MUNKAÜGYI REFERENS KÉPZÉS
3 napos tantermi/online szakmai képzés, államilag elismert tanúsítvánnyal
(Nyilvántartási szám: E-001513/2016/D014)
[Utolsó időpont]
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2022. december 5. (hétfő) + december 12. (hétfő) + december 14. (szerda), 09.00–15.00, regisztráció 8.30-tól

TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE

[UTOLSÓ IDŐPONT! 2022. december 31-ig lehet már csak államilag engedélyezett tanúsítványt szerezni.]

tantermi

Személyes részvétel. Eltörölték a járványügyi szabályokat. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz, ebédszünetben fóliázott óriásszendvics). Íróeszköz, háttéranyag nyomtatott és elektronikus formában, WIFI. A képzés alatt, egy-egy témablokk után kérdezési lehetőség. Parkolási lehetőség térítés ellenében. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid, könnyű záróvizsga után). A tantermi képzés ÁFA-mentes.

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés előtt és közben online kérdezési lehetőség. Háttéranyag elektronikus formában. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid, könnyű online záróvizsga után). Az élő/online képzés ÁFA-mentes.

Előadó(k):

Dr. Bittó Renáta

szakvizsgázott jogász, európai szakjogász, protokollszakértő, oktató, tréner
Jakab Nóra
társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó, mérlegképes könyvelő

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2022. december 2-ig!
Lehetőség van a részvételi díj 2 részletben történő kiegyenlítésére, ebben az esetben az átutalásos fizetési módot válassza a webshopban és a megjegyzésbe írja be: “Fizetés 2 részletben”!
Információk, egyedi ajánlatkérés: Romhányi Andrea (Tel.: +36-20-378-5962, E-mail: romhanyi.andrea@vezinfo.hu)
Alap részvételi díj 3 napra (kedvezmények nélkül): 89.900 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 89.900 Ft/fő helyett 62.930 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 89.900 Ft/fő helyett 59.785 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 89.900 Ft/fő helyett 62.930 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 89.900 Ft/fő helyett 59.785 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció
09.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Szünet
12.45–15.00: Előadás 2. része
A tantermi és az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.
A 3 napos tantermi vagy élő/online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.
Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.
A tantermi vagy az élő/online képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).

Tematika:

Képzés célja: A résztvevők ismerkedjenek meg a munkaügyi ügyintézés alapjaival, a munkaügyi munkavégzésre vonatkozó jogszabályokkal, és a munkaügyi feladatok gyakorlatával, annak érdekében, hogy olyan alapismeretekre tegyenek szert, amelyek felkelthetik az érdeklődésüket, és a későbbiekben tovább tudnak építkezni a képzésen megszerzett ismeretanyagukra alapozva.

Képzés célcsoportja: Azok a felnőtt személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy Európai Uniós támogatásban részesülő résztvevők.

Szakmai kompetenciák: A képzést elvégző résztvevő a képzés során megszerezhető kompetenciák által képessé válik:

ellátni a munkaügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,

közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan,

összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,

hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni.

Tematika:

Munkajogi és polgárjogi jogviszonyok ismertetése

A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerje a Munka Törvénykönyve által meghatározott szabályokat, és a munkaügyi gyakorlata során alkalmazni tudja. A résztvevőnek tisztában kell lennie azzal, hogy rendszeresen figyelemmel kell kísérnie a jogszabályi környezetet annak érdekében, hogy munkáját mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően tudja végezni.

■ A munka fogalma, a munkafolyamat

■ A Munka Törvénykönyve (Mt.)

■ Munkaerő-gazdálkodás elmélete és gyakorlata 

■ Motiváció, motivációs elméletek

■ Képesség, készségek, képzettség

■ A humán kontrolling fogalma, eszközei, módszerei, elemzések, számítások

■ Emberi erőforrás gazdálkodás, humánstratégia

■ A munkakörök elemzése, kialakítása, értékelése

■ Toborzás és kiválasztás

■ Teljesítményértékelés

■ Munkaerő fejlesztés, karriertervezés

■ Bérezés, jutalmazás, szociális juttatások

■ A humán kontrolling-alapú tervezés, ellenőrzési rendszer, jelentésrendszer

■ Munkaidő-gazdálkodás, munkaidő-nyilvántartások, foglalkoztatás hatékonysága

■ A munka díjazása, a munkabér részei

■ Bruttó bér, nettó bér, a munkavállalót és a munkáltatót terhelő adók és járulékok

Társadalombiztosítási jogviszonyok ismertetése

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevőt a társadalombiztosítási feladatokban, valamint az egészségbiztosítási, a nyugellátási és a családtámogatási területen naprakész ismeretekhez juttassa.

■ A magyar társadalombiztosítás feladatai, ellátásai

■ A társadalombiztosítás rendszere

■ A társadalombiztosítás fedezete

■ Biztosítási kötelezettség

■ Egészségbiztosítás, az egészségbiztosítás ellátásai

■ Társadalombiztosítási célú nyilvántartások és adatszolgáltatások

■ Társadalombiztosítási nyomtatványok, adatszolgáltatás

■ A keresőképtelenség, betegszabadság, táppénz

■ Az ellátásokkal kapcsolatos közös szabályok

■ Felelősségi szabályok, jogorvoslat

■ Háztartási munka és egyszerűsített foglalkoztatás (idénymunka, alkalmi munka)

■ Egészségügyi hozzájárulás

■ Nyugellátás, nyugdíjbiztosítási járulék

■ Családtámogatás

■ A témával kapcsolatos törvényi változások figyelése, értelmezése, alkalmazása

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>