KÖZBESZERZÉS 2021
Jogszabályváltozások 2021. január 1-től és fontos jogesetek
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Felvétel időpontja: 2021. január 20., szerda

VIDEÓ/E-LEARNING: 2021. január 28-ig rendelhető, 2021. február 11-ig tekinthető meg

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (január 20.) után leghamarabb 7 nappal (január 27.) lehet a videót megnézni, innentől kezdve 15 nap áll rendelkezésre a megtekintésre (tehát legkésőbb február 11-ig).

Előadó(k):

Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella
LLM, közbeszerzési és európai jogi szakjogász
Dr. Szigeti-Szabó Andrea
ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 21.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (2.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 19.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (3.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 18.900 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (4.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 17.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (5.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 16.900 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

2020. december 1-jén elfogadta a Parlament a Kbt. legfrissebb módosítását, amelynek rendelkezései több lépcsőben, részben már a kihirdetést, részben 2021. január 1-jétől hatályba lépnek, de a legtöbb és legfontosabb módosítás csak 2021. február 1-jétől lesz alkalmazandó.

A módosítás eredményeképpen számos ponton módosul a közbeszerzési törvény, amely mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők szempontjából fontos változásokkal, kockázatokkal és könnyítésekkel jár – az egész közbeszerzési eljárás menetére és a szerződések teljesítésére is kihatóan.

A rendezvényen lehetőség nyílik a törvényváltozások mellett a legfontosabb jogesetek, a friss joggyakorlat megismerésére, és a megszokott módon konzultációs lehetőséget is biztosítunk a konferencia során.

Tematika:

■ Kbt. hatályának módosulása

■ Előzetes piaci konzultáció lebonyolítására vonatkozó szabályok pontosítása

■ A közbeszerzési dokumentumok módosítására vonatkozó előírások változása

■ Módosuló iratbetekintési határidő és rend

■ Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos szabályok módosulása

■ Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos hibák következményei

Az ajánlati kötöttség időtartamának módosítása

A kizáró okok körének változása, az öntisztázás szabályainak kiigazítása

■ A bírálathoz kapcsolódó előírások módosulása: EEKD, hiánypótlás, kétlépcsős bírálat

A nemzeti eljárásrend szabályainak kiigazítása

■ 5 ajánlattevős eljárás alkalmazhatósága

■ Alvállalkozó bejelentése a módosított szabályok alapján

■ Teljesítésigazolás kiállítása

Konzultáció

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>