MUNKAÜGYI REFERENS KÉPZÉS
2 napos online szakmai képzés, államilag elismert tanúsítvánnyal
(Nyilvántartási szám: E-001513/2016/D014)
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2021. április 16. + április 23. + április 30. (péntekenként), 09.00–15.00, regisztráció 8.30-tól

ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés közben online kérdezési lehetőség. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid online záróvizsga után). Az élő/online képzés ÁFA-mentes.

Előadó(k):

09.00–15.00: Dr. Bittó Renáta

szakvizsgázott jogász, európai szakjogász, protokollszakértő, oktató, tréner
09.00–15.00: Jakab Nóra
társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó, mérlegképes könyvelő

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj 3 napra (kedvezmények nélkül): 82.000 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 82.000 Ft/fő helyett 65.600 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 82.000 Ft/fő helyett 62.320 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 82.000 Ft/fő helyett 57.400 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 82.000 Ft/fő helyett 54.530 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció
09.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Szünet

12.45–15.00: Előadás 2. része

Az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

A 3 napos élő/online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.

Az élő/online képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres online záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).

Tematika:

Képzés célja: A résztvevők ismerkedjenek meg a munkaügyi ügyintézés alapjaival, a munkaügyi munkavégzésre vonatkozó jogszabályokkal, és a munkaügyi feladatok gyakorlatával, annak érdekében, hogy olyan alapismeretekre tegyenek szert, amelyek felkelthetik az érdeklődésüket, és a későbbiekben tovább tudnak építkezni a képzésen megszerzett ismeretanyagukra alapozva.

Képzés célcsoportja: Azok a felnőtt személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy Európai Uniós támogatásban részesülő résztvevők.

Szakmai kompetenciák: A képzést elvégző résztvevő a képzés során megszerezhető kompetenciák által képessé válik:

ellátni a munkaügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,

közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan,

összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,

hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni.

Tematika:

Munkajogi és polgárjogi jogviszonyok ismertetése

A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerje a Munka Törvénykönyve által meghatározott szabályokat, és a munkaügyi gyakorlata során alkalmazni tudja. A résztvevőnek tisztában kell lennie azzal, hogy rendszeresen figyelemmel kell kísérnie a jogszabályi környezetet annak érdekében, hogy munkáját mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően tudja végezni.

■ A munka fogalma, a munkafolyamat

■ A Munka Törvénykönyve (Mt.)

■ Munkaerő-gazdálkodás elmélete és gyakorlata 

■ Motiváció, motivációs elméletek

■ Képesség, készségek, képzettség

■ A humán kontrolling fogalma, eszközei, módszerei, elemzések, számítások

■ Emberi erőforrás gazdálkodás, humánstratégia

■ A munkakörök elemzése, kialakítása, értékelése

■ Toborzás és kiválasztás

■ Teljesítményértékelés

■ Munkaerő fejlesztés, karriertervezés

■ Bérezés, jutalmazás, szociális juttatások

■ A humán kontrolling-alapú tervezés, ellenőrzési rendszer, jelentésrendszer

■ Munkaidő-gazdálkodás, munkaidő-nyilvántartások, foglalkoztatás hatékonysága

■ A munka díjazása, a munkabér részei

■ Bruttó bér, nettó bér, a munkavállalót és a munkáltatót terhelő adók és járulékok

Társadalombiztosítási jogviszonyok ismertetése

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevőt a társadalombiztosítási feladatokban, valamint az egészségbiztosítási, a nyugellátási és a családtámogatási területen naprakész ismeretekhez juttassa.

■ A magyar társadalombiztosítás feladatai, ellátásai

■ A társadalombiztosítás rendszere

■ A társadalombiztosítás fedezete

■ Biztosítási kötelezettség

■ Egészségbiztosítás, az egészségbiztosítás ellátásai

■ Társadalombiztosítási célú nyilvántartások és adatszolgáltatások

■ Társadalombiztosítási nyomtatványok, adatszolgáltatás

■ A keresőképtelenség, betegszabadság, táppénz

■ Az ellátásokkal kapcsolatos közös szabályok

■ Felelősségi szabályok, jogorvoslat

■ Háztartási munka és egyszerűsített foglalkoztatás (idénymunka, alkalmi munka)

■ Egészségügyi hozzájárulás

■ Nyugellátás, nyugdíjbiztosítási járulék

■ Családtámogatás

■ A témával kapcsolatos törvényi változások figyelése, értelmezése, alkalmazása

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>