HA NEM FIZET A VEVŐ (Videó)
Követelés-érvényesítés adózási, számviteli és jogi kérdései 2022
Értékesítés: 2022. augusztus 12-ig. Megtekintés: 2022. szeptember 15-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Felvétel időpontja: 2022. május 10. (kedd)

VIDEÓ

2 részes videó (összesen 186 perc)

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (május 10.) után leghamarabb 7 nappal (május 17.) lehet a videót megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2022. szeptember 15-ig lehet a videót megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2022. augusztus 12-én zárul.

Előadó(k):

Vadász Iván
adószakértő, Adótanácsadók Egyesületének elnökségi tagja

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2022. augusztus 12-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 28.400 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Képzésünkön a teljesség igényével törekszünk a követeléskezelés során felhasználható jogi eszközök és az ehhez kapcsolódó számviteli elszámolások bemutatására. Megoldásokat kínálunk a vevőtartozások miatt keletkező adózási veszteségek csökkentésére. Konkrét példákon keresztül szemléltetjük, hogyan lehet az adózási és számviteli szabályokat a nem fizető vevő ellen fordítani, valamint ismertetjük azokat a jogi „kényszerítő” eszközöket, amelyekkel rábírhatjuk adósainkat a fizetésre.

Tematika:

 Szerződéses biztosítékok, és azok adóvonzatai

 Halasztott adófizetéssel járó szerződéses konstrukciók

 Jóteljesítési garancia

 Természetbeni kiegyenlítés

 Követelésekhez kapcsolódó adózási veszteségek csökkentése

 Hitelbiztosítéki nyilvántartás

 Írásbeliség jelentősége és gyakorlati kérdései

■ Praktikus tanácsok az üzleti partnerek ellenőrzéséhez

■ Cégcsoporton belüli tartozások rendezése

A teljesítés tagadása és annak adójogi következményei − a vitatott számlát nem lehet költségként elszámolni

■ A kiegyezés módszerei: engedmény, részletfizetés

A visszautasított számla helyesbítése és sztornírozása

■ Behajthatatlan követelés, elévült követelés

Árbevétel csökkentése számlakorrekcióval

■ Szerződés utólagos felbontása

Eredeti és vásárolt követelések elengedése, engedményezése, értékesítése és behajtása és azok számviteli és adóvonzatai

■ A követelésbehajtás jogi lehetőségei

Tartozás fedezetének elvonása

■ A bizalmi vagyonkezelésbe adott érték, a megajándékozott gyermek, és a házastárs különvagyonának végrehajtása

A biztosítási intézkedés és az ideiglenes intézkedés

■ Az időben elindított felszámolás

■ Minősített többség, egyszemélyes társaság miatti korlátlan felelősség

■ Az ügyvezető felelőssége a tartozásokért

■ Cégeladáshoz kapcsolódó felelősségi szabályok

■ A könyvelő, az adótanácsadó, a könyvvizsgáló és a közeli hozzátartozók felelőssége

■ A vagyonmentéshez kapcsolódó büntetőjogi felelősség

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>