képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres online záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).

Tematika:

Államilag elismert, engedélyezett Ingatlanügyi ÁFA Szakreferens Képzés!

A 2 alkalmas online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

A képzés célja: A résztvevők a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket szerezzenek az ingatlanok értékesítésével, bérbeadásával összefüggő ÁFA szabályokról, a szabályozási elvekről.

A képzés célcsoportja: A képesítést megszerezni kívánó személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy uniós támogatásban részesülő résztvevők.

Tematika:

Általános adózási szabályok ismertetése

■ Ingatlan fogalma az általános forgalmi adó alkalmazásában

■ Bérbeadás fogalma az ÁFA-ban

■ Szálláshely-szolgáltatás fogalma az ÁFA-ban

■ „Klasszikus” bérbeadás és a szálláshely-szolgáltatás elhatárolása

■ Összetett ügyletnek minősülő bérbeadás

■ Összetett ügyletek minősítésének szempontjai

■ Teljesítés helye ingatlan bérbeadási tevékenységnél

■ Teljesítés helye ingatlanok értékesítésénél

■ Adójogi teljesítés időpontjának meghatározásának alapelvei

■ Teljesítés időpontjának meghatározása az ÁFA tv. 58. §-a alapján (bérbeadási tevékenység során e jogszabályi rendelkezés alapján kell a teljesítés időpontját meghatározni)

■ Ingatlanok csoportosítása az ÁFA rendszerében („új” és „nem új”)

■ Lakóingatlan fogalma az ÁFA-ban

■ Lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok (ingatlanrészek)

■ Előleg fogalma az ÁFA-ban (kitérve a foglaló, az óvadék és az ügyvédi letétbe adott pénzösszeg, bánatpénz minősítésére)

■ ÁFA törvény által nem rendezett kérdések (vételár meghatározása; a vételár nettó – ÁFA nélküli – vagy bruttó – áfával növelt)

■ Bérbeadást terhelő ÁFA mértéke (adómentes és adómentességet nem élvező bérbeadások)

■ Adómentességet élvező bérbeadás, értékesítés esetén az ÁFA levonás terjedelme

Értékesítés, bérbeadás adózásának részletszabályai

■ Bérbeadás adóalapjának meghatározása (különös tekintettel a bérlőre a bérleti díjon felül átterhelt költségek kezelésére)

■ A bérleti díjon felül a bérlőre átterhelt költségek számlázása

■ Adófizetési kötelezettség választásának lehetősége (adókötelessé tétel) és annak választásának következményei (5 éves kötöttségi idő)

■ Visszatérés az adómentességre (bejelentési szabályok) és annak következményei

■ Építési telek fogalma az ÁFA-ban

■ Építési telek értékesítésének adózása (teljesítési időpont, adóalap meghatározása, adó mértéke; kötelező egyenes adózás)

■ Beépítetlen ingatlan fogalma az ÁFA-ban

■ Beépítetlen ingatlan – kivéve építési telek – értékesítésének adózása (teljesítési időpont, adóalap meghatározása, mikor adózik az értékesítés egyenesen, vagy fordítottan; az adó mértéke)

■ Lakóingatlannak minősülő ingatlan – kivéve építési telek – értékesítésének adózása (teljesítési időpont, adóalap meghatározása, mikor adózik az értékesítés egyenesen, vagy fordítottan; az adó mértéke)

■ Lakóingatlannak nem minősülő ingatlan – kivéve építési telek – értékesítésének adózása (teljesítési időpont, adóalap meghatározása, mikor adózik az értékesítés egyenesen, vagy fordítottan, az adó mértéke)

■ Részletvételes (tulajdonjog fenntartásával) kötött ügyletek kezelése

■ Kedvezményes (5%-os) adókulcs alkalmazásának feltételei

■ Előleg adózása (számlázási szabályok, előlegben foglalt ÁFA meghatározása, végszámlában történő megjelenítés, előleg kezelése fordított adózásnál)

■ Tárgyi eszközként használt ingatlan értékesítése (teljesítési időpont, adóalap meghatározása, mikor adózik az értékesítés egyenesen, vagy fordítottan, adó mértéke)

■ Tárgyi eszközként használt ingatlanon végzett értéknövelő beruházások kezelése

■ Bérlő által végzett értéknövelő beruházások kezelése a bérleti jogviszony megszűnésénél

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>