Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
Ingatlanügyi és Építőipari ÁFA Ügyintéző Kurzus (Videó/E-learning)
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát
Értékesítés: 2024. június 25-ig. Megtekintés: 2024. december 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontjai: 2024. június 3. (hétfő) + június 4. (kedd)

VIDEÓ/E-LEARNING

8 db videó, 16 óra tananyag

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2024. június 3-4.) után leghamarabb 10 nappal (2024. június 14.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. december 31-ig lehet a videót ingyenesen korlátlanul megtekinteni. A videó/e-learning kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga! Fontos! Az értékesítés 2024. június 25-én zárul.

Előadó(k):

Bonácz Zsolt
adószakértő, adótanácsadó

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. június 25-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 85.600 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 85.600 Ft + áfa/fő helyett 59.920 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 85.600 Ft + áfa/fő helyett 59.920 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 85.600 Ft + áfa/fő helyett 59.920 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 85.600 Ft + áfa/fő helyett 59.920 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

A kurzus elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a kurzuson.

Vizsga a kurzus végén: nincs.

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Általános adózási szabályok ismertetése

■ Ingatlan fogalma

■ Bérbeadás fogalma

■ Bérbeadást terhelő ÁFA mértéke (adómentes és adómentességet nem élvező bérbeadások)

■ Szálláshely-szolgáltatás fogalma

■ „Klasszikus” bérbeadás és a szálláshely-szolgáltatás elhatárolása

■ Összetett ügyletek minősítésének szempontjai

■ Ingatlanok csoportosítása az ÁFA rendszerében („új” és „nem új”)

■ Lakóingatlan fogalma az ÁFA-ban

■ Lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok (ingatlanrészek)

■ Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások köre

■ Adójogi teljesítés időpontjának meghatározásának alapelvei

■ Teljesítés helye ingatlan bérbeadási tevékenységnél

■ Teljesítés helye ingatlanok értékesítésénél

■ Teljesítés helye ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatásoknál

■ Előleg fogalma

■ A foglaló, az óvadék és az ügyvédi letétbe adott pénzösszeg

■ Bánatpénz

■ Fordított adózás alkalmazásának alapfeltétele

■ Fordítottan adózó ügyletek köre (különös tekintettel a 2023. január 1-jétől hatályba lépett változásokra)

Számlázási esettanulmányok

■ Áfamentes ingatlan bérbeadás bérleti díjának számlázása

■ Áfaköteles ingatlan bérbeadás bérleti díjának számlázása

■ A bérleti díjon felül a bérlőre átterhelt költségek számlázása

■ Építési telek értékesítése

■ Beépítetlen ingatlan (nem építési telek) értékesítése

■ Újnak minősülő beépített ingatlan és hozzá tartozó földterület értékesítése

■ Újnak nem minősülő beépített ingatlan és a hozzá tartozó földterület értékesítése

■ Adókötelessé tett beépítetlen és beépített ingatlan értékesítése

■ Részletvételes (tulajdonjog fenntartásával) kötött ingatlan adásvétel számlázása

■ Generálkivitelezési tevékenység egyenes adózással

■ Generálkivitelezési tevékenység fordított adózással

■ Előleg

■ Fordított adózás alá eső építési-szerelési, egyéb szerelési munkák

■ Alvállalkozói láncba tartozó építőipari szolgáltatások

■ Garanciális visszatartások kezelése

■ Nem belföldön végzett építőipari szolgáltatások

■ Nem belföldön végzett generálkivitelezés

■ Külföldi megrendelő részére belföldön teljesített építőipari szolgáltatások

■ Külföldi megrendelő részére belföldön végzett generálkivitelezés

■ Kötbér, kártérítés, késedelmi kamat számlázása

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS