KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ REFERENS (ASSZISZTENS) KÉPZÉS
4 alkalmas ONLINE képzés elvégzéséről államilag elismert, engedélyezett tanúsítványt állítunk ki. Max. 40 fő. (E-001513/2016/D009)
ONLINE, ÉLŐ KÉPZÉS
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2020. augusztus 14. + augusztus 18. + augusztus 19. + augusztus 25.
Ütemezés: péntek + kedd + szerda + kedd, 09.00–13.30, regisztráció 8.30-tól (4 alkalom)

Online, élő képzés — SKYPE-on keresztül

Nem kell letölteni, vagy megvenni semmilyen programot. SŐT! Érteni sem kell hozzá, csak rákattint az e-mailben kapott linkre, és már működik is! Mert olyan egyszerű a használata!

Előadó(k):

09.00–13.30: Kelemen István

(termékdíj szakértő, vezető tanácsadó, Green Tax Consulting)

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj 4 napra (kedvezmények nélkül): 76.900 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 76.900 Ft/fő helyett 53.830 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 76.900 Ft/fő helyett 51.140 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (40% kedvezmény): 76.900 Ft/fő helyett 46.140 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (40%+5% kedvezmény): 76.900 Ft/fő helyett 43.835 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: A SKYPE ismételt vagy első ellenőrzése, a működés tesztelése
09.00–11.00: Előadás 1. része
11.00–11.30: Szünet
11.30–13.30: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza a 4 alkalmas online képzést, az oktatási segédanyagot elektronikus formátumban.
Az előadás áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001513/2016/D009

Államilag elismert, engedélyezett Környezetvédelmi Termékdíj Referens (Asszisztens) Képzés!

A 4 alkalmas online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

Árzuhanás: Ez a képzés ÁFA-MENTES!!! (Tehát az áfával nem kell számolni.)

Jelentkezési feltétel: A bekapcsolódás nincs iskolai végzettséghez kötve.

Képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres online záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).

Tematika:

Államilag elismert, engedélyezett Környezetvédelmi Termékdíj Referens (Asszisztens) Képzés!

A 4 alkalmas online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

Kétnyelvű tanúsítványt (magyar-angol) is lehet kérni, ára 5.000 Ft. A Kosárban a “Megjegyzés” rovatban kell ezt az igényt jelezni.

A képzés célja: A résztvevők megismerjék a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó jogszabályi előírásokat, illetve elsajátítsák a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos gyakorlati feladatok teljes körű és kiemelt színvonalú ellátásához szükséges ismereteket.

A képzés célcsoportja: A képesítést megszerezni kívánó személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy uniós támogatásban részesülő résztvevők.

Tematika:

Elméleti alapok

■ A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény és a kapcsolódó európai uniós és hazai jogszabályok

■ A környezetvédelmi termékdíj referens által tipikusan végzett tevékenységek és tudnivalók

■ Környezetvédelmi termékdíj átvilágítás végrehajtása, belső szabályzat létrehozása

■ Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos nyilvántartás, bejelentés, bevallás, adatszolgáltatás formai és tartalmi követelményei

Gyakorlati jellegű munka

■ A környezetvédelmi termékdíj referens feladatainak teljesítése a gyakorlatban

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>