Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
MUNKAJOGI VÁLTOZÁSOK, AKTUALITÁSOK 2024 (Videó)
Jelentősen módosult a Munka Törvénykönyve 2023-ban és 2024. január 1-től
Értékesítés: 2024. június 25-ig. Megtekintés: 2024. december 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontja: 2024. március 11. (hétfő)

VIDEÓ

2 db videó, 4 óra tananyag

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Háttéranyag elektronikus formában. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy az előadás időpontja (2024. február 19.) után leghamarabb 7 nappal (2024. február 26.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. december 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2024. június 25-én zárul.

Előadó(k):

Dr. Horváth István
tanszékvezető egyetemi docens (ELTE ÁJK, Munkajogi és Szociális jogi Tanszék), ügyvéd (Dr. P. Horváth Ügyvédi Iroda), elnök (MJE Munkajogi és Szociális Jogi Szakosztály), titkár (Magyar Munkajogi Társaság)

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. június 25-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 34.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Az Országgyűlés 2023 végén jelentősen módosította a foglalkoztatás területét érintő jogszabályokat. Változott a munka törvénykönyve, a munkavédelmi törvény, továbbá számos kapcsolódó jogszabály, emellett a Kúria és az EU Bírósága is aktív szerepet vállalt a foglalkoztatási szabályok értelmezésében.

Tematika:

Bérminimumok 2023. december 1-től

■ Készenléti jellegű munkakörben vagy hozzátartozóként

Ha már béremelés…

A vezetőállású munkavállalók és a minimálbéremelés

Vezetővé válás a munkaszerződésben

■ A fokozottan bizalmi jelleg

Mt.-módosítás 2023. szeptember 1-től

Kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálat megszüntetése, javasolt teendők

Munkavédelmi törvény módosulása 2023. szeptember 1-től

Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása. Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés

Mt.-módosítás 2024. január 1-től

Mire vonatkozik? A módosítások után: az idők – nem mindig pénz

■ Jogorvoslati kioktatás – az elmulasztás időbeli következménye

Ha tértivevényes levélben postázzuk a felmondást – a kézbesítési fikció megdöntésének időkorlátai

■ A határidők számítása

Az Mt. eltérő rendelkezése

■ Kimentés – haladéktalan nyilatkozás

Az időtartam

■ A megtámadás – határidők

Próbaidő

■ A kezdet és a létrejövetel közötti idő – és az elállás

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás – napban vagy órában

■ Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért, azonnali hatályú felmondás – két jogvesztő határidő

■ Munkavállalói kérelem a munkaszerződés módosítására – a munkáltatói válasz határideje

■ Munkaadói munkaviszony-megszüntetés, indokolás kérelemre – a határidő

■ Felmondás visszavonás munkavállalói kérelemre – a határidő

■ Felmondási idő és szabadságkiadás

■ A végkielégítésre való jogosultság és a felmondási idő megállapítása

■ Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén – a határidő

■ Munkaviszony jogellenes munkáltatói megszüntetésének jogkövetkezményei – az idő pénzkorlátozása

■ Ami nem munkaidő – A Tyco ügy: amikor munkaidő az ügyfélhez utazás

■ A pihenő- és a munkaszüneti nap határai

■ A legrugalmasabb munkaszervezés három kategóriája

■ Műszakpótlék

■ Munkaidőkeret – rugalmasság, bérköltségcsökkentés

■ Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén

■ Munkaidő-beosztás szabályai

■ Munkaidő-beosztás közlése és módosítása

■ Eltérés a beosztás szerinti munkaidőtől

■ Osztott munkaidőbeosztás

■ Munkaidő vasárnapra történő beosztása

■ Munkaidő munkaszüneti napra történő beosztása

■ Vasárnap- és munkaszüneti napi pótlékok

■ Arányosítás – A szabadság kiadása

■ Szabadság kiadása, nyilvántartása és pénzbeli megváltása

■ Állásidő

■ Bírósági és EUB döntések

■ Mely feltétellel lehet kötetlen munkarendet alkalmazni a munkaadó döntése alapján?

■ Mely munkaszervezési formák biztosítják a munkaadónak a legtakarékosabb foglalkoztatást?

■ A bíróság szerint munkaviszony-e a platform alapú munkavégzés?

■ Tanulságos kúriai ítéletek

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS