Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
MUNKAJOGI AKADÉMIA
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát (5 alkalom, 40 óra)
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2024. június 19. (szerda) + 2024. június 20. (csütörtök) + 2024. június 25. (kedd) + 2024. június 26. (szerda) + 2024. június 27. (csütörtök), 09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE vagy VIDEÓ/E-LEARNING

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

tantermi

Személyes részvétel. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz, ebédszünetben fóliázott óriásszendvicsek). A tantermi tréning előtt és közben kérdezési lehetőség. Íróeszköz, háttéranyag nyomtatott és elektronikus formában, WIFI. Parkolási lehetőség térítés ellenében. Az 5 napos tantermi tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga! Ingyenes hozzáférést biztosítunk 2024. december 31-ig a tréningről készült videó utólagos korlátlan megtekintéséhez.

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő tréning előtt és közben online kérdezési lehetőség. Háttéranyag elektronikus formában. Az 5 napos online tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga! Ingyenes hozzáférést biztosítunk 2024. december 31-ig a tréningről készült videó utólagos korlátlan megtekintéséhez.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus  időpontja (2024. június 19., 20., 25., 26., 27.) után legkésőbb 10 nappal (2024. július 7.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. december 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. A videó/e-learning tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga!

Előadó(k):

Dr. Horváth István
tanszékvezető egyetemi docens (ELTE ÁJK, Munkajogi és Szociális jogi Tanszék), ügyvéd (Dr. P. Horváth Ügyvédi Iroda), elnök (MJE Munkajogi és Szociális Jogi Szakosztály), titkár (Magyar Munkajogi Társaság)

+++ „Foglalkoztatás felügyeletének szabályai” című rész

Dr. Dudás Katalin
oktató (ELTE ÁJK, Munkajogi és Szociális jogi Tanszék), ügyvéd, az OMMF korábbi elnöke

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. június 18-ig!

Alap részvételi díj 5 napra (kedvezmények nélkül): 284.000 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 198.800 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 188.860 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 198.800 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 188.860 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció
09.00–10.30: Előadás 1. része
10.30–10.45: Kávészünet
10.45–12.15: Előadás 2. része
12.15–12.45: Ebédszünet, Kávészünet
12.45–14.15: Előadás 3. része
14.15–14.30: Kávészünet
14.30–16.00: Előadás 4. része

A tréningsorozat elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a tréningen.

Vizsga a kurzus végén: nincs.

Tematika:

5 alkalmas tréningsorozatban teljes körűen a Munka Törvénykönyvéről és a szabályok megsértésének kockázatáról!

Mi is az akadémia? Magasabb ismereteket közvetítő, szabadon látogatható előadások sorozata. A munkajog témájában a következőkre invitáljuk!

A kurzus keretében – paragrafusról paragrafusra haladva – áttekintjük és értelmezzük a Munka Törvénykönyve [Mt.] szabályait, és az egyes rendelkezésekhez kapcsolódó mértékadó ítélkezési gyakorlatot. És ha szükséges, kilépünk az Mt. keretei közül, hogy a munkajogi rendelkezések hátterében álló más törvényeket is a problémamentes gyakorlati jogalkalmazáshoz megismerhessük. És hogy a végén sem „csattanhasson az ostor”, az egyik legszakavatottabb szakértőtől megtudjuk, munkáltatóként hogyan kerüljük el a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság büntetését. Természetesen a munkavállalókról sem feledkezünk el.

Tematika:

1. RÉSZ

■ A munkajog forrásai: a belső és külső (nemzetközi) jogforrások és hatásuk a magyar munkajogi szabályozásra ■ A munkaviszonyra vonatkozó szabályok – a kollektív szerződés szerepe a törvénytől való eltérésben ■ Ki és mi tartozik az Mt. hatálya alá – Miként köthető ki más állam munkajogának alkalmazása? ■ Az Mt. értelmezési alapelvei – a joglemondó nyilatkozatok ■ Általános magatartási követelmények és jelentőségük a jogalkalmazás során – Az együttműködési kötelezettség, a joggal való visszaélés tilalma, a méltányos mérlegelés részletei, amit nem tehet a munkavállaló a munkaidőn kívül, munkaadói összeférhetetlenségi szabályzat, a munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogának korlátozása és a titoktartási kötelezettség ■ A személyiségi jogok védelme és az Mt. szerinti korlátozása – Fellapozzuk a Polgári Törvénykönyvet: Mely személyiségi jogokat véd a jog és mivel járhat a megsértésük? ■ A munkavállaló személyes adatainak kezelése, a munkavállaló ellenőrzése ■ Az egyenlő bánásmód érvényesülése a munkajogban – Fellapozzuk a 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról ■ A jognyilatkozatok és a nyilatkozatok – A megállapodás, az egyoldalú jognyilatkozat és a nyilatkozat, a kötelezettségvállalás, a munkáltatói szabályzat, a tájékoztatás, a feltétel; Miként és mely tékákban alkossunk a munkaadói szabályzatot? ■ A jognyilatkozatok megtételének módja (a képviselet, az alaki kötöttség, a jognyilatkozat közlése) ■ A kézbesítési vélelem határideje – Ellentmondás az Mt. és a postai szabályok között? ■ A határidő és az időtartam – Hogyan számítsuk az időt? ■ Az érvénytelenség – a megtámadhatóság és semmiség elhatárolása és feltételei, az érvénytelenség jogkövetkezményei – Mit jelent a részleges érvénytelenség? ■ A visszaélés-bejelentési rendszer követelményei – Fellapozzuk a 2023. évi XXV. törvényt a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról

2. RÉSZ

Munkaszerződés minősítő jegyei, elhatárolása más munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól – Hogyan ne kössünk színlelt szerződést? „Hova tegyük” a platformalapú munkavégzést? ■ Munkajogviszony alanyai – Milyen speciális kérdések adódnak egy 18 év alatti kollégánál? ■ Változás a munkáltató személyében – Az átadó és az átvevő munkáltató kötelezettségei – És mely esetben nem beszélhetünk jogutódlásról? ■ Munkaviszony létesítése – Hogyan térhet el a munkaszerződés a jogszabályoktól és a kollektív szerződéstől? Mit kötelező és mit érdemes kikötni a munkaszerződésben? A próbaidő ■ Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége – témakörök és határidők ■ És ha külföldre mennek munkavállalóink: különös tájékoztatási tételek – És ha ennél a jogintézményél tartunk – előre ugorva az Mt. szövegében: mely esetben kell a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv szerinti Mt.-szabályokat alkalmazni a magyar munkavállalók külföldi, és a külföldiek hazai foglalkoztatása során? ■ Mely feltételekkel lehet elállni a munkaszerződéstől? Munkaszerződés teljesítése – Az alapvető munkaadói és alkalmazotti kötelezettségek – Mikor tagadható meg jogszerűen a munkáltatói utasítás? A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetősége és korlátjai ■ Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól – Alanyi jogon, megállapodás vagy munkáltatói mérlegelés alapján ■ A fegyelmezés lehetőségeA figyelmeztetés – Mely feltételekkel alkalmazhatók jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért? ■ A munkaszerződés módosítása – A munkavállalói ajánlattal kapcsolatos kötelezettségek – figyelemmel a 2023-ban módosított szabályokra ■ Munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének rendszereMunkaviszony megszűnésének jogcímei, a megszűnés következményei ■ Munkaviszony megszüntetése – Jogcímek – Az indokolási kötelezettség tartalmi követelményei ■ Közös megegyezés – A megállapodás lehetőségei és korlátjai ■ Felmondás – A munkáltatóra és munkavállalóra, a határozatlan és a határozott idejű munkaviszonyra vonatkozó szabályok – A felmondással szembeni védelem: tilalmak és korlátozások – A felmondási idő ■ Munkaviszony megszüntetése azonnali hatályú felmondással – 3 lehetséges jogcím: indokolással vagy indokolás nélkül, a jogvesztő határidők ■ Csoportos létszámcsökkentés – a munkaviszony-megszüntetéshez vezető út és lehetőség az elbocsájtás elkerülésére ■ Végkielégítés – jogszerző feltételek és összegek ■ Elszámolás a munkaviszony megszűnésekor – Mely jogszabály alapján milyen igazolásokat kell kiadnia a munkáltatónak?

3. RÉSZ

Jogellenes munkaviszony megszüntetés és jogkövetkezményei – Mennyibe kerülhet a munkáltatónak és a munkavállalónak? Hogyan számoljuk az elmaradt jövedelmet? A kárenyhítési kötelezettség Munkaidővel kapcsolatos alapvető fogalmak – A munkanap, a munkahét, a legrugalmasabb munkaszervezésre módot adó munkáltatói tevékenységek, a készenléti jellegű munkakör ■ Munkaidő mértékeMunkaidő-keret és az elszámolási időszak – Szerepük a munkáltató gazdálkodásában – Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén ■ Munkaidő beosztása – a kötetlen munkarend, az egyenlőtlen és az osztott munkaidő-beosztás, a munkaidő-beosztás közlése és módosíthatósága, a munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása, napi- és heti munkaidőmaximumok ■ Rendkívüli munkaidő, az ügyelet és a készenlét – Mértékmaximumok ■ Pihenőidők – a munkaközi szünet, a napi pihenőidő és a heti pihenőnap vagy pihenőidő – az egyenlőtlen beosztás lehetősége ■ Egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös munka- és pihenőidő-szabályok – Mi változott 2023-ban? ■ Szabadság – A jogosultság, az alap- és pótszabadság, 2023. új szabadságai (apasági és szülői), a szabadság kiadása és elszámolása. 2024-től új szabály a gyermek után járó pótszabadság igénybevételére ■ Betegszabadság, a szülési szabadság és az alanyi jogon biztosított fizetés nélküli szabadság – A gyermekgondozási szabadságról történő visszatérés kérdései ■ Munka- és pihenőidő nyilvántartása – lehetséges megoldások ■ Munka díjazása– A munkabér fogalma, az alapbér, a bérformák, a bérpótlékok, díjazás munkavégzés hiányában, a távolléti díj számítása ■ Kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimumMunkabér védelme – A bér megállapítása, kifizetése és elszámolása, az egyenlőtlen munkaidő-beosztás különös szabályai, a munkabérből való levonás, munkavállalói lemondás a munkabérére vonatkozó igényről, az engedményezés és a tartozásátvállalás polgári jogi szabályai, a jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelhetősége

4. RÉSZ

Munkáltató kártérítési felelőssége – Mentesülés a felelősség alól, az előre láthatóság szerepe, felelősség a munkavállaló munkahelyre bevitt ingóságaiban okozott károkért ■ Kártérítés mértéke és módja – a kártérítés jogcímei és összege az elmaradt jövedelem megállapítása, a járadék és az általános kártérítés, a megállapított kártérítés módosítása, a felelősség biztosítás szerepe, az ún. szakaszos elévülés, a kártérítés mérséklése ■ Munkavállaló kártérítési felelőssége – Felelősség a vétkesen okozott kárért, a megőrzési felelősség, a leltárhiányért fennálló felelősség, a munkavállalói biztosíték, a kártérítés mérséklése, több munkavállaló együttes felelőssége, a kárigény érvényesítése ■ Munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok – Az atipikus munkaviszonyok: a határozott idejű munkaviszony, a részmunkaidő, munkavégzés behívás alapján, a munkakör megosztása, több munkáltatóval létesített munkaviszony, a távmunkavégzés, a bedolgozói munkaviszony, az alkalmi munkára és az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó irányuló munkaviszony, a munkaerő-kölcsönzés ■ Közvállalattal fennálló munkaviszonyra vonatkozó különös szabályok ■ Vezető állású munkavállaló – a törvény erejénél fogva vagy a munkaszerződés kikötése folytán alkalmazható különös rendelkezések ■ Cselekvőképtelen munkavállalók foglalkoztatása ■ Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások – A tanulmányi szerződés és a versenytilalmi megállapodás. Próbaidő esetén hogyan kössünk versenytilalmi megállapodást?

5. RÉSZ

Munkaügyi kapcsolatok – Általános rendelkezések, a tájékoztatás és a konzultáció szabályai ■ Üzemi tanács és az üzemi megbízott választása, a központi- és a vállalati csoportszintű üzemi tanács, az üzemi tanács és tagja megbízatásának megszűnése, az üzemi tanács működése, feladata és jogköre – Mi szabályozható az üzemi megállapodásban? ■ Szakszervezet fogalma – A szakszervezeteket megillető jogok az Mt. alapján: a szakszervezeti tagsággal kapcsolatos garanciák, a szakszervezet jogai a munkáltatónál, a szakszervezeti képviseleti joga, a szakszervezet működését elősegítő szabályok; a szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelme ■ Kollektív szerződés – A szakszervezet kollektívszerződés-kötési képessége, a kollektív szerződés szabályozási szerepe és hatásköre, megkötése és megszüntetése, a kollektív szerződés hatálya és kiterjesztése, a munkáltató személyében bekövetkező változás ■ Munkaügyi viták – A munkajogi igény érvényesítése, az elévülés, a fizetési felszólítás, a keresetindítás határideje, a határidő elmulasztásának kimenthetősége ■ Kollektív munkaügyi vita – az érdekkonfliktusok feloldásának lehetséges módjai ■ Foglalkoztatás felügyeletének szabályai – Az ellenőrzés hatálya és tárgykörei, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság szervezete, a hatóság eljárása, az eljárás eredményeként alkalmazható szankciók, a jogorvoslat lehetősége ■ És mivel jár, ha a hatóság ellenőrzése folytán nem rendezettek a munkaügyi kapcsolatok? ■ És miként módosultak a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzésének szabályai 2024. március 1-jétől?

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS