Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr?
A könyvelő, az adótanácsadó és az ügyvéd szerepe az adóeljárásban
BUDAPEST
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2019. június 20., csütörtök, 10.00–14.45, regisztráció 9 órától

Előadó(k):

10.00–14.45: Vadász Iván 
(okleveles adószakértő, Magyar Adótanácsadók Egyesületének alelnöke)
10.00–14.45: Dr. Kises Éva 
(ügyvéd, adószakértő)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 29.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 23.920 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 22.725 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 20.930 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 19.885 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

09.00–10.00: Regisztráció, kávészünet
10.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Ebédszünet, kávészünet
12.45–14.45: Előadás 2. része, Konzultáció
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet, valamint az állófogadásos büféebédet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Megelőző biztonsági intézkedések

■ Korszerű cégszerkezet, átfedések megszüntetése

■ Jogszerű adótervezés

■ Adózási alapelvek alkalmazása

■ Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek kockázatai

■ Személyes felelősség kérdései

Adóeljárás

■ Az adóeljárás folyamatábrái az Air. és a Kp. szabályai szerint

■ Az ügyvezető helyettesítése az adóeljárásban

■ Az adózói bizonyítás új időbeli korlátai, az észrevétel kiemelt szerepe

■ Biztosítási intézkedés, ideiglenes biztosítási intézkedés – Végrehajtás a jogerő előtt

■ Jogorvoslati határidők, jogorvoslatok

■ Észrevétel – Az adóeljárás új kulcsbeadványa?

■ Fellebbezés

■ Közigazgatási per (adóper)

■ Egyéb jogorvoslati eljárások (felügyeleti eljárás, módosítás és visszavonás)

■ Semmisség

Adóper

■ A közigazgatási bíráskodás szervezeti rendszere

■ Határidők, e-per

■ A keresetlevél és az első tárgyalás jelentősége

■ Új bizonyítási rendszer

■ Adóeljárásban elő nem adott új tényekre nem lehet hivatkozni?

■ Bizonyítási indítvány legkésőbb az első tárgyaláson?

■ Bizonyítás hivatalból is

■ Kereset halasztó hatálya a végrehajtásra – avagy a végrehajtás felfüggesztésének szempontjai

■ A végrehajtás szüneteltetésének egyéb lehetőségei

■ Jogorvoslatok

Adózói védekezés taktikái és következményei

■ Aktív és passzív adózói magatartás az ellenőrzés során

■ Adózó lehetőségei az ellenőrzés megkezdésekor

■ Hallgatás joga

■ Cégtemető (cégeladáshoz kapcsolódó bűncselekmények és felelősségi szabályok)

■ Iratok eltűnése

■ Vagyonmentés, fedezetelvonás

■ Az adóeljárás negatív következményei

■ Gazdasági tevékenység ellehetetlenülése

■ A vezető tisztségviselők és a többségi tulajdonosok mögöttes felelőssége

■ Cégalapítási és egyéb adóregisztrációs akadályok

■ Csődtörvény szerinti felelősség

■ Büntetőjogi felelősség

Beadványok

■ Az észrevétel, a fellebbezés és a keresetlevél szükséges tartalma

■ Új stratégia – Az észrevételben mindent elő kell adni?

■ Az adóhatározatok hibái

■ Érdekelt ügyfelek bevonásának elmaradása

■ Számszaki ellentmondások, hiányok

■ Bizonyítékok ismertetésének elmaradása

■ Másik adóalany adótitkának megismerhetősége

■ Az adókijátszásban való részvétel bizonyítása

■ Becslés feltételeinek bizonyítása

■ Bizonyítási indítvány, eljárási kifogás elbírálása

■ Nyilatkozattétel és a tanúvallomás értékelése

■ Szakértő az eljárásban

■ Ellentmondás a büntetőüggyel

■ Tesztek (az adóhiány maximuma; polgári jogi és számviteli összefüggések; anyagmérleg)

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>