Költségvetési szervek, nonprofit szervezetek ÁFA-ja és számlázása 2019
Elmélet + Gyakorlat
BUDAPEST
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2019. május 29., szerda, 10.00–15.00, regisztráció 9 órától.

Előadó(k):

10.00–15.00: Dr. Csátaljay Zsuzsanna 
(áfa szakértő, jogász)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 29.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 23.920 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 22.725 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 20.930 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 19.885 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

09.00–10.00: Regisztráció, kávészünet
10.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Ebédszünet, kávészünet
12.45–15.00: Előadás 2. része, Konzultáció
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet, valamint az állófogadásos büféebédet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Mikor adóalany a költségvetési szerv és a nonprofit szervezet?

■ Miért fontos a különbség a nem adóalany és az alanyi mentes szervezet között?

Áfa alanyiságot eredményező gazdasági tevékenység és a vállalkozási tevékenység nem azonos fogalom

■ Alap- és a vállalkozási tevékenység áfabeli besorolása

Áfa-fizetés és áfa-levonás, áfa visszaigénylése

Közhatalmi tevékenység fogalma

Alanyi mentesség

■ Mentesség a tevékenység jellegére tekintettel – tárgyi mentességek

Saját rezsis beruházások – áfa-fizetés, számlázás, bizonylatolás

■ Eszközértékesítések számlázása

Tárgyi eszközökre vonatkozó áfa-szabályok 

■ Térítésmentes átadások – kell vagy nem kell számlázni és áfázni?

Közmű beruházások

■ Ingatlan-értékesítés és -beszerzés (építési telek, kivett földterület, félkész, új ingatlan, régi ingatlan, beépített és beépítetlen földterület, lakóingatlan stb.)

Ingatlan-bérbeadás

■ Továbbszámlázott szolgáltatások, közvetített szolgáltatás

Közüzemi költségek továbbterhelése

■ Kártérítések, kompenzációk, kártalanítások

Helyes bizonylatolási szabályok

Mit és mikor kell számlázni és mit kell számvitelei bizonylattal dokumentálni

Aránytalanul alacsony áron vagy ingyenesen nyújtott szolgáltatások

Étkeztetés, üdültetés, szociális ellátás

Költségvetési és egyáb támogatások és az áfa-elszámolás

Áfa levonása

Áfa arányosításának szabályai

Költségtérítések

Személygépkocsival kapcsolatos áfa-szabályok

Számlakiállítás, a számla helyesbítése

Közösségen belüli ügyletek

Termékek beszerzése a Közösségen belülről

Szolgáltatás-igénybevétel és szolgáltatás-nyújtás külföldre

Közösségi adószám váltása

Elektronikus adatszolgáltatás és az összesítő jelentés

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>