Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
MUNKAJOGI AKADÉMIA (Videó/E-learning)
Teljes körűen a Munka Törvénykönyvéről és a szabályok megsértésének kockázatáról!
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát
Értékesítés: 2024. január 15-ig. Megtekintés: 2024. május 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontjai: 2023. november 6. (hétfő) + 2023. november 13. (hétfő) + 2023. november 16. (csütörtök) + 2023. november 22. (szerda) + 2023. november 24. (péntek)

VIDEÓ/E-LEARNING

20 db videó, 30 óra tananyag

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus  időpontja (2023. november 6., 13., 16., 22., 24.) után leghamarabb 10 nappal (2023. december 4.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. május 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. A videó/e-learning tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga! Fontos! Az értékesítés 2023. december 31-én zárul.

Előadó(k):

Dr. Horváth István
tanszékvezető egyetemi docens (ELTE ÁJK, Munkajogi és Szociális jogi Tanszék), ügyvéd (Dr. P. Horváth Ügyvédi Iroda), elnök (MJE Munkajogi és Szociális Jogi Szakosztály), titkár (Magyar Munkajogi Társaság)

Dr. Dudás Katalin
oktató (ELTE ÁJK, Munkajogi és Szociális jogi Tanszék), ügyvéd, az OMMF korábbi elnöke

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. január 15-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 284.000 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 198.800 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 198.800 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 198.800 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 198.800 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

A tréningsorozat elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a tréningen.

Vizsga a kurzus végén: nincs.

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

5 alkalmas tréningsorozatban teljes körűen a Munka Törvénykönyvéről és a szabályok megsértésének kockázatáról!

Mi is az akadémia? Magasabb ismereteket közvetítő, szabadon látogatható előadások sorozata. A munkajog témájában a következőkre invitáljuk!

A kurzus keretében – paragrafusról paragrafusra haladva – áttekintjük és értelmezzük a Munka Törvénykönyve [Mt.] szabályait, és az egyes rendelkezésekhez kapcsolódó mértékadó ítélkezési gyakorlatot. És ha szükséges, kilépünk az Mt. keretei közül, hogy a munkajogi rendelkezések hátterében álló más törvényeket is a problémamentes gyakorlati jogalkalmazáshoz megismerhessük. És hogy a végén sem „csattanhasson az ostor”, az egyik legszakavatottabb szakértőtől megtudjuk, munkáltatóként hogyan kerüljük el a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság büntetését. Természetesen a munkavállalókról sem feledkezünk el.

Tematika:

1. RÉSZ

■ A munkajog forrásai: a belső és külső (nemzetközi) jogforrások és hatásuk a magyar munkajogi szabályozásra ■ A munkaviszonyra vonatkozó szabályok – a kollektív szerződés szerepe a törvénytől való eltérésben ■ Ki és mi tartozik az Mt. hatálya alá – Miként köthető ki más állam munkajogának alkalmazása? ■ Az Mt. értelmezési alapelvei – a joglemondó nyilatkozatok ■ Általános magatartási követelmények és jelentőségük a jogalkalmazás során – Az együttműködési kötelezettség, a joggal való visszaélés tilalma, a méltányos mérlegelés részletei, amit nem tehet a munkavállaló a munkaidőn kívül, munkaadói összeférhetetlenségi szabályzat, a munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogának korlátozása és a titoktartási kötelezettség ■ A személyiségi jogok védelme és az Mt. szerinti korlátozása – Fellapozzuk a Polgári Törvénykönyvet: Mely személyiségi jogokat véd a jog és mivel járhat a megsértésük? ■ A munkavállaló személyes adatainak kezelése, a munkavállaló ellenőrzése ■ Az egyenlő bánásmód érvényesülése a munkajogban – Fellapozzuk a 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról ■ A jognyilatkozatok és a nyilatkozatok – A megállapodás, az egyoldalú jognyilatkozat és a nyilatkozat, a kötelezettségvállalás, a munkáltatói szabályzat, a tájékoztatás, a feltétel; Miként és mely tékákban alkossunk a munkaadói szabályzatot? ■ A jognyilatkozatok megtételének módja (a képviselet, az alaki kötöttség, a jognyilatkozat közlése) ■ A határidő és az időtartam – Hogyan számítsuk az időt? ■ Az érvénytelenség – a megtámadhatóság és semmiségelhatárolása és feltételei, az érvénytelenség jogkövetkezményei – Mit jelent a részleges érvénytelenség? ■ A visszaélés-bejelentési rendszer követelményei – Fellapozzuk a 2023. évi XXV. törvényt a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról

2. RÉSZ

Munkaszerződés minősítő jegyei, elhatárolása más munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól – Hogyan ne kössünk színlelt szerződést? ■ Munkajogviszony alanyai – Milyen speciális kérdések adódnak egy 18 év alatti kollégánál? ■ Változás a munkáltató személyében – Az átadó és az átvevő munkáltató kötelezettségei – És mely esetben nem beszélhetünk jogutódlásról? ■ Munkaviszony létesítése – Hogyan térhet el a munkaszerződés a jogszabályoktól és a kollektív szerződéstől? Mit kötelező és mit érdemes kikötni a munkaszerződésben? A próbaidő ■ Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége – témakörök és határidők ■ És ha külföldre mennek munkavállalóink: különös tájékoztatási tételek – És ha ennél a jogintézményél tartunk – előre ugorva az Mt. szövegében: mely esetben kell a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv szerinti Mt.-szabályokat alkalmazni a magyar munkavállalók külföldi, és a külföldiek hazai foglalkoztatása során? ■ Mely feltételekkel lehet elállni a munkaszerződéstől? Munkaszerződés teljesítése – Az alapvető munkaadói és alkalmazotti kötelezettségek – Mikor tagadható meg jogszerűen a munkáltatói utasítás? A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetősége és korlátjai ■ Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól – Alanyi jogon, megállapodás vagy munkáltatói mérlegelés alapján ■ A fegyelmezés lehetősége – Mely feltételekkel alkalmazhatók jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért? ■ A munkaszerződés módosítása – A munkavállalói ajánlattal kapcsolatos kötelezettségek – figyelemmel a 2023-ban módosított szabályokra ■ Munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének rendszereMunkaviszony megszűnésének jogcímei, a megszűnés következményei ■ Munkaviszony megszüntetése – Jogcímek – Az indokolási kötelezettség tartalmi követelményei ■ Közös megegyezés – A megállapodás lehetőségei és korlátjai ■ Felmondás – A munkáltatóra és munkavállalóra, a határozatlan és a határozott idejű munkaviszonyra vonatkozó szabályok – A felmondással szembeni védelem: tilalmak és korlátozások – A felmondási idő ■ Munkaviszony megszüntetése azonnali hatályú felmondással – 3 lehetséges jogcím: indokolással vagy indokolás nélkül, a jogvesztő határidők ■ Csoportos létszámcsökkentés – a munkaviszony-megszüntetéshez vezető út és lehetőség az elbocsájtás elkerülésére ■ Végkielégítés – jogszerző feltételek és összegek ■ Elszámolás a munkaviszony megszűnésekor – Mely jogszabály alapján milyen igazolásokat kell kiadnia a munkáltatónak?

3. RÉSZ

Jogellenes munkaviszony megszüntetés és jogkövetkezményei – Mennyibe kerülhet a munkáltatónak és a munkavállalónak? Hogyan számoljuk az elmaradt jövedelmet? A kárenyhítési kötelezettség Munkaidővel kapcsolatos alapvető fogalmak – A munkanap, a munkahét, a legrugalmasabb munkaszervezésre módot adó munkáltatói tevékenységek, a készenléti jellegű munkakör ■ Munkaidő mértékeMunkaidő-keret és az elszámolási időszak – Szerepük a munkáltató gazdálkodásában – Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén ■ Munkaidő beosztása – a kötetlen munkarend, az egyenlőtlen és az osztott munkaidő-beosztás, a munkaidő-beosztás közlése és módosíthatósága, a munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása, napi- és heti munkaidő-maximumok ■ Rendkívüli munkaidő, az ügyelet és a készenlét – Mértékmaximumok ■ Pihenőidők – a munkaközi szünet, a napi pihenőidő és a heti pihenőnap vagy pihenőidő – az egyenlőtlen beosztás lehetősége ■ Egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös munka- és pihenőidő-szabályok – Mi változott 2023-ban? ■ Szabadság – A jogosultság, az alap- és pótszabadság, 2023. új szabadságai (apasági és szülői), a szabadság kiadása és elszámolása ■ Betegszabadság, a szülési szabadság és az alanyi jogon biztosított fizetés nélküli szabadság – A gyermekgondozási szabadságról történő visszatérés kérdései ■ Munka- és pihenőidő nyilvántartása – lehetséges megoldások ■ Munka díjazása– A munkabér fogalma, az alapbér, a bérformák, a bérpótlékok, díjazás munkavégzés hiányában, a távolléti díj számítása ■ Kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimumMunkabér védelme – A bér megállapítása, kifizetése és elszámolása, az egyenlőtlen munkaidő-beosztás különös szabályai, a munkabérből való levonás, munkavállalói lemondás a munkabérére vonatkozó igényről, az engedményezés és a tartozásátvállalás polgári jogi szabályai, a jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelhetősége

4. RÉSZ

Munkáltató kártérítési felelőssége – Mentesülés a felelősség alól, az előre láthatóság szerepe, felelősség a munkavállaló munkahelyre bevitt ingóságaiban okozott károkért ■ Kártérítés mértéke és módja – a kártérítés jogcímei és összege az elmaradt jövedelem megállapítása, a járadék és az általános kártérítés, a megállapított kártérítés módosítása, a felelősség biztosítás szerepe, az ún. szakaszos elévülés, a kártérítés mérséklése ■ Munkavállaló kártérítési felelőssége – Felelősség a vétkesen okozott kárért, a megőrzési felelősség, a leltárhiányért fennálló felelősség, a munkavállalói biztosíték, a kártérítés mérséklése, több munkavállaló együttes felelőssége, a kárigény érvényesítése ■ Munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok – Az atipikus munkaviszonyok: a határozott idejű munkaviszony, a részmunkaidő, munkavégzés behívás alapján, a munkakör megosztása, több munkáltatóval létesített munkaviszony, a távmunkavégzés, a bedolgozói munkaviszony, az alkalmi munkára és az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó irányuló munkaviszony, a munkaerő-kölcsönzés ■ Közvállalattal fennálló munkaviszonyra vonatkozó különös szabályok ■ Vezető állású munkavállaló – a törvény erejénél fogva vagy a munkaszerződés kikötése folytán alkalmazható különös rendelkezések ■ Cselekvőképtelen munkavállalók foglalkoztatása ■ Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások – A tanulmányi szerződés és a versenytilalmi megállapodás

5. RÉSZ

Munkaügyi kapcsolatok – Általános rendelkezések, a tájékoztatás és a konzultáció szabályai ■ Üzemi tanács és az üzemi megbízott választása, a központi- és a vállalati csoportszintű üzemi tanács, az üzemi tanács és tagja megbízatásának megszűnése, az üzemi tanács működése, feladata és jogköre – Mi szabályozható az üzemi megállapodásban? ■ Szakszervezet fogalma – A szakszervezeteket megillető jogok az Mt. alapján: a szakszervezeti tagsággal kapcsolatos garanciák, a szakszervezet jogai a munkáltatónál, a szakszervezeti képviseleti joga, a szakszervezet működését elősegítő szabályok; a szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelme ■ Kollektív szerződés – A szakszervezet kollektívszerződés-kötési képessége, a kollektív szerződés szabályozási szerepe és hatásköre, megkötése és megszüntetése, a kollektív szerződés hatálya és kiterjesztése, a munkáltató személyében bekövetkező változás ■ Munkaügyi viták – A munkajogi igény érvényesítése, az elévülés, a fizetési felszólítás, a keresetindítás határideje, a határidő elmulasztásának kimenthetősége ■ Kollektív munkaügyi vita – az érdekkonfliktusok feloldásának lehetséges módjai ■ Foglalkoztatás felügyeletének szabályai – Az ellenőrzés hatálya és tárgykörei, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság szervezete, a hatóság eljárása, az eljárás eredményeként alkalmazható szankciók, a jogorvoslat lehetősége ■ És mivel jár, ha a hatóság ellenőrzése folytán nem rendezettek a munkaügyi kapcsolatok?

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS